Nyheter

 

Fjellreven sprenger grenser mot øst

Published on: 9. July 2020
Author: Jørn J. Fremstad

En av fjellrevene som ble satt ut på Varangerhalvøya i fjor har gjort russer av seg. Utveksling av gener over grensa mot øst er viktig for at den kritisk truete arten skal overleve i Skandinavia.

Fjellreven sprenger grenser mot øst

– Dette er første gang vi registrerer at en fjellrev vandrer fra Norge til Russland, og det er selvsagt artig. Et av målene i Handlingsplan for fjellrev 2017-2021 er å etablere ei bro mellom fjellrevene i Skandinavia og Russland, hvor de har en mer sammenhengende bestand. Det er av stor betydning for artens overlevelse i Skandinavia, sier seniorforsker Nina E. Eide i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Identifisert av øremerkene

Den aktuelle fjellreven ble observert i slutten av april ved jernbanestasjonen i Luostari, mellom grensa og Murmansk på Kolahalvøya. Øremerkene gjør at forskerne kan slå fast at reven stammer fra Varangerhalvøya.

Siden fjellreven ikke er merket med gps-sender, er det vanskelig å slå fast hvor langt den har vandret før den kom hit, men det må minst være 250 kilometer. Toget har den neppe tatt, selv om den ble sett ved jernbanestasjonen.

Samarbeider med russiske forskere

– Det er også noe symbolsk med denne vandringen, siden vi nettopp har startet et samarbeid med russiske kolleger, sier Eide.

Prosjektet «KolArcticFox - Kolskij pesets: Fennoscandian collaboration for conservation of arctic fox on Kola» ledes av Dorothee Ehrich ved Universitetet i Tromsø. Hensikten er å få mer kunnskap om fjellreven på Kolahalvøya og i hvor stor grad det er kontakt mellom fjellrevene i Norge og Russland.

– Det er viktig å understreke at det fortsatt er kritisk for fjellreven i nordområdene, selv om fjoråret var bra på Varangerhalvøya. Denne utvandringen kan gi en selvforsterkende effekt og få fart på utvekslingen av gener mellom områdene på begge sider av grensen, håper Eide.

Åtte nye valper født

NINA-forskeren har fått andre gode nyheter fra nord i det siste. Nylig ble det konstatert at et fjellrevpar på Varangerhalvøya har fått valper. Åtte små fjellrever ble registrert i årets første melding om valpekull.

De tre siste årene er det satt ut 67 fjellrever på Varangerhalvøya, fra avlsstasjonen på Oppdal i nært samarbeid med Universitetet i Tromsø som drifter COAT prosjektet. I fjor ble det dokumentert tre valpekull i området, og de utsatte revene har trolig reddet delbestanden på Varangerhalvøya fra å dø ut.

Utsettingen har hatt flere positive effekter. Flere av valpene som ble satt ut i 2018 vandret sør- og vestover til de nærliggende delbestandene i Norge, blant annet til Reisa Nord der bare to rever er observert de siste fem årene. Flere merkede rever er også observert i Finland, og én vandret til Saltfjellet. Og nå har altså én tatt seg inn i Russland.

Omtrent denne ruten må fjellreven som vandret fra Varangerhalvøya til Luostari i Russland ha tatt. Siden fjellreven ikke er merket med gps-sender er det vanskelig å slå fast eksakt hvor, og hvor langt, den har vandret før den kom hit, men det må minst være 250 km. Kart: Google Maps

Kontakt: Nina E. Eide

Fortløpende oppdatering av årets fjellrevkull finner du her 

Les mer om overvåkingsprogrammet for fjellrev 

Har du sett fjellrev? 

COAT fjellrevmodulen

Nytt liv for fjellreven på Varangerhalvøya 

 

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: