Nyheter

 

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign

Published on: 3. July 2020
Author: Juliet Landrø

Mandalselva gikk fra å være ei "død" elv til å bli ei populær lakseelv. Les suksesshistorien om hvordan vassdraget ble gjenopplivet!

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign
Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: