News article

– Frykt ikke ulven, men bruk sunn fornuft

Publisert 18.08.2015

Ser du ulv i Norge, så nyt naturopplevelsen, men vis samtidig respekt for at dette er et viltlevende rovdyr. Opptre som du ville gjort i møte med elg, råder John Linnell, som er ekspert på rovdyr i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

De siste dagene har debatten gått i media om hvorvidt den skandinaviske ulven er farlig og hvordan man burde opptre i møte med ulv. Bakgrunnen for diskusjonen er at flere medier har trykket råd fra NINA, hentet fra en NINA-rapport fra 2002, om hvordan man burde oppføre seg når man først kommer nært på en ulv.

Rådene er, slik de blir presentert i media, tatt ut av sin sammenheng, og er ment kun for de sjeldne episodene hvor noen møter en aggressiv ulv.

– Det er viktig for oss å presisere at dette er råd basert på innhentede erfaringer og kunnskap den gang, som beskriver hva mennesker burde gjøre om problemet først oppstår og ulven viser aggresjon. I de aller fleste tilfeller vil imidlertid ikke et møte med en ulv være et problem, forklarer Linnell.

Svært lav risiko for angrep

Dette kan han blant annet si med utgangspunkt i data fra leveområder for ulv mange steder i verden. Det er i dag mer enn 12.000 ulver i Europa og anslagsvis 50.000 ulv i Nord-Amerika. Mange av disse bor i landskap med langt flere mennesker enn i Norge. Samtidig er det likevel det siste århundret kun registrert en håndfull alvorlige angrep på mennesker.

– Data viser at risikoen for å bli angrepet av ulv er svært liten. Den vil aldri bli null, men den er så liten at den ikke er målbar, sier Linnell.

Ingen garantier i naturen

Det er tosidigheten i det faktum at ulven i de aller fleste tilfeller ikke er farlige for mennesker, men at det kan oppstå enkeltsituasjoner hvor ulven er truende, som er utfordrende for forskerne å formidle.

Forskningsdata viser nemlig at mennesker har få grunner til å være redd for ulven, selv om den vandrer forbi golfbanen eller i bebyggelsen. Den er ikke på jakt etter mennesker. Samtidig er det ingen garantier i naturen, og det gjelder derfor å bruke fornuften, som man burde gjøre i alle møter med ville dyr.

Farligere ved rabies og uten naturlig byttedyr

For 13 år siden oppsummerte en gruppe europeiske rovdyrforskere all tilgjengelig kunnskap om angrep fra ulv på mennesker. Oppsummeringen var basert på omfattende historisk forskning og en internasjonal oversikt over nyere hendelser. Konklusjonene var at risikoen for ulveangrep er svært liten, men at ulver potensielt kan representere en fare for mennesker i to spesifikke situasjoner.

– En av disse gjelder områder hvor ulv er utsatt for rabies. Det andre gjelder områder der ulv lever i landskap nesten uten skog og uten ville byttedyr, slik at de blir avhengige av husdyr eller søppel som føde, og hvor sosioøkonomiske faktorer, som for eksempel ekstrem fattigdom, kan sette mennesker i større fare, forklarer Linnell.

Ingen av disse situasjonene er tilstede i Norge i dag. Skogene våre har rikelig med ville byttedyr som elg og rådyr, og rabies er fraværende.

Når skyheten forsvinner

En tredje situasjon er når ulv ikke viser frykt i møte med mennesker. Dette har man mindre erfaring med, men det finnes eksempler på dette fra enkelte nasjonalparker i Nord-Amerika og Australia. Selv om dette ikke automatisk har ført til konflikter, har det vært noen enkeltstående tilfeller hvor det har ført til angrep på mennesker i disse områdene.

– Hvis ulver mot formodning utvikler problematisk oppførsel, som å vise tegn til aggresjon i møte med mennesker, bør man raskt iverksette tiltak, sier Linnell.

Unik opplevelse

Han presiserer at møter med ulv i menneskedominerte landskap som Østmarka, observasjoner av ulv på golfbaner, på veier, i nærheten av innmark eller hus, ikke er tegn på problematisk atferd. Dette er bare ulver som lever sine liv i det moderne landskapet.

– Vårt tips er at man i møte med rovdyr skal bruke hodet og ikke komme for nær, men samtidig nyte øyeblikket og den unike opplevelsen som det er, avslutter forskeren.

Les mer i informasjonsheftet "Å leve med ulv"


Kontaktperson i NINA: John Linnell

Go to related page