Publication list for employee

Other publications

Papers in national journals and books

Bjerke, J. W. 2000: Bryophytes and lichens - a treat against the rock carvings at Tennes in Balsfjord (Troms). Polarflokken 24 (1): 11-16. [in Norwegian with English abstract].

Bjerke, J. W. 2000: Bevaring og tilrettelegging av helleristninger sett fra et biologisk ståsted. In: Hygen, A.-S. (ed): Fire år med Bergkunstprosjektet 1996-1999. Riksantikvarens Bergkunstprosjekt Sikring av bergkunst 1996-2005. Riksantikvarens rapporter 29: 75-86. [In Norwegian].

Bjerke, J. W. & Arnesen, G. 1999: Contribution to the flora of outer Kvænangen (Troms County). Polarflokken 23 (1): 9-14. [In Norwegian with English abstract].

Papers in Chilean journals

Bjerke, J. W. & Elvebakk, A. 1999: Flavoparmelia soredians, a common but previously overlooked corticolous lichen species in southernmost Chile. Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Naturales 27: 17-23.

University contract reports (unpublished)

Bjerke, J. W. 2000: Rapport fra årets botaniske undersøkelser i forbindelse med Det Nasjonale Bergkunstprosjektet. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 4pp.

Arnesen, G. & Bjerke, J. W. 2000: LNG-anlegg på Melkøya - Hammerfest. Oppdatering av konsekvensutredning og forslag til overvåkingsprogram for vegetasjon. Topographic archive. Faculty of Science, University of Tromsø. 20 pp. + 1 app.

Bjerke, J. W. 1999: Rapport fra befaring av helleristningsfeltene på Tennes i Balsfjord kommune, Troms. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 3 pp.

Bjerke, J. W. 1999: Økologiske undersøkelser av helleristningsfeltene på Hjemmeluft og hellemalerifeltet i Transfardalen, Alta kommune. Rapport i forbindelse med Det nasjonale bergkunstprosjektet 1999. Topographic archive. Tromsø Museum- University Museum. 11pp. + 1 app.

Bjerke, J. W. 1998: Botaniske og økologiske registreringer på Åmøy-Klubba og Fykanvatn i Meløy kommune. Rapport i forbindelse med bergkunstprosjektet 1998. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 24 pp.

Alsos, I. G., Alm, T., Berge, T. W., Bjerke, J. W., Norberg, M.-B.E., Simons, S. & Walde, R. 1996: Prosjekt revegetering Karasjokfjellet. Rapport for feltsesongen 1996. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 57 pp.