Nyheter

 

Gratulerer Anne Sverdrup-Thygeson!

Published on: 16. September 2020
Author: Bjørg Bruset

Forskningsrådets formidlingspris for 2020 tildeles insektenes dronning. 

Gratulerer Anne Sverdrup-Thygeson!
Foto: Celina Øier Copyright Stilton Lit. Agency

Insektforsker Anne Sverdrup-Thygeson er tildelt Forskningsrådets formidlingspris 2020 for hennes fremragende formidling av de små livenes store betydning for livet på jorden.  Prisen er på 500 000 kroner. Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi på Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU, og er vitenskapelig rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

I sin begrunnelse fremholder juryen at professor Anne Sverdrup-Thygeson er en av Norges mest produktive formidlere de siste årene. Hun bruker sin kunnskap og formidlingsevne til en bredere debatt om tap av biologisk mangfold og hva naturkrisen betyr for oss alle. Med en unik entusiasme og et stort hjerte for saken, når hun fram til svært mange – både unge og gamle, politikere og media, skriver juryen i sin begrunnelse.

Videre pekes det på at prisvinneren bevisst har inntatt rollen som "insektenes dronning".  Insektene og deres liv og betydning har rykket nærmere folk flest takket være prisvinneren. Hun har et smittende engasjement for insektene og deres truede plass i naturen, og kan ta en del av æren for fremveksten av humlehotell og blomsterenger i norske hager, fremholder juryen.

Formidlingsprisen ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med nasjonal åpning av Forskningsdagene 2020 i dag.

Tidligere vinnere er blant annet Bjørn Samset, Anine Kierulf og Frank Aarebrot.

– Gratulerer Anne, du formidler med faglighet, stor entusiasme og humor om insektenes liv, rolle og det viktige samspillet i naturen. Anne har klart å trollbinde fagfolk, politikere, media, barn og folk flest med sine fortellinger om naturens underverker. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Vi i NINA gleder oss over pristildelingen, sier adm.dir i NINA, Norunn S. Myklebust.

Myklebust forteller at Anne Sverdrup-Thygeson allerede i 2018 fikk Svein Myrbergets minnepris. En intern pris som tildeles ansatte for fremragende populærvitenskapelig innsats.

Les pressemeldingen fra Forskningsrådet 

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: