Nyheter

 

Feathers reveal mercury contamination in alcids in the Arctic
4. December 2020

More than a quarter of the individual auks in which mercury levels were measured outside the breeding season exceeded the toxicity threshold.

Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: