News article

Blir partner med verdens beste fiskebiologer

Publisert 20.12.2017

NINA, NTNU, UiT og HydroCen får midler til å delta i anerkjent kunnskapsutveksling.

De norske forskerne har fått med seg noen av de beste fiskebiologene i verden på laget i prosjektet HYCANOR “Partnership on Sustainable Hydropower in Canada and Norway”.

— Dette vil være en god støtte for forskninga i HydroCen hvor et av målene er å utvikle kunnskap som gjør vannkraftproduksjon så skånsom for miljøet som mulig, sier prosjektleder Ingeborg Palm Helland i NINA.
 

HYCANOR er støttet fra programmet INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning). Målet med INTPART er å utvikle verdensledende fagmiljøer som skal bidra til å øke omfang, kvalitet og relevans i faglig samarbeid med utvalgte land.

I HYCANOR skal norske forskere fra NINA, NTNU og Universitetet i Tromsø danne partnerskap med tre kanadiske universiteter.

Til å starte dette partnerskapet får de ca. 4.5 millioner kr over fire år.

Ingeborg Palm Helland. Foto
Ingeborg Palm Helland er forskningssjef for vannkraft og klima i NINA. Foto: NINA

Samarbeidet er særlig rettet mot utdanning og utveksling av master- og doktorgradsstudenter.

Vil styrke miljødesign i HydroCen

To tematiske forskningsområder blir kjernen i HYCANOR:

  • Fiskemigrasjon og fiskevandring
  • Miljøeffekter av vannstandsendringer i magasiner

Samarbeidet med kanadiske toppforskere vil styrke forskninga i arbeidspakke fire i HydroCen.

Partnerskapet vil ha fokus på metoder, verktøy og analyser som skal øke forståelsen av miljøeffekter av vannkraftproduksjon.

Norsk-kanadisk vannkraftsamarbeid

NINA blir prosjektleder for HYCANOR, og forskerne ser på samarbeidet med Canada som særlig relevant for vannkraftforskning.

Norge og Kanada har sammenlignbart klima, geografi og natur som at forskerne kan samarbeide om mange ulike tema.

Begge landene er i verdensklasse innen forskning på laks og ferskvannsøkologi.

I tillegg har både Norge og Kanada stort omfang av vannkraft, og tradisjoner for tett samarbeid mellom forskere og energibransje.

Begge landene kan dermed styrke forskning og utdanning innen vannkraft gjennom dette formelle partnerskapet.

Dette er partnerne:

NINA, Norsk institutt for naturforskning

UiT, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet

NTNU, Norges teknisk-vitenskapelige universitet

UW, University of Waterloo

CU, Carleton University

UNBC, University of Northern British Columbia

Forskninga blir ledet av forskningssjef Ingeborg P. Helland i NINA, og koordinert av professor Knut Alfredsen (NTNU), professor Per-Arne Amundsen (UiT), professor Michael Power (UW), professor Steven J. Cooke (UC) og assisterende professor Eduardo Martins (UNBC).

Seminar, utveksling og vitenskapelig publisering

I søknaden har forskerne foreslått flere mulige aktiviteter i partnerskapet. Blant dem er seminarer, feltarbeid, veiledning av studenter, vitenskapelige publikasjoner, utveksling og kurs.

Målet er at studenter skal delta i feltarbeid, bli med på befaringer og tester i regulerte vassdrag og kraftstasjoner, og delta i det pågående forskningsarbeidet i partnerlandene.

Arbeidet starter i 2018.

Kontakt: Ingeborg Palm Helland

Go to related page