News

NINA news

Ny statusoppdatering om villaks fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Published on: 15. September 2022
Author: Anne Olga Syverhuset

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning la i dag fram oppdatert status for villaksen. Færre laks kom tilbake fra havet i 2021 enn noen gang tidligere. Betydelige innskrenkinger i fiske gjør at det likevel var flere gytefisk i elvene.

Ny statusoppdatering om villaks fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Foto: Helge Skoglund.

Les mer på nettsidene til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Les rapporten her: Status for norske laksebestander i 2022

Print

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: