News

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Published on: 16. October 2019
Author: Jørn J. Fremstad

Den varme sommeren ga en enorm oppblomstring av sopp i fjellet i fjor. Resultatet ble en kraftig økning i konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein.

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Soppen tar opp i seg radioaktivt cesium, og så blir den spist av villreinen. Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen 2017 viser at nivået av cesium-137 (en radioaktiv isotop av cesium) er vesentlig redusert i alle villreinområder i forhold til jaktsesongen 2016. Derimot viser prøvene fra 2018 en stor økning i alle områder.

Under den nasjonale grenseverdien

I Snøhetta og Rondane Nord ligger nivåene over fem ganger høyere i gjennomsnitt i 2018 sammenlignet med 2017. I alle andre områder var økningen 1,6 ganger eller høyere. Alle kjøttprøvene var under den nasjonale grenseverdien for omsetning av reinsdyrkjøtt på 3000 Becquerel per kilo. Mengden radioaktivitet i en strålekilde måles i Becquerel (Bq).

– De store variasjonene mellom år i nivåene av cesium-137 skyldes først og fremst at tilgangen på forskjellige beiteplanter endres fra år til år, og at plantene har ulik tilbøyelighet til å ta opp cesium-137 fra jordsmonnet. Verdiene fra 2018 understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Hardt rammet av Tsjernobyl

Leveområdene til flere villreinstammer ble hardt rammet av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målinger av radioaktivitet i villrein fra nordlige deler av Rondane viste at konsentrasjonen av radioaktivt cesium var svært høy i de første årene etter nedfallet, særlig om vinteren. Disse høye vinternivåene gikk imidlertid raskt nedover.

Målingene fra den siste tiårsperioden viser at nivåene av radioaktivt cesium nå går veldig langsomt nedover, men at det er ganske store variasjoner fra år til år. 2018 er et ekstremt eksempel av variasjon mot høyere nivåer.

I de første årene etter Tsjernobyl-ulykken, ble nivåene av radioaktivt cesium i reinsdyr sterkt knyttet til radioaktivitet i lav. Lav er spesielt utsatt for høye nivåer av radioaktiv forurensning etter et nedfall, fordi næringsstoffer tas opp direkte gjennom overflaten. Lav inneholdt derfor svært mye radioaktivitet de første årene etter Tsjernobyl-ulykken.

Sommermaten tar opp radioaktivitet

Etter som lav er primærføde for villrein om vinteren, når annen føde er lite tilgjengelig, førte dette til spesielt høye nivåer av radioaktivt cesium i reinsdyr om vinteren etter nedfallet i 1986.

Med tiden har cesium-137 nivåene i lav blitt sterkt redusert, men nivåene i reinens hovednæring resten av året, planter og sopp, reduseres langsommere siden de fortsetter å ta opp radioaktive stoffer fra jorda.

– Tilgangen på sopp er det mest sannsynlige forklaringen på resultatene fra 2018. Samlet var sommerværet gunstig for vekst av sopp i jordfasen. Juli måned var usedvanlig varm, hele 4,3 grader over normalen på landsbasis, og i august var regnværet spesielt godt tilpasset for vekst av de sporebærende deler av soppartene som viser seg over bakkenivået. Sopp med høyere cesium-nivåer enn vegetasjon er derfor trolig hovedårsaken til de økte cesium-137 nivåene i villreinkjøtt, forklarer Halley.

Fortsatt viktig med kjøttprøver

Resultatene for jaktårene 2016-2018 viser at verdiene av cesium-137 kan variere mye fra år til år, og at de under bestemte klimatiske forhold i enkelte tilfeller kan nærme seg de anbefalte grenseverdiene. Det er derfor fortsatt viktig med kontinuitet i innsamlingen av kjøttprøver fra villreinområdene.

I 2017 kom det inn 54 prøver, og i 2018 49 prøver fra de fem villreinområdene, Hardangervidda, Reinheimen – Breheimen (tidligere Nord Ottadalen), Rondane nord, Setesdal-Ryfylke og Snøhetta, som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har bedt om cesium-137 data fra.

Innsamlingen inngår i program for overvåkning av radioaktivitet i miljøet som er finansiert av Klima- og miljødepartementet.

Gjennomsnittsverdier for cesium-137 (Becquerel per kilo våtvekt (ferskt) kjøtt) ved fellingsdato for rein i fem ulike villreinområder sett i forhold til verdiene for jaktsesongene 2016, 2017 og 2018. Den nasjonale grenseverdien for omsetning av reinsdyrkjøtt er 3000 Bq per kilo.

Villreinområde

2016

2017

2018

Hardangervidda

74

34

92

Reinheimen-Breheimen1

98

75

119

Rondane Nord

470

201

1301

Setesdal – Ryfylke

48

41

60

Snøhetta

162

106

738

1 Tidligere Nord Ottadalen

Les NINA Fakta om 137Cs i villrein i 2017 & 2018

Kontakt: Duncan Halley

 

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: