News article

Bestanden av kortnebbgås øker

Publisert 30.06.2017

Til tross for rekordhøyt jaktuttak så vokser bestanden av kortnebbgås. Kortnebbgåsa hekker på Svalbard. For å begrense beiteskader på dyrka mark på fastlandet og på Svalbardtundraen er det i en internasjonal forvaltningsplan vedtatt at høstjakt skal regulere bestanden til 60 000 kortnebbgås. Det viser seg nå at det ikke felles nok gjess under høstjakta, siste telling viser at det er  88 000 kortnebbgjess.

 

I begynnelsen av mai 2017 ble det gjennomført en koordinert telling langs hele trekkruten både i Nederland, Danmark og Norge, samt i Sverige og Finland der det de siste årene også registreres kortnebbgås på trekk om våren.

–Tidligere registreringer viste at bestanden minket og nærmet seg bestandsnivået, men den siste tellingen viser at det nå er 88 000 Svalbardhekkende kortnebbgjess. Antallet stemmer også bra overens med tellingene som ble gjort høsten 2016, sier seniorforsker i NINA, Ingunn Tombre. Tombre er norsk koordinator for de internasjonale tellingene.

–Til tross for et rekordhøyt jaktuttak høsten 2016, der det i Danmark også ble jaktet i hele januar 2017, er bestanden i vekst. Det ble felt over 16 000 kortnebbgås, men har ikke vært tilstrekkelig til å forhindre en videre økning.

""

Foto: Karl-Otto Jacobsen

Klimaendringer ga god hekkesesong i 2016

Forskerne mener den gode hekkesesongen på Svalbard sommeren 2016 er en viktig forklaring på at bestanden fortsatt øker. Det var en god sesong med en tidlig vår som umiddelbart resulterte i god produksjon av unger.  I fjor høst ble det registrert om lag 20% unger i bestanden, dette er vesentlig høyere enn det langsiktige gjennomsnittet. Hekkesuksessen i år er imidlertid forventet å være dårlig basert på temperaturene på Svalbard i mai.

–Det er likevel en stor og robust bestand som tåler et høyere jakttrykk. For å komme ned på bestandsnivået er jaktkvoten i år estimert til 36 000 individer, det vil si mer enn dobbelt så mange som ble felt forrige sesong, fortsetter Tombre.

–Den globale oppvarmingen gjør at forholdene på Svalbard blir bedre og bedre for kortnebbgåsa. Det bidrar i økende grad til at kortnebbgåsbestanden vokser. Dette er et mønster vi i dag ser for de fleste gåsebestandene. Dette øker utfordringene for forvaltningen av bestanden, konkludere Ingunn Tombre.

Den årlige rapporten for bestandsstatus finner du http://www.unep-aewa.org/en/document/pink-footed-goose-population-status-update-2016-2017

Rapporten med oppdaterte jaktmodeller og foreslått jaktkvote kommende jaktsesong finner du http://www.unep-aewa.org/en/document/pink-footed-goose-adaptive-harvest-management-update-2017

For mer informasjon kontakt Ingunn Tombre

Go to related page