Villrein

Villrein 

Norge er i dag det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på og forvalte villreinen. 

""

NINA forsker på villrein for å samle inn kunnskap og finne ut hvordan den lever i dag. Dette er kunnskap som er ment å komme både forvaltning og folke flest til gode, og film er en av flere formidlingsformer vi bruker. Her har vi samlet et knippe filmer som gir et innblikk i villreinens verden. 
Foto © Per Jordhøy/NINA

Nyhetsarkiv - villrein

Villreinområdene er attraktive utfartssteder, og hyttene gir folk lettere tilgang og fører til et økende press på områdene. Foto: Per Jordhøy
06.11.2019

Bygger hytter i unike villreinområder

856 nye frititidsbygg er satt opp i villreinens leveområder de siste fem årene. NINA-forskere frykter at byggingen bidrar til å splitte opp områdene ...
Les mer...
Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein økte kraftig i 2018. – Verdiene fra i fjor understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley. Foto: Per Jordhøy
16.10.2019

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Den varme sommeren ga en enorm oppblomstring av sopp i fjellet i fjor. Resultatet ble en kraftig økning i konsentrasjonen av radioaktivt cesium i vil...
Les mer...
Forskerne anbefaler flere tiltak for å bedre forholdene for Norges nest største bestand av villrein, i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Foto: Autokamera NINA
25.09.2019

Anbefaler tiltak for villrein i Setesdal-Ryfylke

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anb...
Les mer...
NINA har fjernet radiosendere fra fem villrein i Nordfjella sone 2. Foto: Aurland Fjellstyre
25.04.2018

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvi...
Les mer...
Merket elg. Foto: Erling Solberg/NINA
09.04.2018

Merking gir verdifull informasjon om hjortedyrene

I dette innlegget forklarer forskerne hvorfor det fortsatt anvendes GPS-merking til innhenting av kunnskap om villrein og de andre hjortedyrene.
Les mer...
Feltmannskaper observerte fredag ettermiddag ytterligere fem rein med isdannelse på senderne. Foto: Aurland Fjellstyre
30.01.2018

Flere villrein med isdannelse på halsbånd

Observasjoner av isdannelse på merkehalsbåndet til ytterligere fem villrein i Nordfjella gjør at Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå tar dyr...
Les mer...