Nyheter

 

Ny statusoppdatering om villaks fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Publisert: 15. september 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning la i dag fram oppdatert status for villaksen. Færre laks kom tilbake fra havet i 2021 enn noen gang tidligere. Betydelige innskrenkinger i fiske gjør at det likevel var flere gytefisk i elvene.

Ny statusoppdatering om villaks fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Foto: Helge Skoglund.

Les mer på nettsidene til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Les rapporten her: Status for norske laksebestander i 2022

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: