Employee info

Ulrika Lein
Position:    Research Fellow

  Telephone: +47 991 54 925
  E-mail: ulrika.lein@nina.no
 Department:  NINA terrestrisk naturmangfold

Key qualifications
  • Samfunnsforskning
  • Kvalitative forskningsmetoder ved gjennomføring av intervjuer og dokumentanalyser
  • Praksisorientert tilnærming
  • Tverrfaglighet 
  • Undersøke og analysere interaksjoner mellom kunnskap, natur og forvaltning

  • Science, technology and society studies (STS)
  • Styringsteknologier 
  • Kunnskapsproduksjon og naturforvaltning av tema som tap av biologisk mangfold og klimatiltak
  • Restaureringspraksiser

Publications:

Curriculum Vitae:
CV for Ulrika Lein

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: