Villrein

Villrein 

Norge er i dag det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på og forvalte villreinen. 

""

NINA forsker på villrein for å samle inn kunnskap og finne ut hvordan den lever i dag. Dette er kunnskap som er ment å komme både forvaltning og folke flest til gode, og film er en av flere formidlingsformer vi bruker. Her har vi samlet et knippe filmer som gir et innblikk i villreinens verden. 
Foto © Per Jordhøy/NINA

Nyhetsarkiv - villrein

Tradisjonelt fiske i fjellet. Foto: Gunnar Gundersen
16.07.2020

Lokalbefolkningen har eierskap til Hardangervidda

Folk med lokal tilhørighet til Hardangervidda reagerer i større grad på forsøpling, slitasje og trengsel enn tilreisende. Mange av de lokale mener de...
Les mer...
Den sky villreinen fortrenges i sitt eget rike. Foto: Autokamera NINA
06.12.2019

Villreinen i Rondane er hardt presset

Villreinen var en viktig grunn for å opprette Rondane nasjonalpark for 57 år siden. I dag er Rondane kanskje det villreinområdet hvor reinen er mest ...
Les mer...
Villreinområdene er attraktive utfartssteder, og hyttene gir folk lettere tilgang og fører til et økende press på områdene. Foto: Per Jordhøy
06.11.2019

Bygger hytter i unike villreinområder

856 nye frititidsbygg er satt opp i villreinens leveområder de siste fem årene. NINA-forskere frykter at byggingen bidrar til å splitte opp områdene ...
Les mer...
Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein økte kraftig i 2018. – Verdiene fra i fjor understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley. Foto: Per Jordhøy
16.10.2019

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Den varme sommeren ga en enorm oppblomstring av sopp i fjellet i fjor. Resultatet ble en kraftig økning i konsentrasjonen av radioaktivt cesium i vil...
Les mer...
Forskerne anbefaler flere tiltak for å bedre forholdene for Norges nest største bestand av villrein, i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Foto: Autokamera NINA
25.09.2019

Anbefaler tiltak for villrein i Setesdal-Ryfylke

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anb...
Les mer...
NINA har fjernet radiosendere fra fem villrein i Nordfjella sone 2. Foto: Aurland Fjellstyre
25.04.2018

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvi...
Les mer...