Publication list for employee

Publication list for Eva B. Thorstad

2014

Ugedal, O., Saksgård, L., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2013. - NINA Minirapport 500. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2013

Forseth, T., Fiske, P. & Thorstad, E.B. (eds.) 2013. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. 5b. 670 pp. Show details
Kroglund, F., Gjelland, K.Ø., Güttrup, J., Haraldstad, T., Hegeland, P.V. & Thorstad, E.B. (eds.) 2013. Overvåking av ål i Storelva og evaluering av tiltak for nedvandring forbi Fosstveit kraftverk. Resultater fra undersøkelser i 2012. - NIVA-rapport 6491-2013. 50 pp. Show details
Næsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Fiske, P., Moe, K., Sandnes, T., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2013. Fangster av villlaks og rømt oppdrettslaks gjennom sesongen under forsøksfiske med kilenøter i Namsfjorden. Foreløpige resultater fra 2013. - NINA Minirapport 467. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thorstad, E.B. & Forseth, T. (eds.) 2013. Status for norske laksebestander i 2013. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 5. 136 pp. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. Show details
*Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Kroglund, F., Einarsdottir, I.E., Kristensen, T., Diserud, O.H., Arechavala-Lopez, P., Mayer, I., Moore, A., Nilsen, R., Bjørnsson, B.T. & Økland, F. 2013. Reduced marine survival of hatchery-reared Atlantic salmon post-smolts exposed to aluminium and moderate acidification in freshwater. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 124: 34-43. Show details
Request for publication
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, L. & Thorstad, E.B. 2013. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2011. - NINA Minirapport 449. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Uglem, I., Foldvik, A., Solem, Ø., Thorstad, E.B. & Havn, T.B. 2013. Merking av laks under gjenutsetting i Otra, Vassdraget Osen- Vestre Hyen, Orkla, Gaula, Verdalselva, Ranaelva og Lakselva i 2012 og 2013. - NINA Minirapport 478. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Økland, F. & Thorstad, E.B. 2013. Recommendations on size and position of surgically and gastrically implanted electronic tags in European silver eel. - Animal Biotelemetry 1: 1-6. Show details
Request for publication
*Økland, F., Thorstad, E.B., Westerberg, H., Aarestrup, K. & Metcalfe, J.D. 2013. Development and testing of attachment methods for pop-up satellite archival transmitters in European eel. - Animal Biotelemetry 1(3): 1-13. Show details
Request for publication


2012

Bremset, G., Dokk, J.G., Kraabøl, M., Museth, J. & Thorstad, E.B. 2012. Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 832. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Ulvan, E.M. & Thorstad, E.B. 2012. Kartlegging av småblankforekomst i Flåttådalselva og Frøyningselva i august 2011. - NINA Minirapport 342. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Forseth, T., Fiske, P. & Thorstad, E.B. (eds.) 2012. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. 4b. 599 pp. Show details
Forseth, T., Thorstad, E.B. & Finstad, B. (eds.) 2012. Lakselus og effekter på vill laksefisk – fra individuell respons til bestandseffekter. - Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. 3. 56 pp. Show details
*Iversen, M.H., Økland, F., Thorstad, E.B. & Finstad, B. In press. The efficacy of Aqui-S vet. (iso-eugenol) and metomidate as anaesthetics in European eel (Anguilla anguilla L.), and their effects on animal welfare and primary and secondary stress responses. - Aquaculture Research Show details
Request for publication
*Mitamura, H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Arai, N. 2012. Movements of lumpsucker females in a northern Norwegian fjord during the spawning season. - Environmental Biology of Fishes 93. 475–481. Show details
Request for publication
*Næsje, T.F., Cowley, P.D., Diserud, O.H., Childs, A.R., Kerwath, S.E. & Thorstad, E.B. 2012. Riding the tide: estuarine movements of a sciaenid fish, Argyrosomus japonicus. - Marine Ecology Progress Series 460: 221-232. Show details
Request for publication
Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Sandnes, T., Jensen, J.L., Stalvik, F., Holm, R., Landstad, J.A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T.G., Thorstad, E.B. & Hindar, K. 2012. Verifisering av innslag av rømt oppdrettslaks i midtnorske elver. Sammenligning av vill- og oppdrettslaksens adferd ved hjelp av radiotelemetri. Fremdriftsrapport september 2012. - NINA Minirapport 394. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Soto, D., White, P., Dempster, T., De Silva, S., Flores, A., Karakassis, Y., Knapp, G., Martinez, J., Miao, W., Sadovy, Y., Thorstad, E.B. & Wiefels, R. 2012. Addressing aquaculture-fisheries interactions through the implementation of the ecosystem approach to aquaculture (EAA). - p. 385-436 in Subasinghe, R.P., Arthur, J.R., Bartley, D.M., De Silva, S.S., Halwart, M., Hishamunda, N., Mohan, C.V. & Sorgeloos, P. (eds.) Farming the waters for people and food. Proceedings of the global conference on aquaculture 2010, Phuket, Thailand, 22-25 September 2010. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy ; Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, Bangkok, Thailand. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket ?. Kronikk. Fjordabladet, 18. august 2012. p. 12. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Laksefisket i endring. Kronikk. Bondebladet, 6. september2012. p. 3. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Dyremishandling eller ressursbevaring ?. Kronikk. Østlandsposten, 17. august 2012. p. 11. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og-slipp dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk. Aura Avis23. august 2012. p. 10. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og-slipp dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. 23. august 2012. p. 10. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fanger og slipper laksen. Laksefiske i endring: dyremishandling eller ressursbevaring. Kronikk. Drammens Tidende, 18. august 2012. p. 32. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Dyremishandling eller ressursbevaring ?. Kronikk. Trønderavisa, 20. august 2012. p. 3. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og -slipp: mishandling eller ressursbevaring ?. Kronikk.Rogalands avis, 21. august 2012. p. 36. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og -slipp: Dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk.Helgeland Arbeiderblad, 17. august 2012.: p. 10-11. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og -slipp: Dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk.Troms Folkeblad, 20. august 2012. p. 34. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk. Rana Blad, 20. august 2012. p. 11. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og-slipp - dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk. Gauldalsposten, 22. august 2012. p. 11. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Mishandling eller bevaring?. Kronikk. Avisa Nordland, 23. august 2012. p. 3. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og-slipp av laks. Kronikk. Tidens Krav, 20. august 2012. p. 3. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og-slipp:Dyremishandling eller ressurbevaring i laksefisket?. Kronikk. Oppland Arbeiderblad, 23. august 2012. p. 28. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og-slipp:Dyremishandling eller ressurbevaring i laksefisket?. Kronikk.Verdalingen, 18. august 2012. p. 6. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang-og-slipp:Dyremishandling eller ressurbevaring i laksefisket?. Kronikk. Sunnhordaland, 22. august 2012. p. 4. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Dyremishandling eller ressurbevaring i laksefisket?. Kronikk. Trønderbladet, 18. august 2012. p. 2. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang- og -slipp: dyremishandling eller ressurbevaring i laksefisket?. Kronikk. Romsdals Budstikke, 17. august 2012. p. 27. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Er fang- og -slipp dyremishandling?. Kronikk. Nordlys , 17. august 2012. p. 44. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang- og -slipp : dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk. Firda Tidend , 20. august 2012. p. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Hver tiende laks blir satt fri : fiske: fang- og -slipp - dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk. Firda , 25. august 2012. p. 14. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang- og -slipp: dyremishandling eller ressursbevaring i laksefisket?. Kronikk. Avisa OPP, 31. august 2012. p. 7. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Fang og slipp: Dyremishandling?. Kronikk. Lofotposten, 20. august 2012. p. 8. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Mishandling eller bevaring. Kronikk. Finnmark Dagblad,17.. august 2012. p. 4. Show details
Stensland, S. & Thorstad, E.B. 2012. Norsk laksefiske er i endring. Synspunkt. Agderposten, 22. august 2012. p. 16. Show details
Sundt-Hansen, L., Forseth, T., Kvingedal, E., Thorstad, E.B., Larsen, B.M., Hvidsten, N.A. & Fiske, P. 2012. Laksen i Numedalslågen. Evaluering av manøvreringsreglement. - NINA Rapport 793. 89 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Thorstad, E.B. & Forseth, T. (eds.) 2012. Status for norske laksebestander i 2012. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 4. 103 pp. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. Show details
*Thorstad, E.B., Hay, C.J., Økland, F. & Næsje, T.F. 2012. Radio tracking of African cichlids in a large floodplain river: challenges and results from the Zambezi River in Namibia. - p. 221-235 in Adams, N.S., Beeman, J.W. & Eiler, J.H. (eds.) Telemetry techniques: a user guide for fisheries research. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. Show details
*Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2012. Stocking location and predation by marine fishesaffect survival of hatchery-reared Atlantic salmon smolts. - Fisheries Management and Ecology 19: 400-409. Show details
Request for publication
*Thorstad, E.B., Whoriskey, F., Uglem, I., Moore, A., Ricardsen, A. & Finstad, B. 2012. A critical life stage of the Atlantic salmon Salmo salar: behaviour and survival during the smolt and initial post-smolt migration. - Journal of Fish Biology 81: 500-542. Show details
Request for publication
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, L., Thorstad, E.B., Jensen, J.L.A. & Cowley, P.D. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2011. - NINA Minirapport 378. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Uglem, I., Solem, Ø., Thorstad, E.B. & Havn, T.B. 2012. Merking av laks under gjenutsetting i Otra, Orkla, Gaula, Verdalselva og Lakselva i 2012- en foreløpig oppsummering. - NINA Minirapport 399. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2011

*Bennett, R.H., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2011. First assessment of estuarine space use and home range of juvenile white steenbras, Lithognathus lithognathus. - African Zoology 46(1): 32-38. Show details
Request for publication
Bremset, G., Ulvan, E.M. & Thorstad, E.B. 2011. Kartlegging av småblankforekomst i Flåttådalselva og Frøyningselva i august 2011. - NINA Minirapport 342. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Davidsen, J.G., Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Mo, T.A. & Rikardsen, A.H. 2011. Early marine migration of European silver eel Anguilla anguilla in northern Norway. - Journal of Fish Biology 78(5): 1390-1404. Show details
Request for publication
Durif, C. & Thorstad, E.B. 2011. Report on the eel stock and fishery in Norway 2010/'11. - p. 602-625 in Anon. Report of the 2011 Session of the Joint EIFAAC/ICES Working Group on Eels, 5–9 September 2011, Lisbon, Portugal. I.C.E.S. C.M. 2011/ACOM:18. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. Show details
Finstad, B., Ulvan, E.M., Jonsson, B., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Hindar, K., Karlsson, S., Uglem, I. & Økland, F. 2011. Forslag til overvåkingssystem for sjøørret. - NINA Rapport 689. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Forseth, T., Fiske, P. & Thorstad, E.B. (eds.) 2011. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 3b. 566 pp. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. Show details
Forseth, T., Thorstad, E.B. & Fiske, P. (eds.) 2011. Kvalitetsnormer for laks – anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 1. 105 pp. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. Show details
*Hedger, R., Uglem, I., Thorstad, E.B., Finstad, B., Chittenden, C.M., Arechavala-Lopez, P., Jensen, A.J., Nilsen, R. & Økland, F. 2011. Behaviour of Atlantic cod, a marine fish predator, during Atlantic salmon post-smolt migration. - ICES Journal of Marine Science 68(10): 2152-2162. Show details
Request for publication
*Helland, I.P., Erikstad, L., Hagen, D., Jonsson, B. & Thorstad, E.B. 2011. Effekter av små kraftverk på fisk. - Vann 2-2011: 127-142. Show details
Larsen, B.M., Hesthagen, T. & Thorstad, E.B. 2011. Recovery of the European eel (Anguilla anguilla) population in acidified Norwegian rivers by liming. Poster presented at the 8th International conference on Acid rain Deposition, Beijing, Kina, 16-18 Juni 2011. - Norwegian institute for nature research (NINA). 1 pp. Show details
*Plantalech Manel-La, N., Chittenden, C.M., Økland, F., Thorstad, E.B., Davidsen, J.G., Sivertsgård, R., McKinley, R.S. & Finstad, B. 2011. Does river of origin influence the early marine migratory performance of Salmo salar?. - Journal of Fish Biology 78. 624–634. Show details
Request for publication
Svenning, M.A., Johansen, N.S. & Thorstad, E.B. 2011. Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget. - NINA Rapport 648. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø. Show details
Thorstad, E.B. & Forseth, T. (eds.) 2011. Status for norske laksebestander i 2011. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 3. 285 pp. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Barlaup, B. & Forseth, T. (eds.) 2011. Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen. - Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. 2. 45 pp. Show details
Thorstad, E.B., Berg, O.K., Hesthagen, T., Hindar, K., Norum, I.C.J., Sandlund, O.T. & Saksgård, L. 2011. Småblanken i Namsenvassdraget - faglig grunnlag for handlingsplan. - NINA Rapport 660. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Økland, F. 2011. Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget. - NINA Rapport 747. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Larsen, B.M., Finstad, B., Hesthagen, T., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Næsje, T.F. & Sandlund, O.T. 2011. Kunnskapsoppsummering om ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag. - NINA Rapport 661. 69 pp. Norsk instiutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Thorstad, E.B., Uglem, I., Arechavala-Lopez, P., Økland, F. & Finstad, B. 2011. Low survival of hatchery released Atlantic salmon smolts during initial river and fjord migration. - Boreal Environment Research 16: 115-120. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Kroglund, F., Einarsdottir, I.E., Kristensen, T., Arechavala-Lopez, P., Mayer, I., Moore, A., Nilsen, R., Björnsson, T. & Økland, F. 2011. Freshwater acidification and aluminium exposure reduce early marine survival of Atlantic salmon post-smolts. Poster presented at the 1st International Conference of Fish Telemetry, Sapporo, Japan, 12-18 June. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, L., Thorstad, E.B., Jensen, J.L.A., Chittenden, C.M., Cowley, P.D. & Rikardsen, A. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2010. - NINA Rapport 728. 59 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2010

Durif, C. & Thorstad, E.B. 2010. Report on the eel stock and fishery in Norway 2009/2010. - p. 287-301 in Anon. Report of the 2010 session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on Eels (WGEEL). 9-14 September 2010, Hamburg, Germany. I.C.E.S. C.M. 2010/ACOM: 18. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. Show details
Forseth, T., Fiske, P. & Thorstad, E.B. (eds.) 2010. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2b. 516 pp. Vitenskapelig råd for lakseforskning, Trondheim. Show details
*Halttunen, E., Rikardsen, A., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Jensen, J.L.A. & Aas, Ø. 2010. Impact of catch-and-release practices on behavior and mortality of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts. - Fisheries Research 105. 141–147. Show details
Request for publication
*Hedger, R., Næsje, T.F., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Attwood, C., Økland, F., Wilke, C.G. & Kerwath, S. 2010. Residency and migratory behaviour by adult Pomatomus saltatrix in a South African coastal embayment. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 89: 12-20. Show details
Request for publication
Hesthagen, T., Fiske, P., Barlaup, B.T. & Thorstad, E.B. 2010. Ferskvannsindikatorer - Fisk. - p. 85-89 in Nybø, S. (ed.) Datagrunnlaget for Naturindeks i Norge. DN Utredning 4-2010. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
*Jensen, J.L.A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Næsje, T.F. & Rikardsen, A. 2010. Does catch-and-release angling alter the migratory behaviour of Atlantic salmon?. - Fisheries Research 106(3). 550–554. Show details
Request for publication
Jensen, J.L.A., Rikardsen, A., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Halttunen, E., Suhr, A.H. & Leinan, I. 2010. Fangstrater, oppvandring og fordeling av laks i Altaelva. - NINA Rapport 595. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Jensen, Ø., Dempster, T., Thorstad, E.B., Uglem, I. & Fredheim, A. 2010. Escapes of fishes from Norwegian sea-cage aquaculture: causes, consequences and prevention. Review. - Aquaculture Environment Interactions 1. 71–83. Show details
Request for publication
*Johansen, M., Thorstad, E.B., Rikardsen, A., Koksvik, J.I., Ugedal, O., Jensen, A.J., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2010. Prey availability and juvenile Atlantic salmon feeding during winter in a regulated subarctic river subject to loss of ice cover. - Hydrobiologia 644: 217-229. Show details
Request for publication
Larsen, B.M., Thorstad, E.B. & Hesthagen, T. 2010. Forekomst og bestandsutvikling hos ål i kalkede vassdrag i Agder og Rogaland. - pH-status 2-2010: 4-5. Show details
Thorstad, E.B. & Forseth, T. (eds.) 2010. Status for norske laksebestander i 2010. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2. 213 pp. Vitenskapelig råd for lakseforskning, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B. & Hesthagen, T. 2010. Småblank Salmo salar. - Artsdatabankens faktaark 165-2010. 3 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B. (ed.), Larsen, B.M., Hesthagen, T., Næsje, T.F., Poole, R., Aarestrup, K., Pedersen, M.I., Hanssen, F., Østborg, G.M., Økland, F., Aasestad, I. & Sandlund, O.T. 2010. Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging. - en kunnskapsoppsummering. - Miljøbasert Vannføring 1-2010. 136 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat. Show details
Thorstad, E.B., Foldvik, A., Bjørnå, T., Lo, H. & Stensli, J.H. 2010. Tåler sjøørret fra Vefsna håndtering i forbindelse med bevaringstiltak?. Undersøkelse av vandringer og overlevelse ved bruk av radiotelemetri. - NINA Rapport 550. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Larsen, B.M. & Næsje, T.F. 2010. Vurdering av effekter på ål ved eventuell bygging av Håfoss kraftverk i Fjæraelva i Etne. - NINA Rapport 529. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2010. How can we recognise live smolts from smolts that have been eaten by fish predators in telemetry studies? . Poster presented at : Klima for miljøforskning, Miljø 2015-konferansen II, Oslo, 16-17 Februar 2009. Show details
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2010. Migration and survival of Atlantic salmon smolts in a river and a fjord : the effects of different release strategies from a hatchery. Poster presented at Klima for miljøforskning, Miljø 2015-konferansen II, Oslo, 16.-17 . februar 2010. Show details
*Thorstad, E.B., Whoriskey, F., Rikardsen, A. & Aarestrup, K. 2010. Aquatic nomads : The life and migrations of the Atlantic salmon. - p. 1-32 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Ugedal, O., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Saksgård, L., Jensen, J.L.A., Chittenden, C., Cowley, P. & Rikardsen, A. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2009. - NINA Rapport 585. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Aarestrup, K., Thorstad, E.B., Koed, A., Svendsen, J.C., Jepsen, N., Pedersen, M.I. & Økland, F. 2010. Survival and progression rates of large European silver eel Anguilla anguilla in late freshwater and early marine phases. - Aquatic Biology 9(3): 263-270. Show details
Request for publication


2009

Davidsen, J.G., Rikardsen, A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Økland, F., Letcher, B.-H., Skardhamar, J. & Næsje, T.F. 2009. Migratory behavior and survival rates of northern Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts: effects of environmental factors. Poster. The Eight Conference on Fish Telemetry held in Europe, Umeå, Sweden, 14-18 September 2009. Show details
*Davidsen, J.G., Rikardsen, A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Økland, F., Letcher, B.-H., Skardhamar, J. & Næsje, T.F. 2009. Migratory behaviour and survival rates of wild northern Atlantic salmon Salmo salar post-smolts: effects of environmental factors. - Journal of Fish Biology 75: 1700-1718. Show details
Request for publication
*Halttunen, E., Rikardsen, A., Davidsen, J.G., Thorstad, E.B. & Dempson, J.B. 2009. Survival, migration speed and swimming depth of atlantic salmon kelts during sea entry and fjord migration. - p. 35-49 in Nielsen, J.L. (ed.) Tagging and tracking of marine animals with electronic devices. Reviews: Methods and technologies in fish biology and fisheries (9). Springer, Netherlands. Show details
*Holthe, E., Lund, E., Finstad, B., Thorstad, E.B. & McKinley, R.S. 2009. Swimming performance of the European minnow. - Boreal Environment Research 14: 272-278. Show details
Request for publication
*Kerwath, S.E., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Cowley, P.D., Økland, F., Wilke, C. & Attwood, C.G. 2009. Crossing invisible boundaries: the effectiveness of the langebaan lagoon marine protected area asa harvest refuge for a migratory fish species in South Africa. - Conservation Biology 23(3): 653-661. Show details
Request for publication
*Manel-La, N.P., Thorstad, E.B., Davidsen, J.G., Økland, F., Sivertsgård, R., McKinley, R.S. & Finstad, B. 2009. Vertical movements of Atlantic salmon postsmolts relative to measures of salinity and watertemperature during the first phase of the marine migration. - Fisheries Management and Ecology 16: 147-154. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B. & Forseth, T. (eds.) 2009. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse og beskatningsråd for de enkelte bestandene. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 1b. 357 pp. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B. & Forseth, T. (eds.) 2009. Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning. - Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 1. 230 pp. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B. & Sandlund, O.T. 2009. Småblank i Namsen - enestående i Europa. - Fisk og Vilt 1-2009. p. 3. Show details
Thorstad, E.B., Durif, C. & Vøllestad, L.A. 2009. Report on the eel stock and fishery in Norway 2008/2009. - p. 180-189 in Anon. Report of the 2009 session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on Eels (WGEEL). 7-12 September 2009, Göteborg, Sweden. Draft. I.C.E.S. C.M. 2009/ACOM: 15. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. Show details
Thorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Sandnes, T. 2009. Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2007 og 2008. - Oppdragsrapport for laks og vannmiljø (8). 19 pp. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Hindar, K., Berg, O.K., Saksgård, L., Norum, I.C.J., Sandlund, O.T., Hesthagen, T. & Lehn, L.O. 2009. Status for småblankbestanden i Namsen. - NINA Rapport 403. 95 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Thorstad, E.B., Kerwath, S.E., Attwood, C.G., Økland, F., Wilke, C.G., Cowley, P.D. & Næsje, T.F. 2009. Long-term effects of two sizes of surgically implanted acoustic transmitters on a predatory marine fish(Pomatomus saltatrix). - Marine and Freshwater Research 60: 183-186. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2009. Migration and survival of hatchery-reared Atlantic salmon smolts in a river and a fjord. Poster presented at The Eight Conference on Fish Telemetry held in Europe, Umeå, Sweden, 14-18 September 2009. Show details
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2009. Are we following a tagged fish – or the predator that has eaten it?. Poster presented at The Eight Conference on Fish Telemetry held in Europe, Umeå, Sweden, 14-18 September 2009. Show details
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2009. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2008. - NINA Rapport 478. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2008

*Childs, A.-R., Booth, A.J., Cowley, P.D., Potts, W.M., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Home range of an estuarine-dependent fish species Pomadasys commersonnii in a South African estuary. - Fisheries Management and Ecology 15: 441-448. Show details
Request for publication
*Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Do environmental factors influence the movement of estuarine fish? A case study using acoustic telemetry. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 78(1): 227-236. Show details
Request for publication
*Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Estuarine use by spotted grunter Pomadasys commersonnii in a South African estuary, as determined by acoustic telemetry. - African Journal of Marine Science 30(2): 123-132. Show details
Request for publication
*Cowley, P.D., Kerwath, S.E., Childs, A.-R., Thorstad, E.B., Økland, F. & Næsje, T.F. 2008. Estuarine habitat use by juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus (Sciaenidae), with implications for management. - African Journal of Marine Science 30(2): 247-253. Show details
Request for publication
*Davidsen, J.G., Plantalech Manel-La, N., Økland, F., Diserud, O.H., Thorstad, E.B., Finstad, B., Sivertsgård, R., McKinley, R.S. & Rikardsen, A. 2008. Changes in swimming depths of Atlantic salmon Salmo salar post-smolts relative to light intensity. - Journal of Fish Biology 73: 1065-1074. Show details
Request for publication
Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2008. Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Kunene River, Namibia. - NINA Rapport 325. 98 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Sandnes, T. 2008. Beskatning og bestansstørrelse av laks i Namsenvassdraget 2007. Notat 30. april 2008. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim ; Kunnskapssenteret for Laks og Vannmiljø, Namsos. 8 pp. Show details
Thorstad, E.B., Fleming, I.A., McGinnity, P., Soto, D., Wennevik, V. & Whoriskey, F. 2008. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature. - NINA Temahefte 36. 110 pp. Show details
*Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Mawle, G.W. & Policansky, D. 2008. The Atlantic salmon C&R story. - p. 219-222 in Aas, Ø. (ed.) Global challenges in recreational fisheries. Blackwell Publishing, Oxford. Show details
*Thorstad, E.B., Økland, F., Aarestrup, K. & Heggberget, T.G. 2008. Factors affecting the within-river spawning migration of Atlantic salmon, with emphasis on human impacts. - Reviews in Fish Biology and Fisheries 18: 345-371. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Økland, F., Aasestad, I., Diserud, O.H. & Forseth, T. 2008. Oppvandring av laks i Numedalslågen. Påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering av naturlige oppvandringshindre?. - NINA Rapport 360. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Ugedal, O., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Forseth, T., Saksgård, L. & Heggberget, T.G. 2008. Twenty years of hydropower regulation in the River Alta: long-term changes in abundance of juvenile and adult Atlantic salmon. - Hydrobiologia 609(1): 9-23. Show details
Request for publication
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2007. - NINA Rapport 370. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Aarestrup, K., Thorstad, E.B., Koed, A., Jepsen, N., Svensen, J.C., Pedersen, M.I., Skov, C. & Økland, F. 2008. Survival and behaviour of European silver eel in late freshwater and early marine phase duringspring migration. - Fisheries Management and Ecology 15: 435-440. Show details
Request for publication


2007

*Arlinghaus, R., Cooke, S.J., Lyman, J., Policansky, D., Schwab, A., Suski, C., Sutton, S.G. & Thorstad, E.B. 2007. Understanding the complexity of catch-and-release in recreational fishing: an integrative synthesis of global knowledge from historical, ethical, social, and biological perspectives. - Reviews in Fisheries Science 15: 75-167. Show details
Request for publication
*Attwood, C.G., Cowley, P.D., Kerwath, S.E., Næsje, T.F., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2007. First tracking of white stumpnose Rhabdosargus globiceps (Sparidae) in a South African marine protected area. - African Journal of Aquatic Science 29(1): 147-151. Show details
Request for publication
Bremset, G., Thorstad, E.B., Fiske, P., Lund, R.A. & Heggberget, T.G. 2007. Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak. - NINA Rapport 286. 57 pp. Show details
Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2007. Factors influencing residency of spotted grunter Pomadasys commersonnii in the Great Fish Estuary, South Africa. Poster. The Seventh Conference on Fish Telemetry held in Europe, Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. Show details
Mitamura, H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Nobuaki, A. 2007. Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period.. - NINA Rapport 288. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Mitamura, H., Uglem, I., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Næsje, T.F., Økland, F., Dempster, T. & Arai, N. 2007. Movements of acoustically tagged lumpsucker Cyclopterus lumpus during the spawning period. Poster. The Seventh Conference on Fish Telemetry held in Europe, Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. 1 pp. Show details
*Museth, J., Hesthagen, T., Sandlund, O.T., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2007. The history of the minnow Phoxinus phoxinus (L.) in Norway: from harmless species to pest. - Journal of Fish Biology 71(Suppl. D): 184-195. Show details
Request for publication
*Næsje, T.F., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2007. Movements of undersized spotted grunter (Pomadasys commersonnii) in the Great Fish Estuary, South Africa: implications for fisheries management. - Hydrobiologia 582: 25-34. Show details
Request for publication
Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. 2007. Fish populastions, gill net catches and gill net selectivity in the Lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. - NINA Rapport 231. 81 pp. Show details
*Sivertsgård, R., Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Bjørn, P.A., Jepsen, N., Nordal, T. & McKinley, R.S. 2007. Effects of salmon lice infection and salmon lice protection on fjord migrating Atlantic salmon and brown trout post-smolts. - Hydrobiologia 582: 35-42. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B. 2007. Factors affecting the within-river spawning migration of Atlantic salmon, with emphasis on human impacts. Avhandling (dr.philos.) - Aalborg University. - Doktorgradsavhandlinger, Aalborg University, Aalborg. 44 pp + vedl. Show details
Thorstad, E.B., Clinton, J.H., Økland, F., Nickandor, N. & Næsje, T.F. 2007. Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia.. - NINA Rapport 287. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
*Thorstad, E.B., Finstad, A.G., Jensen, A.J., Museth, J., Næsje, T.F. & Saksgård, L. 2007. To what extent does ethanol and freezing preservation cause shrinkage of juvenile Atlanticsalmon and European minnow?. - Fisheries Management and Ecology 14: 295-298. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Hesthagen, T. & Heggberget, T.G. 2007. Overvåking av spredning av ørekyt i øvre deler av Namsenvassdraget i 2006. - NINA Minirapport 186. 18 pp.
*Thorstad, E.B., Næsje, T.F. & Leinan, I. 2007. Long-term effects of catch-and-release angling on ascending Atlantic salmon during different stages of spawning migration. - Fisheries Research 85: 330-334. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N. & Økland, F. 2007. Greenhead tilapia and fisheries management in the Upper Zambezi River in Namibia. Poster. 7th Conference on Fish Telemetry held in Europe. Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim; Ministry of Fisheries and Marine Resources, Namibia. Show details
Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Museth, J. & Heggberget, T.G. 2007. Namsenblanken - en liten og merkelig laks i Namsenvassdraget. - Jeger og Fangstmann 1-2007: 13-15. Show details
Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Museth, J. & Heggberget, T.G. 2007. Ørekyt - små fisk som kan gjøre stor skade. - Jeger og Fangstmann 1-2007: 11-12. Show details
Thorstad, E.B., Uglem, I., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R. & Jensen, A.J. 2007. Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks?. Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006. - NINA Rapport 253. 40 pp. Show details
*Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R., Plantalech, N., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2007. Fjord migration and survival of wild and hatchery-reared Atlantic salmon and wild brown trout post-smolts. - Hydrobiologia 582: 99-107. Show details
Request for publication
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Finstad, A.G., Fiske, P., Forseth, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2007. Biologiske undersøkelser i Altaelva 1981-2006. Oppsummering av kraftreguleringens konsekvenser for laksebestanden. - NINA Rapport 281. 106 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Thorstad, E.B. 2007. Movements of, and habitat utilisation by, threespot tilapia Oreochromis andersonii (Teleostei: Cichlidae) in the Upper Zambezi River, Namibia. - African Journal of Aquatic Science 32(1): 35-38. Show details
Request for publication


2006

Cowley, P.D., Kerwath, S., Næsje, T.F., Childs, A.-R., Gillespie, L.D., Leggitt, C., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2006. Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicusin the Great Fish Estuary (South Africa): implications for management. - NINA Rapport 119. 32 pp. Show details
Fiske, P., Lund, R.A., Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Østborg, G.M. 2006. Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget 2004 og 2005. - NINA Rapport 172. 13 pp. Show details
Næsje, T.F., Hay, C.J., Thorstad, E.B., Økland, F., Chanda, B. & Nickanor, N. 2006. Management of African riverine fish species in Namibia. Show details
*Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Forseth, T., Aursand, M., Saksgård, R. & Finstad, A.G. 2006. Lipid class content as an indicator of critical periods for survival in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar). - Ecology of Freshwater Fish 15: 572-577. Show details
Request for publication
*Rikardsen, A. & Thorstad, E.B. 2006. External attachment of data storage tags increases probability of being recaptured in nets compared to internal tagging. - Journal of Fish Biology 68: 963-968. Show details
Request for publication
Rikardsen, A., Johansen, M., Thorstad, E.B., Koksvik, J.I., Ugedal, O., Jensen, A.J., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2006. Does loss of ice cover during winter in a regulated Arctic river affect drift of potential prey for juvenile Atlantic salmon?. Poster. European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) Symposium: Hydropower, Flood Control and Water Abstraction: Implications for Fish and Fisheries, Mondsee, Austria 14-17 June 2006. Show details
Thorstad, E.B., Arnekleiv, J.V., Forseth, T., Sandlund, O.T., Jensen, A.J. & Næsje, T.F. 2006. Kapittel 8: Fisk. Fiskevandring og effekter av endringer i vannføring. - p. 100-118 in Saltveit, S.J. (ed.) Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. Show details
Thorstad, E.B., Rikstad, A. & Sandlund, O.T. (eds.) 2006. Kunnskapsstatus for laks og vannmiljø i Namsenvassdraget. - Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (1). 64 pp. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø, Namsos ; NINA, Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Heggberget, T.G., Finstad, A.G., Museth, J., Berger, H.M., Hesthagen, T. & Berg, O.K. 2006. Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak. - NINA Rapport 155. 69 pp. Show details
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, L., Reinertsen, H.R., Fiske, P., Hvidsten, N.A. & Blom, H.H. 2006. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2005. - NINA Rapport 177. 52 pp. Show details
*Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B., Sivertsgård, R., Plantalech, N., Jepsen, N. & McKinley, R.S. 2006. Swimming speeds and orientation of wild Atlantic salmon post-smolts during the first stage of the marine migration. - Fisheries Management and Ecology 13: 271-274. Show details
Request for publication


2005

Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Home range parameters of Pomadasys commersonnii (Haemulidae) in a dynamic estuarine environment. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Finstad, A.G., Wibe, H., Berg, O.K., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2005. Behavioural consequences of niche-shifts to cannibalism in Arctic char. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Finstad, A.G., Økland, F., Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 2005. Comparing upriver spawning migration of Atlantic salmon Salmo salar and sea trout Salmo trutta. - Journal of Fish Biology 67: 919-930. Show details
Request for publication
Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Migration of hatchery-reared Atlantic salmon and wild anadromous brown trout post-smolts in a Norwegian fjord system. - Journal of Fish Biology 66: 86-96. Show details
Request for publication
Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Diserud, O.H., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R., Kristoffersen, R. & McKinley, R.S. 2005. 6. I smoltens kjølevann. - p. 49-53 in Svenning, M.A. & Jonsson, B. (eds.) Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 31. Show details
Fiske, P., Lund, R.A., Østborg, G.M., Heggberget, T.G. & Thorstad, E.B. 2005. Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget i 2004 - kommer fiskene fra en eller flere rømmingsepisoder?. - NINA Minirapport 103. 9 pp.
Holthe, E., Lund, E., Finstad, B., Thorstad, E.B. & McKinley, R.S. 2005. A fish selective obstacle to prevent dispersion of an unwanted fish species, based on leaping capabilities. - Fisheries Management and Ecology 12: 143-147. Show details
Request for publication
*Jepsen, N., Schreck, C., Clements, S. & Thorstad, E.B. 2005. A brief discussion on the 2% tag/bodymass rule of thumb. - 255-259 in Spedicato, M.T., Marmulla, G. & Lembo, G. (eds.) Aquatic telemetry: advances and applications. Proceedings of the Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Italy, 9-13 June 2003. FAO - COISPA, Rome. Show details
Kerwath, S.E., Attwood, C.G., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Movements of Rhabdosargus globiceps (Sparidae) in South Africa’s West coast national park in relation to protected area boundaries: a preliminary investigation. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Midttun, L., Tranmæl, E., Heggenes, J., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Brown trout movement in a regulated river: variable home ranges and variable flow. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Næsje, T.F., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Økland, F., Weerts, S. & Buthelezi, P. 2005. Movements and area use by small spotted grunter Pomadasys commersonnii in the Great Fish Estuary (South Africa): implication for management. - NINA Rapport 55. 46 pp. Show details
Næsje, T.F., Cowley, P.D., Childs, A.-R., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Area use of fish and fisherfolk in a South African estuary: important knowledge for management fisheries. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Næsje, T.F., Fiske, P., Forseth, T., Thorstad, E.B., Ugedal, O., Finstad, A.G., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J. & Saksgård, L. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva. Faglig oppsummering og kommentarer til forslag om varig manøvreringsreglement. - NINA Rapport 80. 99 pp. Show details
Næsje, T.F., Hay, C.J., Thorstad, E.B., Økland, F., Chanda, B. & Nickanor, N. 2005. Consequences of different movement patterns and habitat use for management of African riverine fish species. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Plantalech, N., Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B., Fiske, P., Sivertsgård, R., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Survival and swimming performance related to morphology of Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts migrating through a Norwegian fjord. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Plantalech, N., Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B., Sivertsgård, R., Fiske, P., Diserud, O.H., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Mapping migration routes, swimming depths and rate of progression of Atlantic salmon post-smolts through a fjord system in Norway. Poster presented at AquaNet V. October 18-21, 2005 Hotel Grand Pacific Victoria, BC, Canada. Show details
Thorstad, E.B. 2005. Where have we been and where do we go? Concluding remarks of the 6th Fish Telemetry Conference held in Europe. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Thorstad, E.B., Finstad, B., Økland, F., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R. & McKinley, R.S. 2005. Is it possible for the aquaculture industry and wild fish interests to coexist? An overview from telemetry and salmon lice studies in Norway. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Thorstad, E.B., Finstad, B., Økland, F., Sivertsgård, R., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Migration, sea lice infestation and survival of Atlantic salmon and sea trout post-smolts in a Norwegian fjord system. Oral presentation. Nordic Workshop for PhD students on Anadromous Salmonid Research NoWPAS, Agdenes, Norway, 7-9 April 2005. Show details
*Thorstad, E.B., Fiske, P., Aarestrup, K., Hvidsten, N.A., Hårsaker, K., Heggberget, T.G. & Økland, F. 2005. Upstream migration of Atlantic salmon in three regulated rivers. - p. 111-121 in Spedicato, M.T., Lembo, G. & Marmulla, G. (eds.) Aquatic telemetry: advances and applications. Proceedings of the Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Italy, 9-13 June 2003. FAO - COISPA, Rome. Show details
Thorstad, E.B., Forseth, T., Aasestad, I., Økland, F. & Johnsen, B.O. 2005. In situ avoidance response of adult Atlantic salmon to waste from the wood pulp industry. - Water, Air and Soil Pollution 165: 187-194. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2005. Movements and habitat utilization of nembwe, Serranochromis robustus (Günther, 1864), in the Upper Zambezi River. - African Zoology 40(2): 253-259. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P., Finstad, B., Leinan, I., Leinan, T. & Arnesen, S.O. 2005. Long-term effects of catch-and-release angling on Atlantic salmon. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Leinan, I., Hay, C.J., Finstad, B., Fiske, P. & Økland, F. 2005. Effects of catch-and-release angling of Atlantic salmon in the River Alta (70 °N) and cichlids in the River Zambezi (18 °S). Oral presentation. American Fisheries Society 135th Annual meeting, Anchorage, Alaska, September 11-15, 2005. Show details
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Leinan, I., Hay, C.J., Leinan, T., Arnesen, S.O., Finstad, B., Fiske, P. & Økland, F. 2005. Effects of catch-and-release angling at 70 ºN and 18 ºS. Oral presentation. 4th World Recreational Fishing Conference, Trondheim, Norway, 12-16 June 2005. Show details
Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R. & McKinley, R.S. 2005. Fjord migration of wild and hatchery-reared Atlantic salmon and brown trout post-smolts and the risk of sea lice infestation. Oral presentation. American Fisheries Society 135th Annual meeting, Anchorage, Alaska, September 11-15, 2005. Show details
Ugedal, O., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Forseth, T. 2005. Population effects of catch-and-release angling for Atlantic salmon in a Norwegian river. Oral presentation. 4th World Recreational Fishing Conference, Trondheim, Norway, 12-16 June 2005. Show details
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Reinertsen, H.R., Koksvik, J.I., Saksgård, L., Hvidsten, N.A., Blom, H.H., Fiske, P. & Jensen, A.J. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004. - NINA Rapport 43. 98 pp. Show details
Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O.H., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. & Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. - NINA Rapport 13. 31 pp. Show details
Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O.H., Hvidsten, N.A., Thorstad, E.B. & Berger, H.M. 2005. Manipulation of migration route of Atlantic salmon smolts to reduce mortality in hydropower turbines. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Økland, F., Thorstad, E.B., Diserud, O.H., Plantalech, N., Sivertsgård, R., Jepsen, N., Bjørn, P.A., Finstad, B., Butterworth, K., Cubitt, F. & McKinley, R.S. 2005. Migratory speed and route of Atlantic salmon smolts through fjords - modelling sea lice infestation. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Show details
Økland, F., Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Chanda, B. 2005. Patterns of movement and habitat use by tigerfish (Hydrocynus vittatus) in the Upper Zambezi River (Namibia). - Ecology of Freshwater Fish 14: 79-86. Show details
Request for publication


2004

Berland, G., Nickelsen, T., Heggenes, J., Økland, F., Thorstad, E.B. & Halleraker, J. 2004. Movements of wild Atlantic salmon parr in relation to peaking flows below a hydropower station. - River Research and Applications 20(8): 957-966. Wiley, Chichester. Show details
Request for publication
Cooke, S.J., Thorstad, E.B. & Hinch, S.G. 2004. Activity and energetics of free-swimming fish: insights from electromyogram telemetry. - Fish and Fisheries 5: 21-52. Show details
Request for publication
Finstad, A.G., Wibe, H., Berg, O.K., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2004. Arctic charr, Salvelinus alpinus, predator and prey size dependency. - Behaviour and ecology of freshwater fish: Linking ecology and individual behaviour. International Conference 22-26 August 2004, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark. Show details
Finstad, B., McKinley, R.S., Bjørn, P.A., Økland, F., Thorstad, E.B., Sivertsgård, R. & Nordal, T. 2004. The salmon lice case: The need for local models in integrated coastal zone management. Abstract to Aquaculture 2004, Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii, USA , 1-5 March 2004. Show details
Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R. & McKinley, R.S. 2004. I smoltens fotspor. MRinfo, medlemsinformasjon for Norges jeger og fiskerforbund, Møre og Romsdal. - NJFF - MRinfo (6-7): 6-7. Show details
Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Jensen, A.J., Fiske, P., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Jensås, J.G., Bakke, Ø. & Forseth, T. 2004. Orkla - et nasjonalt referanseverk for studier av bestandsregulerende faktorer hos laks. Samlerapport for perioden 1979-2002. - NINA Fagrapport 79. 96 pp. Show details
Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. 2004. Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Kwando River, Namibia. - NINA Project report 27. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Sandlund, O.T. & Thorstad, E.B. 2004. Siklidene i Malawisjøen: Eksplosiv artsdannelse i et evolusjonens laboratorium. - Naturen 128(2): 58-67. Show details
Thorstad, E.B. 2004. Upstream migration of Atlantic salmon in regulated rivers in Norway. - Fish passage and restoration efforts in natural and flow-regulated rivers. Nordic Mini Workshop Umeå , 15-16 june 2004. Show details
Thorstad, E.B. 2004. Oppvandring av laks i regulerte vassdrag. Fiskesymposiet 2004, Quality Hotel Vøringsfoss 26.-28. april. Show details
Thorstad, E.B. & Økland, F. 2004. What is the NINA bunch doing? Fish passage and restoration efforts in natural and flow-regulated rivers. Nordic Mini Workshop Umeå 15-16 june 2004. Show details
Thorstad, E.B. & Økland, F. 2004. Spawning migration of Atlantic salmon in rivers. - Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America. Umeå, Sweden, 6 -10 December. Show details
Thorstad, E.B., Forseth, T., Økland, F., Aasestad, I. & Johnsen, B.O. 2004. Oppvandring av radiomerket laks i Numedalslågen i 2003. - NINA Oppdragsmelding 835. 37 pp. Show details
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2004. Effects of catch-and-release-angling on large cichlids in the subtropical Zambezi River. - Fisheries Research 69: 141-144. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F. & Økland, F. 2004. Effects of catch-and-release angling from 70 ºN to 18 ºS. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America Umeå, Sweden, 6 -10 December 2004. Show details
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Ugedal, O. & Saksgård, L. 2004. Altaelva 17 år etter. - Jakt & Fiske 133(11): 34-37. Norges Jeger og Fiskerforbund, Hvalstad. Show details
Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2004. Migration speeds and orientation of Atlantic salmon and sea trout post-smolts in a Norwegian fjord system. - Environmental Biology of Fishes 71: 305-311. Show details
Request for publication
Ugedal, O., Næsje, T.F., Forseth, T., Saksgård, L. & Thorstad, E.B. 2004. Mr. Altalaks - Hvordan står det til?. Foredrag holdt på Fiskesymposiet 2004, Eidfjord i Hardanger 26. - 28. april 2004. Show details
Ugedal, O., Saksgård, L., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Næsje, T.F., Jensen, A.J., Saksgård, R. & Blom, H.H. 2004. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2003. - NINA Oppdragsmelding 833. 74 pp. Show details
Økland, F., Cowley, P., Næsje, T.F., Childs, A. & Thorstad, E.B. 2004. Movement behaviour and management of important estuarine fishery species in South Africa. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America, Umeå, Sweden, 6.-10 December. Show details
Økland, F., Finstad, B., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R., Plantalech, N. & McKinley, R.S. 2004. Migration, salmon lice infestation and survival of Atlantic salmon and sea trout postsmolts in selected Norwegian fjord systems. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America, Umeå, Sweden, 6 -10 December 2004. Show details
Økland, F., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2004. Is Atlantic salmon production limited by number of territories?. - Journal of Fish Biology 65: 1047-1055. Show details
Request for publication


2003

Cooke, S.J., Thorstad, E.B. & Hinch, S.G. 2003. Application of electromyogram telemetry in fisheries science. - The forty-second Annual Meeting of the Canadian Society of Zoologists, Waterloo, Ontario, May 6-10, 2003. Show details
Cooke, S.J., Thorstad, E.B. & Hinch, S.G. 2003. Application of electromyogram telemetry in fisheries science. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Show details
Cooke, S.J., Thorstad, E.B. & Hinch, S.G. 2003. Application of electromyogram telemetry in fisheries science. - Western Division and California-Nevada Chapter, American Fisheries Society Joint Annual Meeting in San Diego, California April 14-17, 2003. Show details
Cowley, P.D., Childs, A.-R., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2003. Behaviour and management of important estuarine fishery species in South Africa. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Show details
Fiske, P., Thorstad, E.B., Aarestrup, K., Hvidsten, N.A., Hårsaker, K., Heggberget, T.G. & Økland, F. 2003. Upstream migration of Atlantic salmon in rivers regulated for hydropower purposes. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Show details
McKinley, R.S., Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B. & Bjørn, P.A. 2003. Smolt migration and salmon lice infection on Atlantic salmon and sea trout in a Norwegian fjord system. Abstract to Sea Lice and Open Science Forum, Fairmount Hotel Vancouver, Canada, 22-24 February 2003. Show details
Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Økland, F., Hay, C. & Chanda, B. 2003. Consequences of different movement patterns and habitat utilisation of an African cichlid and tigerfish for fisheries management. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Show details
Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2003. Shared resource management in the Upper Zambezi River, Namibia. - NINA Årsrapport: pp.4-5. Show details
Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2003. Fisken overlever. - Jakt & Fiske (11): 76-79. Show details
Thorstad, E.B. & Poppe, T.T. 2003. Fang og slipp - biologiske effekter og etiske utfordringer. Fisketurisme i laksevassdrag, nasjonal fagkonferanse om fisketurisme. Radisson SAS Royal Garden hotell, Trondheim 6.-7. oktober. Show details
Thorstad, E.B., Hay, C., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2003. Space use and habitat utilisation of tigerfish and the two cichlid species nembwe and threespot tilapia in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management.. - NINA Project report 24. 23pp. Show details
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2003. Movements and habitat utilisation of threespot tilapia in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management. - NINA Project report (23). 22pp. Show details
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P. & Finstad, B. 2003. Effects of catch and release on Atlantic salmon in the River Alta, northern Norway. - Fisheries Research (60): 293-307. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P. & Finstad, B. 2003. Effects of hook and release on Atlantic salmon in the River Alta, northern Norway. - Fisheries Research 60: 293-307. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B. & McKinley, R.S. 2003. Sea lice infestation and migration of Atlantic salmon and sea trout smolts through a Norwegian fjord system. The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Show details
Thorstad, E.B., Økland, F., Hvidsten, N.A., Fiske, P. & Aarestrup, K. 2003. Effects of reduced water discharge and artificial freshets on the upstream migration of Atlantic salmon. FoU-programmet Miljøbasert vannføring, Norges vassdrags- og energidirektorat, erfaringsseminar 11.-12. februar 2003, Holmenkollen Park Hotell, Oslo. Show details
Thorstad, E.B., Økland, F., Hvidsten, N.A., Fiske, P. & Aarestrup, K. 2003. Oppvandring av laks i forhold til redusert vannføring og lokkeflommer i regulerte vassdrag. Miljøbasert vannføring. Norges vassdrags- og energidirektorat.. (Rapport nr. 1-2003). 52pp. Show details
Thorstad, E.B., Økland, F., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 2003. Migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar) in relation to release of water diverted through a power station. - Fisheries Management and Ecology (10): 13-22. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Økland, F., Kroglund, F. & Jepsen, N. 2003. Upstream migration of Atlantic salmon at a power station on the River Nidelva, Southern Norway. - Fisheries Management and Ecology (10): 139-146. Show details
Request for publication
Ugedal, O., Næsje, T.F., Forseth, T. & Thorstad, E.B. 2003. Ice cover: an important habitat factor for survival of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)?. Foredrag holdt på American Fisheries Society 133rd Annual meeting, Quebéc City, Canada, August 10-14, 2003. Show details
Ugedal, O., Saksgård, L., Reinertsen, H., Koksvik, J.I., Jensen, A.J., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, R. & Blom, H.H. 2003. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2002. - NINA Oppdragsmelding 791. 63pp. Show details
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Nickandor, N. & Thorstad, E.B. 2003. Learning from unsuccesful radio tagging of common carp in a Namibian reservoir. - Journal of Fish Biology (62): 735-739. Show details
Request for publication
Økland, F., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2003. Habitat utilisation and movements of Atlantic salmon parr. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Show details
Økland, F., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Berger, H.M. & Lamberg, A. 2003. Forflytninger og habitatbruk hos laksunger i Altaelva. - NINA Oppdragsmelding 786. 24pp. Show details


2002

Berger, H.M., Johnsen, B.O., Saksgård, R., Forseth, T., Schartau, A.K., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2002. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. - NINA, Trondheim. 39 pp. Show details
Einum, S., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2002. Growth rate correlations across life-stages in female Atlantic salmon. - Journal of Fish Biology 60: 780-784. Show details
Request for publication
Hay, C.J., Næsje, T.F., Kapirika, S., Koekemoer, J., Strand, R., Thorstad, E.B. & Hårsaker, K. 2002. Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Zambezi and Chobe Rivers, Namibia, from 1997 to 2000. - NINA Project report 17. 88pp. Show details
Hay, C.J., Næsje, T.F., Sandlund, O.T., Thorstad, E.B., Kolding, J. & Zyl, B.V. 2002. Exploitation and management of the fish resources in the Okavango River, Namibia. - Environmental monitoring of tropical and subtropical wetlands. An International Conference. 4-8 December 2002, the Okavango Delta Maun, Botswana. Show details
Hay, C.J., Næsje, T.F., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2002. Radio telemetry tracking of fish in the Zambezi River. - Tight Lines May 2002: 26-29. South Africa. Show details
Jepsen, N., Thorstad, E.B., Baras, E. & Koed, A. 2002. Surgical implantation of telemetry transmitters in fish: how much have we learned?. - Hydrobiologia 483: 239-248. Show details
Request for publication
Lembo, G., Spedicato, M.T., Økland, F., Carbonara, P., Fleming, I.A., McKinley, R.S., Thorstad, E.B., Sisak, M. & Ragonese, S. 2002. A wireless communication system for determining site fidelity of juvenile dusky groupers Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) using coded acoustic transmitters. - Hydrobiologia 483: 249-257. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Fleming, I.A. & Næsje, T.F. 2002. Introduction. - Hydrobiologia 483: ix-xii. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Fleming, I.A. & Næsje, T.F. (eds.) 2002. Aquatic telemetry. Proceedings of the Fourth Conference on Fish Telemetry held in Europe. - Dev. Hydrobiol. 165. 292pp. Kluwer Academic Publishers. Show details
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2002. Movements and habitat utilisation of tigerfish (Hydrocynus vittatus) in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management. - NINA Project report 19. 28pp. Show details
Ugedal, O., Forseth, T., Jensen, A.J., Koksvik, J.I., Næsje, T.F., Reinertsen, H., Saksgård, L. & Thorstad, E.B. 2002. Effekter av kraftutbyggingen på laksebestanden i Altaelva: Undersøkelser i perioden 1981-2001. - Altaelva-rapport 22. 166pp. Høvik, Statkraft Grøner. Show details
Ugedal, O., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, L. & Blom, H.H. 2002. Biologiske undersøkelser i Altaelva, 2001. - Altaelva-rapport 20. 74pp. Høvik, Statkraft Grøner. Show details
Ugedal, O., Næsje, T.F., Forseth, T., Saksgård, R., Thorstad, E.B. & Aursand, M. 2002. Fysiologisk kondisjon hos laksunger fra Altaelva vintrene 2000-2001. - Altaelva-rapport 21. 35pp. Høvik, Statkraft Grøner. Show details
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Thorstad, E.B. 2002. Movements and habitat utilisation of nembwe Serranochromis robustus in Upper Zambesi River. - NINA Project report 20. 25pp. Show details
Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B. & McKinley, R.S. 2002. Estimating sea lice infestation on Atlantic salmon and sea trout smolts in a Norwegian fjord. Oral presentation. AquaNet II, Second Research Conference and Annual Meeting of AquaNet, Moncton, New Brunswick, Canada , 2002. Show details


2001

Almestad, S.R., Dolmseth, O., Langdahl, R., Thingstad, P.G., Thorstad, E.B., Økland, F., Binde, A., Sørhøy, M., Gorseth, S. & Rikstad, A. 2001. Seasonal pattern in movement and habitat preference of radio tagged pike (Esox lucius L.) in a central Norwegian lake. The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Show details
Berland, G., Nickelsen, T., Heggenes, J., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2001. Behaviour of wild Atlantic salmon parr in relation to peaking flows below a power station. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Show details
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K., Lund, R.A., Næsje, T.F., Sandhaugen, A.I. & Thorstad, E.B. 2001. Beskatning og selektiv fangst. - NINA Temahefte 20: 39-62. Show details
Fiske, P., Thorstad, E.B., Økland, F. & Johnsen, B.O. 2001. Oppvandring hos radiomerket laks i Suldalslågen i forhold til vannføring, vannkvalitet og vanntemperatur.. - NINA Oppdragsmelding 675: 1-42. Show details
Hårsaker, K., Ugedal, O., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, L. & Forseth, T. 2001. Biologiske undersøkelser i Altaelva. - Altaelva-rapport 17. 81pp. Show details
Jepsen, N., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2001. Surgical implanting of telemetry transmitters: How much have we learned ? - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Show details
Koed, A. & Thorstad, E.B. 2001. Long-term effect of radio tagging on the swimming performance of pikeperch. - Journal of Fish Biology 58: 1753-1756. Show details
Request for publication
Lembo, G., Fleming, I.A., Økland, F., Thorstad, E.B., Spedicato, M.T. & McKinley, R.S. 2001. Site fidelity and homing in juvenile dusky groupers (Epinephelus marginatus) studied by use of miniature coded acoustic tags around the Island of Ustica, Italy. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Show details
Næsje, T.F., Hay, C.J., Kapirika, S., Sandlund, O.T. & Thorstad, E.B. 2001. Some ecological and socio-economic impacts of an angling competition in the Zambezi River, Namibia.. - NINA - NIKU project report 14. 31pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Næsje, T.F., Økland, F., Hay, C.J. & Thorstad, E.B. 2001. Effects of telemetry transmitters on African tilapia and catfish. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Show details
Thorstad, E.B. 2001. Rapport fra idédugnad om fiskesperrer, Stjørdal 29.-30. januar 2001. 72pp. Show details
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Økland, F. 2001. Movements and habitat utilisation of three cichlid species in the Zambesi River, Namibia. - Ecology of Freshwater Fish 10(4): 238-246. Show details
Request for publication
Thorstad, E.B., Johnsen, B.O., Forseth, T., Alfredsen, K., Berg, O.K., Bremset, G., Fjeldstad, H.-P., Grande, R., Lund, E., Myhre, K.O. & Ugedal, O. 2001. Fiskesperrer som supplement eller alternativ til kjemisk behandling i vassdrag infisert med Gyrodactylus salaris. - Utredning for DN 9-2001. 66 pp. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
Thorstad, E.B., Johnsen, B.O., Forseth, T., Fjellstad, H.-P., Berg, O.K., Alfredsen, K., Bremset, G., Grande, R., Lund, E., Myhre, K.O. & Ugedal, O. 2001. Fiskesperrer som alternativ eller supplement til kjemisk behandling i vassdrag infisert med Gyrodactylus salaris. - Utredning for DN (2001-9). 66 pp. Show details
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P. & Finstad, B. 2001. Effects of catch and release on Atlantic salmon. - The Fourth Conference on Fish Telemtry in Europe, Trondheim, June 2001. Show details
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P., Leinan, I., Leinan, T. & Berger, H.M. 2001. Effekter av fang og slipp fiske – undersøkelser av radiomerket laks i Altaelva 1999 og 2000.. - NINA Oppdragsmelding 713. 19pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Thorstad, E.B., Økland, F. & Heggberget, T.G. 2001. Are long term negative effects from external tags underestimated? - Fouling of an externally attached telemetry transmitter. - Journal of Fish Biology 59(4): 1092-1094. Show details
Request for publication
Ugedal, O., Lamberg, A., Thorstad, E.B. & Johnsen, B.O. 2001. Tiltaksplan for reetablering av laks i Nidelva (Arendalsvassdraget).. - NINA Oppdragsmelding 681. 34pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Økland, F., Erkinaro, J., Moen, K., Niemelö, E., Fiske, P., McKinley, R.S. & Thorstad, E.B. 2001. Return migration of Atlantic salmon in the River Tana: phases of migratory behaviour. - Journal of Fish Biology 59(4): 862-874. Show details
Request for publication
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2001. Movements and habitat utilisation of cichlids in the Zambezi River, Namibia. A radio telemetry study in 1999-2000. - The Fourth Conference on FISH Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. - NINA - NIKU project report 011. 18pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Nickandor, N. 2001. Movements and habitat utilisation of radio tagged carp (Cyprinus carpio) in a reservoir in the Fish River, Namibia. - NINA - NIKU project report 013. 28pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details


Other publications

  International scientific publications

  Aarestrup, K., Jepsen, N, Rasmussen, G., Økland, F., Thorstad, E.B. & Holdensgaard, G. 2000. Prespawning migratory behaviour and spawning success of sea-ranched Atlantic salmon, Salmo salar L. in the River Gudenaa, Denmark. - Fisheries Management and Ecology 7: 387-400.

  Jepsen, N., Pedersen, S. & Thorstad, E. 2000. Behavioural interactions between prey (trout smolts) and predators (pike and pikeperch) in an impounded river. - Regulated Rivers: Research & Management 16: 189-198.

  Johnsen, B.O., Jensen, A.J., Økland, F., Lamberg, A. & Thorstad, E.B. 1998. The use of radiotelemetry for identifying migratory behaviour in wild and farmed Atlantic salmon ascending the Suldalslågen river in Southern Norway. - In Jungwirth, M., Schmutz, S. & Weiss, S. (eds.) Fish migration and fish bypasses. Fishing New Books, Oxford, pp. 55-68.

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 1998. Migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar); the effects of artificial freshets. - Hydrobiologia 371/372: 339-346.

  Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Økland, F. 1998. Migratory behaviour of adult wild and escaped farmed Atlantic salmon, Salmo salar L., before, during and after spawning in a Norwegian river. - Aquaculture Research 29: 419-428.

  Thorstad, E.B., Økland, F. & Finstad, B. 2000. Effects of telemetry transmitters on swimming performance of adult Atlantic salmon. - Journal of Fish Biology 57: 531-535.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B. & McKinley, R.S. 1999. Development and use of EMG telemetry transmitters recording fish muscle activity. - Proceedings of the Nordic Conference on Fish Passage Oslo 9-11 September 1998, DN-notat 1999-1, pp. 157-160.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Heggberget, T.G. & Sølsnæs, E. 2000. Re-establishment of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and sea trout (Salmo trutta L.) after rotenone treatment of a Gyrodactylus infected river. - In Moore, A. & Russell, I. (eds.) Advances in Fish Telemetry. CEFAS, Lowestoft, U.K., pp. 175-184.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Koed, A. & McKinley, R.S. 2000. Radio-transmitted electromyogram signals as indicators of swimming speed in lake trout and brown trout. - Journal of Fish Biology 57: 547-561.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Rowsell, D. & McKinley, R.S. 2000. A new system for automatic recording of fish tagged with coded acoustic transmitters. - Fisheries Management and Ecology 7: 281-294.

  Thorstad, E.B., Finstad, B., McKinley, R.S., Økland, F. & Booth, R.K. 1997. Endurance of farmed and sea-ranched Atlantic salmon (Salmo salar L.) at spawning. - Aquaculture Research 28: 635-640.

  Økland, F., McKinley, R.S., Finstad, B., Thorstad, E.B. & Booth, R.K. 1997. Radio transmitted electromyogram (EMG) signals as indicators of physical activity in Atlantic salmon (Salmo salar). - Journal of Fish Biology 51: 476-488.

  Økland, F, Thorstad, E.B., Lembo, G., Ragonese, S. & Spedicato, M.T. 1999. Surgical procedures for implanting telemetry transmitters into the body cavity of Epinephelus marginatus (Lowe, 1834). - Biologia Marina Mediterranea 6: 139-143.

  Økland, F., Fleming, I.A., Thorstad, E.B., Finstad, B., Einum, S. & McKinley, R.S. 2000. EMG telemetry to record the intensity of swimming- and breeding-related behaviour in Atlantic salmon. - In Moore, A. & Russell, I. (eds.) Advances in Fish Telemetry. CEFAS, Lowestoft, U.K., pp. 51-58.

  Technical reports

  Brodtkorb, E., Asvall, R.P., Forseth, T., Koksvik, J.I., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Reinertsen, H. 2000. Vannslipp i Altaelva i april 2000: Effekter på vanntemperatur og isforhold, vannkvalitet, begroing, bunndyr og fisk i Sautso. - Altaelva-rapport nr. 16, 17 pp. (In Norwegian).

  Forseth, T., Næsje, T.F., Saksgård, R., Ugedal, O., Aursand, M., Thorstad, E.B. & Hårsaker, K. 2000. Fettforbrenning og fysiologisk kondisjon hos laksunger fra Altaelva. - Altaelva-rapport nr. 14, 37 pp. (In Norwegian).

  Heggberget, T.G. & Thorstad, E. 1995. Reproduktive isolasjonsmekanismer mellom vill og oppdrettet laks. - I Rapport fra NAMSEN-seminaret på Grong 7.-8. februar 1995 (Rikstad, A., red), 9 pp. (In Norwegian).

  Heggberget, T.G., Rikstad, A., Thorstad, E.B. & Fiske, P. 1999. Effekter av kultiveringstiltak for laks i Øvre Namsen. - NINA Oppdragsmelding 589: 1-20. (In Norwegian with English abstract).

  Heggberget, T.G., Skilbrei, O., Thorstad, E.B., Moen, V. & Johnsen, B.O. 2000. Merking av kulturlaks i Norge - en utredning av aktuelle metoder, kostnader og effekter. - NINA Oppdragsmelding 640: 1-25. (In Norwegian with English abstract).

  Hindar, A, Lamberg, A. & Thorstad, E. 1999. Revidert kalkingsplan for Arendalsvassdraget. - NIVA Rapport 4107-99: 1-51. (In Norwegian).

  Hårsaker, K., Thorstad, E.B., Koksvik, J.I., Næsje, T.F., Reinertsen, H., Ugedal, O., Forseth, T. & Saksgård, L. 2000. Biologiske undersøkelser i Altaelva, 1999. - Altaelva-rapport nr. 13, 77 pp. (In Norwegian).

  Johnsen, B.O., Økland, F., Lamberg, A., Thorstad, E. & Jensen, A.J. 1996. Undersøkelser av laksens vandringer i Sandsfjordsystemet og i Suldalslågen i 1995 ved hjelp av radiotelemetri. - NINA Oppdragsmelding 421: 1-44. (In Norwegian with English abstract).

  Johnsen, B.O., Økland, F., Lamberg, A., Thorstad, E. & Jensen, A.J. 1997. Undersøkelser av laksens vandringer i Sandsfjordsystemet og i Suldalslågen i 1995 ved hjelp av radiotelemetri. - Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase II. Rapport nr. 28: 1-46. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E. 1995. Gyteaktivitet i Namsenvassdraget. - I Rapport fra NAMSEN-seminaret på Grong 7.-8. februar 1995 (Rikstad, A., red), 4 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E. & Heggberget, T.G. 1995. Beskatning av oppvandrende gytelaks i Namsen. - I Rapport fra NAMSEN-seminaret på Grong 7.-8. februar 1995 (Rikstad, A., red), 4 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 1997. Oppvandring hos radiomerket laks og sjøørret i Mandalsvassdraget i forhold til minstevannføring, terskler og kalking. - NINA Oppdragsmelding 470: 1-41. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. (eds.) 2000. Lakseforskning og lakseforvaltning i Namdalen: Samordna kunnskapsbasert vassdragsforvaltning fra Børgefjell til grunnlinja. - Rapport, 35 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E.B. & Hårsaker, K. 1998. Vandring hos radiomerket laks i Mandalselva i forhold til minstevannføring, lokkeflommer, terskler og kalking - videreføring av tidligere undersøkelser. - NINA Oppdragsmelding 541: 1-31. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Økland, F. 1996. Gytevandring og gyteatferd hos villaks og rømt oppdrettslaks (Salmo salar) i Namsen og Altaelva. - NINA Fagrapport 17: 1-35. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Økland, F. 1999. Biologisk evaluering av anleggsarbeider i Vossavassdraget 1989-91 med hovedvekt på laks. - Rapport, 34 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E.B., Økland, F. & Kroglund, F. 1998. Vandring hos laks og sjøørret ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder - telemetriundersøkelser 1997. - NINA Oppdragsmelding 545: 1-25. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Kroglund, F., Økland, F. & Heggberget, T.G. 1997. Vurdering av luftovermetning, trefiberutslipp og oppvandring av laks ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder. - NINA Oppdragsmelding 494: 1-36. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Finstad, B. & Breistein, J.B. 2000. Effekter av fang og slipp fiske - undersøkelser av laks i Altaelva 1998 og 1999. - NINA Oppdragsmelding 656: 1-26.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Berger, H.M. & Kroglund, F. 2000. Vandring hos laks ved Rygene kraftverk - telemetriundersøkelser 1999. - NINA Oppdragsmelding 654: 1-30. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Økland, F., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 1998. Påvirker drift av Hylen kraftstasjon tilbakevandringen av laks til Suldalslågen? Undersøkelser av laksens vandringer i Sandsfjordsystemet ved hjelp av hydroakustikk. - Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase II. Rapport nr. 45: 1-53. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Finstad, B., McKinley, R.S., Økland, F. & Booth, R.K. 1996. Endurance of farmed and sea-ranched Atlantic salmon (Salmo salar) at spawning. - NINA

 • NIKU Project report 005: 1-13.

  Økland, F. & Thorstad, E.B. 1998. Oppvandring, overlevelse og geografisk fordeling på gyteområder hos sjøørret og laks fanget og oppbevart i sjøen før rotenon behandlingen i Lærdalselva, 1997. - NINA Oppdragsmelding 538: 1-12. (In Norwegian with English abstract).

  Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E. 2000. Movements and habitat utilisation of cichlids in the Zambezi River, Namibia. A radio telemetry study in 1999-2000. - NINA

 • NIKU Project Report no. 11: 1-18.

  Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B. & McKinley, R.S. 1999. EMG radio transmitters - a new method to record activity, swimming speed and migratory costs in upstream migrating salmonids in situ. - Proceedings of the Nordic Conference on Fish Passage Oslo 9-11 September 1998, DN-notat 1999-1, pp. 155-156.

  Økland, F., Thorstad, E.B., McKinley, R.S., Finstad, B. & Booth, R.K. 1996. Radio transmitted electromyogram (EMG) signals as indicators of physical activity in Atlantic salmon (Salmo salar). - NINA

 • NIKU Project report 002: 1-18.

  Master thesis

  Thorstad, E.B. 1995. Vandrings- og aktivitetsmønster hos rømt oppdrettslaks og villaks (Salmo salar) i Namsen før, under og etter gyting. - Cand. Scient. hovedoppgave. Zoologisk Institutt, AVH, Universitetet i Trondheim. (In Norwegian).

  Popular scientific

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 2000. Hvordan merke 150 millioner laks årlig? - Norsk Fiskeoppdrett 21/2000: 24-26.