Arrangementer

Arrangementer

Seminar om naturregnskap

Hva er naturregnskap? Hva skal vi med det? Og hvordan lage naturregnskap? Ett av vårens viktigste seminar arrangeres av NINA onsdag 24. april. 

Velkommen til fagseminaret: Framtida er naturbasert

Har vi nok kunnskap, mangfold og mot til å finne løsninger for natur og klima?

Peatland restoration and conservation – lessons from northern and central Europe

An international team of researchers and restoration practitioners will get together in Trondheim, Norway to discuss the most relevant issues of contemporary peatland research and management. 

Blomsterengvandring i Porsgrunn

Porsgrunn kommune og NINA inviterer til blomsterengvandring 26.juni.

Kurs om elvemusling

Den 7.-8. juni arrangerer Statsforvalteren i Trøndelag kurs om elvemusling i samarbeid med NINA.

Bli med på gaupewebinar på fredag!

NINA strømmer et nytt rovdyrwebinar fredag 9. desember klokka 1130 og tema denne gang er «Hvor gode er gaupetallene?». Se lenke til sendinga i denne saken!

Klima og energi - naturen er en del av løsningen

Bli med på frokostseminar med NINA og CICERO tirsdag 22. november på NINA-huset. 

Velkommen til fagseminaret: Verdien av natur

Bli med på NINAs tradisjonsrike fagseminar tirsdag 8. november 12.30 til 15.30 på Scandic Lerkendal i Trondheim. 

Bærekraftig besøksforvaltning i frilufts- og verneområder

13. oktober 2022 inviterer NMBU i samarbeid med NINA til et heldagsseminar om besøksforvaltning på Vitenparken, campus Ås. Hvilke muligheter og utfordringer ser vi i dette feltet? Og hvordan kan besøksforvaltningen fremover bidra til ivaretakelse- og bærekraftig utvikling av frilufts- og verneområder?

International Gathering of Indigenous Salmon Peoples

The SALCUL project is a co-organizer of The International Gathering of Indigenous Salmon Peoples (ISP) held October 1 – 3, 2022 on the lands of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) people in Vancouver, Canada.

Ivareta urfolks områder gjennom landskapspraksiser
Samer, slik som andre urfolk, har nære relasjoner til sine landskap. Disse relasjonene kommer til uttrykk i fiske-, reindrifts-, jakt- og høstingspraksiser. 20.-22. september 2022 arrangeres det en internasjonal konferanse i Guovdageaidnu. Målet med denne konferansen er å synliggjøre ulike kunnskaper som ligger i tradisjonelle...
Seminar: Skogrestaurering for bærekraftig skogbruk

29.-31. august 2022 inviterer NINA til et seminar om skogrestaurering for å diskutere økologisk og økonomisk nytte av skogrestaurering i Norden. 

Naturregnskap – hva er det og hvordan kan det brukes? CIENS frokostwebinar 24.11

I år vedtok FN en internasjonal standard for naturregnskap (ecosystem accounting). På dette seminaret vil NINA fortelle om hva det er og hvordan det kan brukes, basert på en rekke prosjekter NINA har jobbet med de senere årene.

Åpent fagseminar: Nytt fra NINAs forskning

Meld deg på det tradisjonsrike fagseminaret på NINA-dagan mandag 8. november 12.30 til 15.30 på Scandic Lerkendal i Trondheim. I år ønsker vi å vise mangfold, bredde og aktualiteten i NINA sin forskning. 

Internasjonal konferanse om besøksforvaltning
Webinar: siste nytt fra fjellrevarbeidet i Norge

NINA og Miljødirektoratet inviterer til åpen fagdag 12. januar 2022. Her presenterer vi dagens status og nyheter fra fjellrevarbeidet i Norge. Arrangementet strømmes på YouTube, og er åpent for alle.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: