Faktabøker og plakater

Faktabøker og plakater

Her kan du laste ned eller bestille NINAs populære artsplakater, og kjøpe spennende faktabøker utgitt av NINA-forskere.

NINAs artsplakater er gratis, og kan enten bestilles eller lastes ned direkte i A3-format. Du kan også hente plakater ved NINAs hovedkontor. 

Ved bestilling av større opplag må pris + porto avtales med NINA.

Spørsmål om bestilling?

Telefon: 73 80 14 00

E-post: firmapost@nina.no

NINA FAKTABØKER
Midt i flokken
Kr. 350,-
Møt fjellreven
Kr. 200,-
NINA PLAKATER

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: