Publications

Publikasjoner

Vi publiserer vår forskning gjennom egne rapportserier, og i vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale magasiner.

 

CRIStin

Fra 1. juni 2013 benyttes forskningsinformasjonssystemet CRIStin som database for NINAs publikasjoner. 

 

Eldre publikasjoner fra NINA

  • Søk etter NINA publikasjoner utgitt 1.1.2001 - 1.6.2013

 

For eldre publikasjoner utgitt i år 2000 eller tidligere: se lister.

For publikasjoner utgitt i 2001 eller senere: se lister.

En del av NINAs faste publikasjoner som NINA Rapport, NINA Temahefte og de populærvitenskapelige faktaarkene finnes i PDF format og kan skrives ut. 

Eldre serier som foreligger i papirutgave (fagrapporter, oppdragsmeldinger, prosjektrapporter) kan bestilles ved hendvendelse hos NINAs ekspedisjon:
tlf. 73801400, faks 73801401 eller via e-post.

Prisliste for trykte publikasjoner.Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Contact

  •  Siri Aashaug Sæther
  •  Ruth Bergmann.

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176 / 926 48 479
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema