News article

Fast stilling som forsker innen økosystemregnskap i Oslo

Publisert 23.05.2019

Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse dem. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle viktige verktøy for forvaltning av natur? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA Oslo!

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 270 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontor i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Denne stillingen vil ha arbeidssted ved en NINAs kontor i Oslo.

Vi søker etter en forsker i fast stilling knyttet til arbeidet med økosystemregnskaper ved NINAs kontor i Oslo. Avdelingen har ca. 40 ansatte og sitter samlokalisert med andre forsknings- og innovasjonsbedrifter i Forskningsparken på Blindern. Avdelingen har stor bredde i kompetanse og erfaring innen økologi og samfunnsforskning, herunder kunnskap om arter og naturtyper, og hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen. Avdelingen har forskere innen akvatisk økologi, terrestrisk økologi, landskapsanalyse og GIS, byforskning, miljøøkonomi, samfunnsforskning, og rovvilt. Samspillet mellom mennesker og natur en viktig del av vår forskning, inkludert å finne gode løsninger for både natur og samfunn. Avdelingen i Oslo satser på å bli et ledende forskningsmiljø i Norge innen økosystemregnskap, med stor vekt på romlig modellering. Forskerne driver også utstrakt populærvitenskapelig formidling. NINAs medarbeidere samarbeider med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 

Arbeidsoppgaver og ansvar:
Forskeren skal bidra i forskningsprosjekter knyttet til økosystemregnskap både nasjonalt og internasjonalt, eventuelt også prosjekter knyttet til arealbruk, arealregnskap og andre rapporteringssystemer og indikatorer for dette. Forskeren må være systematisk og sterkt metodisk. Det er en fordel at forskeren kan snakke norsk og har god oversikt over norsk miljøforvaltning. Forskeren bør ha god økologisk kompetanse samt kompetanse innen modellering og GIS, og gjerne også kjennskap til økonomiske og juridiske virkemidler som er relevante for arealbruk og naturforvaltning. Alternativt kan forskeren ha god økonomisk kompetanse samt god kjennskap til norsk naturforvaltning. Det gis også muligheter til at søkeren kan bidra til å videreutvikle fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer, og da kan det også bli aktuelt å legge stillingen til NINA Trondheim.

Konkret leter vi etter personer som skal:
• Delta i forskningsprosjekter knyttet til økosystemregnskap og andre prosjekter knyttet til arealbruk, arealregnskap, økologisk tilstand og rapporteringssystemer for natur.
• Bidra til å videreutvikle disse fagfeltene i NINA.
• Opprettholde og videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere innen fagfeltet

Vi søker etter en person som har:
• Dr. grad eller mastergrad i økologi, naturgeografi, naturforvaltning, biologi eller mijlø-økonomi.
• Forskningsbakgrunn og erfaring fra prosjektledelse vil være en fordel.
• Er strukturert, selvstendig og metodisk.
• Gode samarbeidsegenskaper.
• Kjennskap til og/eller erfaring fra norsk naturforvaltning vil være viktig.
• Det er en fordel at forskeren kan snakke norsk og har god oversikt over norsk miljøforvaltning.

Vi tilbyr:
• Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
• Fleksitidsordning
• Arbeidsplass i et av Europas ledende tverrfaglige miljøforskningsinstitutter
• Medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
• Et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til seniorforsker David Barton (david.barton@nina.no, tlf. 924 42 111) eller forskningssjef Kristin Thorsrud Teien (kristin.teien@nina.no, tlf. 930 06 805).

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til Siri Svendsen - siri.svendsen@nina.no . Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 1. juli 2019

 

Go to related page