Nyheter

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign

Publisert: 3. juli 2020
Tekst: Juliet Landrø

Mandalselva gikk fra å være ei "død" elv til å bli ei populær lakseelv. Les suksesshistorien om hvordan vassdraget ble gjenopplivet!

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign
Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: