News

NINA news

Skal gi svar på store samfunnsutfordringer, Forskningsrådet med 90 millioner til NINA

Published on: 19. January 2021
Author: Bjørg Bruset.

Forskningsrådet tildelte rett før jul rundt 1,6 milliarder kroner til en rekke forskningsprosjekter som skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Fem av disse prosjektene skal ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Skal gi svar på store samfunnsutfordringer, Forskningsrådet med 90 millioner til NINA
Lundhumle på blåklokke. Foto Arnstein Staverløkk/NINA

Sent i desember kom meldingen om at NINA ble tildelt fem forskningsprosjekter. I tillegg deltar NINA son sentral partner i 12 prosjekter som andre institusjoner leder. NINA fikk også støtte til et kommunikasjonsprosjekt og et nettverksprosjekt. Til sammen utgjør tildelingene til NINA omlag 90 millioner kroner. Pollinerende insekter, fornybar energi på land og i vann, naturrestaurering og fremmede arter er fagområder som NINA nå har fått finansiering til å forske mer på. 

Her er de fem NINA-prosjektene det gis støtte til:
• APPLECORE - Assessment of Pollination Provisioning in agricultural Landscapes and the roles of Environment and Climate on Resilience (Prosjektleder Graciela Rusch/ Jo Chipperfield)
• Footprint and Impacts of Renewable Energy: Pressure on Lands Under Growth (Prosjektleder Brett Sandercock)
• Realizing landscape restoration: Enabling transformative change of land-use (Prosjektleder Dagmar Hagen)
• Turbulent eddies to create paths for safe downstream migration for salmonids and eel past hydropower intakes (Prosjektelder Torbjørn Forseth)
• Pig Non Grata: Understanding Biopower, Necropolitics and Securitization of Nature through the ‘War on Boars’ (Prosjektleder Erica von Essen)

NINA har et bredt forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner. De andre prosjektene som har fått støtte og der NINA deltar, ledes av Universitet i Oslo, NIBR/OsloMET, Statistisk sentralbyrå, Ruralis, Universitetet i Bergen, NMBU, SINTEF og NTNU. 

NINA deltar også sammen med blant andre SINTEF og NTNU i Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind som i desember fikk tildelt til sammen NOK 120 millioner over 8 år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

– Det er oppløftende å få bekreftet at kompetansen vår er relevant, nyttig og av høy kvalitet slik at vi kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, særlig knyttet til naturmangfold og klima, sier Norunn S. Myklebust, adm. direktør i NINA.

Kontakt: Norunn S. Myklebust

Print

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: