Publication list for employee

Publication list for Jarle Werner Bjerke

2009

*Bjerke, J.W. 2009. Ice encapsulation protects rather than disturbs the freezing lichen. - Plant Biology 11: 227-235. Show details
*Bjerke, Jarle W. & Strann, K.-B. 2009. Orkideen tettbrudespore Gymnadenia densiflora i Nord-Norge. - Blyttia 67(2): 126-133. Show details
*Bokhorst, S., Bjerke, Jarle W., Tømmervik, Hans., Callaghan, T.V. & Phoenix, G.K. 2009. Winter warming events damage sub-Arctic vegetation: consistent evidence from an experimentalmanipulation and a natural event. - Journal of Ecology 97: 1408-1415. Show details
*Myking, T., Aarrestad, P.A., Derome, J., Bakkestuen, V., Bjerke, J.W., Gytarsky, M.L., Isaeva, L., Karaban, R., Korotkov, V., Lindgren, M., Lindroos, A.J., Røsberg, I., Salemaa, M., Tømmervik, Hans. & Vassilieva, N. 2009. Effects of air pollution from a nickel-copper industrial complex on boreal forest vegetation in the joint Russian-Norwegian-Finnish border area. - Boreal Environment Research 14: 279-296. Show details
Nybø, S., Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Tømmervik, H.A., Hagen, D. & Hofgaard, A. 2009. Tilpasninger til klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard. Vurdering av vernebehovet og terrestriske økosystemers evne til å binde karbon. - NINA Rapport 436. 43 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W. & Frivoll, V. 2009. Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. - NINA Rapport 507. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details


2008

Bjerke, J.W., Myking, T., Nyeggen, H. & Tømmervik, Hans. 2008. Epiphytic lichens. - p. 41-45 in Derome, J., Myking, T. & Aarrestad, P.A. (eds.) Current State of Terrestrial Ecosystems in the Joint Norwegian, Russian and Finnish Border Area in Northern Fennoscandia. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 85. Show details
Bjerke, J.W., Strann, K.-B. & Johnsen, T.V. 2008. Njemenjaikojohka. - p. 111-115 in Reiso, S., Klepsland, J. & Svalastog, D. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 5: Årsrapport for registreringer i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Telemark. BioFokus-rapport 2-2008. BioFokus, Oslo. Show details
*Bjerke, Jarle W. & Tømmervik, Hans. 2008. Observerte skader på nordnorske planter i løpet av vår og sommer 2006: omfang og mulige årsaker. - Blyttia 66(2): 90-96. Show details
*Bokhorst, S., Bjerke, J.W., Bowles, F.W., Melillo, J., Callaghan, T.V. & Phoenix, G.K. 2008. Impacts of extreme winter warming in the sub-Arctic: growing season responses of dwarf shrub heathland. - Global Change Biology 14: 2603-2612. Show details
Elverland, E., Henriksen, H.K.E. & Bjerke, Jarle W. 2008. Lav som mat - festmåltid for viderekomne?. - Ottar 3-2008: 36-40. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2008. Verdifulle naturtyper i Meløy kommune . - NINA Rapport 345. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2008. Verdifulle naturtyper i Alta kommune. - NINA Rapport 344. 112 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Tømmervik, H.A., Bakkestuen, V., Hagen, D. & Wilmann, B. 2008. StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - gjenanalyser 2008. - NINA Rapport 421. 50 pp + Vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2007

Bjerke, J.W. 2007. Tilstandsvurdering av vegetasjonen i området Kjosen-Tønsvika, Tromsø kommune. Tilleggsutredning i forbindelse med reguleringsplan for Tønsnes industrihavn. - NINA Rapport 294. 24 pp. Show details
*Bjerke, J.W., Fischer, E. & Dorothee, K. 2007. New records of the lichen genus Menegazzia from Africa. - Cryptogamie, Mycologie 28(4): 333-337. Show details
*Bjerke, Jarle W. & Sipman, H.J.M. 2007. New species and new records of Menegazzia (Parmeliaceae, lichenized ascomycetes) from Malaysia and Indonesia. - Botanical Journal of the Linnean Sosiety 153: 489-499. Show details
Derome, J., Aarrestad, P.A., Aspholen, P., Bakkestuen, V., Bjerke, J.W., Erikstad, K.E., Hartikainen, M., Isaeva, L., Lindgren, M., Lindroos, A.J., Mykling, T., Poikolainen, J., Rautio, P., Røsberg, I., Salemaa, M., Tømmervik, Hans. & Vassilieva, N. 2007. Terrestrial ecosystems. - 69-93 in Stebel, K., Christensen, G., Derome, J. & Grekelä, I. (eds.) State of the environment in the Norwegian, Finnish and Russian border area. The Finnish environment 6-2007. Lapland miljøsentral ; Fylkesmannen i Finnmark. Show details
Framstad, E. (ed.), Strann, K.-B., Gaarder, G., Hofton, T.H., Bjerke, J.W., Klepsland, J.T., Svalastog, D., Tømmervik, H.A., Røsok, Ø., Abel, K., Sverdrup-Thygeson, A., Bendiksen, E., Reiso, S. & Blindheim, T. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 4 : Årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006. - NINA Rapport 278. 172 pp inkl. vedlegg. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2007. Biologisk mangfold. Karlsøy kommune. - NINA Rapport 208. 90 pp. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2007. Biologisk mangfold. Skjervøy kommune. - NINA Rapport 209. 49 pp. Show details


2006

*Bjerke, J.W. 2006. Mennegazzia subsimilis (H.magn.) R. sant. new to the British Isles. - British Lichen Society Bulletin 98. p. 46. Show details
*Bjerke, J.W. & Timdal, E. 2006. The distribution of Menegazzia subsimilis in Norway. - Graphis Scripta 18: 58-61. Show details
*Bjerke, J.W., Elvebakk, A. & Elverland, E. 2006. The lichen genus Usnea in Norway north of the Arctic Circle: biogeography and ecology. - Nova Hedwigia 83(3-4): 293-309. Show details
*Bjerke, J.W., Tømmervik, H.A., Finne, T.E., Jensen, H., Lukina, N. & Bakkestuen, V. 2006. Epiphytic lichen distribution and plant leaf heavy metal concentrations in Russian-Norwegian boreal forests influenced by air pollution from nickel-copper smelters. - Boreal Environment Research 11: 441-450. Show details
Bjerke, Jarle W., Elvebakk, A. & Nylund, P.H. 2006. Elghornslav Pseudevernia furfuracea nylig etablert i plantefelt i Troms og nordre Nordland. - Blyttia 64(4): 211-212. Show details
Gaare, E., Tømmervik, H.A., Bjerke, J.W. & Thannheiser, D. 2006. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok: Ny beskrivelse av fastrutene. - NINA Rapport 204. 60 pp. Show details
Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2006. Reguleringsplan for havne- og næringsformål på Tønsnes, Tromsø. Konsekvensutredning, deltema zoologi ogvegetasjon. - NINA Rapport 182. 33 pp. Show details
Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 178. 34 pp + vedl. Show details
Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W. & Systad, G.H. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 104. 47 pp + vedlegg. Show details
*Solheim, B., Zielke, M., Bjerke, J.W. & Rozema, J. 2006. Effects of enhanced UV-B radiation on nitrogen fixation in arctic ecosystems. - Plant Ecology 182: 109-118. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2006. Verdifulle naturtyper i Kautokeino kommune. - NINA Rapport 205. 89 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2006. Verdifulle naturtyper i Karasjok kommune. - NINA Rapport 206. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2006. Verdifulle naturtyper i Porsanger kommune. - NINA Rapport 207. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2006. Biologisk mangfold. Røst kommune. - NINA Rapport 138. 42 pp. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Vestvågøy kommune. - NINA Rapport 140. 80 pp. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Vågan kommune. - NINA Rapport 141. 56 pp. Show details
Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Flakstad kommune. - NINA Rapport 139. 35 pp. Show details
Tømmervik, H.A., Systad, G.H., Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.-O. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema reindrift. - NINA Rapport 105. 58 pp. Show details
Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Hagen, D. & Tømmervik, H.A. 2006. Statoils miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - grunnlagsundersøkelser 2006. - NINA Rapport 210. 33 pp + vedlegg. Show details


2005

Bjerke, J.W. 2005. Høymyrer i Andøy kommune. Kartlegging av forekomster primært på grunnlag av flybildeserier. - NINA Rapport 82. 22 pp. Show details
Bjerke, J.W. 2005. Natur- og vegetasjonstyper på Sandholmene i Røst kommune, Nordland. Konsekvensutredning i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging. - NINA Rapport 18. 22 pp. Show details
Bjerke, J.W. & Obermayer, W. 2005. The genus Menegazzia (Parmeliaceae, lichenized Ascomycetes) in the Tibetan region. - Nova Hedwigia 81(3-4): 301-309. Show details
Bjerke, J.W., Strann, K.-B. & Johnsen, T.V. 2005. Naturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark. - NINA Rapport 88. 77 pp. Show details
Bjerke, J.W., Strann, K.-B., Johnsen, T. & Frivoll, V. 2005. Transportkorridor for E6 mellom Narvik og Bjerkvik. Konsekvensutredning, vurdering av naturmiljø. - NINA Rapport 2. 49 pp. Show details
Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2005. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 32. 28 pp + vedlegg. Show details
Tombre, I.M., Andersen, O., Barlindhaug, S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll, V., Johnsen, T., Sloreid, S.-E., Strann, K.-B., Svestad, A. & Tømmervik, H.A. 2005. Snefjord Vindpark. Konsekvensvurderinger for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. - NINA Rapport 23. 91 pp. Show details
Tombre, I.M., Elverland, E., Bjerke, J.W. & Strann, K.-B. 2005. Hammerfest vindpark. En vurdering av konsekvenser for naturmiljø. 33 pp. Show details
Tombre, I.M., Erikstad, L., Tømmervik, H.A., Andersen, O., Strann, K.-B. & Bjerke, J.W. 2005. Vurderinger av et avgrenset område for Snefjord Vindpark. - NINA Minirapport 138. 13pp.


2004

Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.-O. 2004. Etablering av radom og vei ved Grøhøgda, Vardø kommune . Botanisk og zoologisk undersøkelse. - NINA Oppdragsmelding 856. 33 pp. Show details
Bjerke, J.W., Strann, K.-B., Frivoll, V. & Bergersen, E. 2004. Konsekvensutredning for Andmyran vindpark i Andøy kommune, Nordland. Berggrunn, vegetasjon, fugl og annet dyreliv. - NINA Oppdragsmelding 855. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., Olberg, S. & Gjerstad, D. 2004. Naturfaglige undersøkelser i Kvænangsbotn og Navitdalen i Kvænangen kommune, Troms. - NINA Oppdragsmelding 859. 76 pp. Show details


Other publications

Papers in national journals and books

Bjerke, J. W. 2000: Bryophytes and lichens – a treat against the rock carvings at Tennes in Balsfjord (Troms). Polarflokken 24 (1): 11-16. [in Norwegian with English abstract].

Bjerke, J. W. 2000: Bevaring og tilrettelegging av helleristninger sett fra et biologisk ståsted. In: Hygen, A.-S. (ed): Fire år med Bergkunstprosjektet 1996-1999. Riksantikvarens Bergkunstprosjekt Sikring av bergkunst 1996-2005. Riksantikvarens rapporter 29: 75-86. [In Norwegian].

Bjerke, J. W. & Arnesen, G. 1999: Contribution to the flora of outer Kvænangen (Troms County). Polarflokken 23 (1): 9-14. [In Norwegian with English abstract].

Papers in Chilean journals

Bjerke, J. W. & Elvebakk, A. 1999: Flavoparmelia soredians, a common but previously overlooked corticolous lichen species in southernmost Chile. Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Naturales 27: 17-23.

University contract reports (unpublished)

Bjerke, J. W. 2000: Rapport fra årets botaniske undersøkelser i forbindelse med Det Nasjonale Bergkunstprosjektet. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 4pp.

Arnesen, G. & Bjerke, J. W. 2000: LNG-anlegg på Melkøya – Hammerfest. Oppdatering av konsekvensutredning og forslag til overvåkingsprogram for vegetasjon. Topographic archive. Faculty of Science, University of Tromsø. 20 pp. + 1 app.

Bjerke, J. W. 1999: Rapport fra befaring av helleristningsfeltene på Tennes i Balsfjord kommune, Troms. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 3 pp.

Bjerke, J. W. 1999: Økologiske undersøkelser av helleristningsfeltene på Hjemmeluft og hellemalerifeltet i Transfardalen, Alta kommune. Rapport i forbindelse med Det nasjonale bergkunstprosjektet 1999. Topographic archive. Tromsø Museum- University Museum. 11pp. + 1 app.

Bjerke, J. W. 1998: Botaniske og økologiske registreringer på Åmøy-Klubba og Fykanvatn i Meløy kommune. Rapport i forbindelse med bergkunstprosjektet 1998. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 24 pp.

Alsos, I. G., Alm, T., Berge, T. W., Bjerke, J. W., Norberg, M.-B.E., Simons, S. & Walde, R. 1996: Prosjekt revegetering Karasjokfjellet. Rapport for feltsesongen 1996. Topographic archive. Tromsø Museum-University Museum. 57 pp.

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: