Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Audun H. Rikardsen/Uit
15.12.2017

Skal avsløre villaksens liv i havet

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i e...
Les mer...
Alm fra Mogstad i Surnadal. Styvede trær er i dag blant de eldste gjenlevende løvtrærne i mange områder i Norge. De utgjør derfor et viktig habitat for mange arter av lav, sopp og mose. Foto: Björn Nordén, NINA.
14.12.2017

Gamle trær viktigere enn styving for mangfold av lav, sopp og moser

Styvede trær har et høyere artsmangfold, men dette skyldes trolig trærnes høye alder
Les mer...
Ana T. da Silva gjør forsøk med gjedde i Winnipeg, Canada.
13.12.2017

Framtidas fisketrappforskning er tverrfaglig

Med NINA-forsker Ana Silva i spissen har 17 av verdens ledende eksperter på fiskevandringsløsninger lagt en slagplan for å få fisken tryggere opp og ...
Les mer...