Villrein

Villrein 

Norge er i dag det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på og forvalte villreinen. 

""

NINA forsker på villrein for å samle inn kunnskap og finne ut hvordan den lever i dag. Dette er kunnskap som er ment å komme både forvaltning og folke flest til gode, og film er en av flere formidlingsformer vi bruker. Her har vi samlet et knippe filmer som gir et innblikk i villreinens verden. 
Foto © Per Jordhøy/NINA

Aktuelt

Kontakt

  • Olav Strand
  • Roy Andersen
  • Per Jordhøy

Prosjekter

Publikasjoner

Søk i NINAs publikasjoner

Nyhetsarkiv - villrein

NINA har fjernet radiosendere fra fem villrein i Nordfjella sone 2. Foto: Aurland Fjellstyre
25.04.2018

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvi...
Les mer...
Merket elg. Foto: Erling Solberg/NINA
09.04.2018

Merking gir verdifull informasjon om hjortedyrene

I dette innlegget forklarer forskerne hvorfor det fortsatt anvendes GPS-merking til innhenting av kunnskap om villrein og de andre hjortedyrene.
Les mer...
Feltmannskaper observerte fredag ettermiddag ytterligere fem rein med isdannelse på senderne. Foto: Aurland Fjellstyre
30.01.2018

Flere villrein med isdannelse på halsbånd

Observasjoner av isdannelse på merkehalsbåndet til ytterligere fem villrein i Nordfjella gjør at Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå tar dyr...
Les mer...
Foto: Miljødirektoratet/SNO
25.01.2018

Avlivet simle med isklump i halsbåndet

Statens naturoppsyn (SNO) har i forbindelse med saneringen av villreinstammen i Nordfjella avlivet ei simle som hadde isdannelse i merkehalsbåndet ru...
Les mer...
Villrein. Foto: John Linnell/NINA
18.01.2018

Trafikklysfarger beskriver tilstand for villrein

En uavhengig ekspertgruppe ledet av NINA foreslår at man bruker trafikklysfarger til å opplyse om tilstanden til villrein i Norges 23 villreinområder...
Les mer...
Skjermdump fra film. Video: Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter
28.08.2017

Lanserer film om skrantesjuke

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animas...
Les mer...