Nyheter

 

NINA opens Centre for Biodiversity Genetics
25. October 2022

DNA analyses are becoming an increasingly important method in research and nature management. To meet an increased demand from government and industry, the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) today opened NINAGEN, a national centre for conservation and biodiversity genetics in Trondheim.

Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: