News

Gytegrusen gjør susen for lakseeggene

Published on: 18. November 2019
Author: Jørn J. Fremstad

Å legge ut gytegrus har bedret forholdene for eggene til laksefisk i Akerselva i Oslo. Det viser målinger gjort av forsker Jon H. Magerøy i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Gytegrusen gjør susen for lakseeggene

Magerøy har målt redokspotensialet i de områdene der det ble lagt ut gytegrus i 2013-14 og sammenlignet med kontrollområder i umiddelbar nærhet i elva. Redokspotensial er et mål på oksygennivået, og forskeren registrerte en stor og biologisk relevant økning. Dette er første gang denne metoden er brukt til å vurdere en slik effekt i Norge.

– Oksygeninnholdet i gytegroper har stor påvirkning på overlevelse, vekst og utvikling hos eggene til laksefisk, men i mange vassdrag reduseres tilgjengeligheten til oksygen på grunn av for høy tilførsel av næringsstoffer til vannet og nedslamming av gytegrusen. Funnene våre viser at utlegging av gytegrus kan ha en langvarig positiv effekt på oksygeninnholdet i elvebunnen, sier Magerøy.

Fra forurenset til lakseelv

Akerselva er forvandlet fra en av landets mest forurensede elver til å bli ei elv hvor det er mulig å fiske laksefisk. I tillegg lever flere truede arter, for eksempel elvemusling og edelkreps, i elva. Det er lagt ned en stor innsats for å øke vannkvaliteten, og i tillegg jobbes det fortsatt for å bedre fisket i elva. Blant annet er det gjort tiltak for å forbedre leveområder – inkludert å tilføre gytegrus – i nedre del av elva i 2013-14, og det er planlagt å legge ut mer gytegrus.

Akerselva er forvandlet fra en av landets mest forurensede elver til å bli ei elv hvor det er mulig å fiske laksefisk. Foto: Jon H. Magerøy, NINA

Hvordan disse tiltakene har påvirket kvaliteten på leveområdene for laksefisk har vært lite kjent, men gjennomgang av tidligere forskning viste at redoksmålinger er svært godt egnet til en slik evaluering. I rapporten Redoksmålinger i Akerselva har Magerøy sett på om tiltakene har forbedret forholdene for eggene til laksefisk. Målingene vil også kunne si noe om hvilke deler av elven som er best egnet som gyteområder for fisken.

Gytegrus og oksygeninnhold

– Det brukes relativt store ressurser på å forbedre leveområdene for laksefisk i Akerselva og andre norske vassdrag, og derfor er det viktig å evaluere om tiltakene har den tiltenkte effekten. Noe av det viktigste er å måle om elvebunnen får høyere oksygeninnhold om vi tilfører gytegrus, forteller Magerøy.

Målingene som ble gjort i Akerselva i 2018 viser at redokspotensialet var høyere ved lokalitetene der det var gjennomført tiltak for å forbedre leveområdene enn i kontrollområder. Forskjellene var helt klart størst mellom lokalitetene der det ble lagt ut gytegrus og tilhørende kontrollområder.

Fant langvarig effekt

I de fleste av lokalitetene der det ble lagt ut gytegrus var kvaliteten på området god med tanke på eggene til laksefisk. Sannsynligvis var det slik også ved noen av kontrollområdene, sier Magerøy.

En såpass langvarig effekt (fire-fem år) av å legge ut gytegrus står i motsetning til tidligere funn fra Bayern i Tyskland, der effekten var borte etter ca. ett år. Forklaringen er kanskje at transporten av avleiringer i Akerselva sannsynligvis er lavere enn i vassdragene i Tyskland.

Forskeren ønsker å følge opp undersøkelsen fra Akerselva, spesielt med målinger i elva for å se hvor langvarig effekt det har å legge ut gytegrus. Ved å undersøke flere vassdrag vil det være mulig å vurdere effekten av forskjeller i transport av avleiringer. Det er også ønskelig å undersøke sammenhengen mellom redokspotensial og virvelløse dyr og bakterier nærmere, siden det eksisterer  svært begrenset kunnskap om disse sammenhengene.

Kontakt: Jon H. Magerøy

Les rapporten Redoksmålinger i Akerselva

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: