Arrangementer

Arrangementer

Accounting for Nature in development projects - lessons from England

Join webinar 22nd September 2022

Ivareta urfolks områder gjennom landskapspraksiser
Samer, slik som andre urfolk, har nære relasjoner til sine landskap. Disse relasjonene kommer til uttrykk i fiske-, reindrifts-, jakt- og høstingspraksiser. 20.-22. september 2022 arrangeres det en internasjonal konferanse i Guovdageaidnu. Målet med denne konferansen er å synliggjøre ulike kunnskaper som ligger i tradisjonelle...
Seminar: Skogrestaurering for bærekraftig skogbruk

29.-31. august 2022 inviterer NINA til et seminar om skogrestaurering for å diskutere økologisk og økonomisk nytte av skogrestaurering i Norden. 

Naturregnskap – hva er det og hvordan kan det brukes? CIENS frokostwebinar 24.11

I år vedtok FN en internasjonal standard for naturregnskap (ecosystem accounting). På dette seminaret vil NINA fortelle om hva det er og hvordan det kan brukes, basert på en rekke prosjekter NINA har jobbet med de senere årene.

Åpent fagseminar: Nytt fra NINAs forskning

Meld deg på det tradisjonsrike fagseminaret på NINA-dagan mandag 8. november 12.30 til 15.30 på Scandic Lerkendal i Trondheim. I år ønsker vi å vise mangfold, bredde og aktualiteten i NINA sin forskning. 

Internasjonal konferanse om besøksforvaltning
Webinar: siste nytt fra fjellrevarbeidet i Norge

NINA og Miljødirektoratet inviterer til åpen fagdag 12. januar 2022. Her presenterer vi dagens status og nyheter fra fjellrevarbeidet i Norge. Arrangementet strømmes på YouTube, og er åpent for alle.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: