Send inn mygg fra Mosquito magnet

Har du en Mosquito magnet? Vi trenger din hjelp!

Endelig kan blodsugerne komme til nytte, og du som har en myggfelle kan bidra. Bli med på kartlegging av myggarter i Norge! ​

Vi gir deg beskjed om du finner en ny myggart. Alle får også en rapport med det vi har oppdaget ved prosjektets slutt. 

Slik foregår det

Vi ønsker å få mygg fra flest mulig ulike steder. Så får å få god spredning fra hele landet, vil vi gjerne at du registrerer deg. Når du er registrert, får du beskjed om vi trenger mygg fra ditt område, da vil du få tilsendt en pakke med posten som inneholder:

  • Ark med instruksjoner.
  • Boks til å legge innsamlet mygg i.
  • Returkonvolutt med forhåndsbetalt porto.

Når du har mottatt pakken samler du inn mygg med din felle i ett til to sammenhengende døgn (opp til 48 timer) i en valgfri periode i løpet av sommeren.

Du avliver myggen ved å legge fangstnettet i fryseren i en times tid, så kan du overføre myggen til boksen du får fra oss og returnere den med posten.

Registrerer  deg her for å bli med!

Hvorfor skal du være med?

Det er over 70 år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i Norge. I mange områder i landet finnes det ingen informasjon om hvilke arter som finnes. Din fangst kan derfor bli en viktig del av den pågående kartleggingen av blodsugende insekter i landet.

Les mer om mygg-prosjektet.