Nyheter

 

Linden frikjennes for humledød

Published on: 17. July 2020
Author: Jørn J. Fremstad

Lindetrær i bynære strøk har stått laglig til for hugg når massedød av humler skal forklares, men de fleste humlene ser ut til å sulte i hjel, dø av alderdom eller bli spist av fugler.

Linden frikjennes for humledød
Nektar fra lindeblomster er populær føde blant humler. Foto: Jan Ove Gjershaug, NINA

Nektar er viktig føde for pollinerende insekter, og at døde humler i hopetall blir funnet under blomstrende lindetrær i parker har vært kjent i flere hundre år. Teorien om at lindens nektar er giftig for humlene har slått rot hos mange, og derfor ønsker de å hugge ned disse trærne som nå nettopp har startet å blomstre.

Nå tar NINA-forsker Jan Ove Gjershaug bladet fra munnen for å avlive myten om at humledød er en bieffekt av lindens blomstring. Funn han og kolleger har gjort tyder på at lindetrærne bør stå støtt, i hvert fall med tanke på humlenes helse. De har undersøkt området rundt 24 lindetrær i blomstring i Trondheim. Døde humler funnet under disse trærne ble samlet inn, frosset ned og undersøkt nærmere.  

Grønt lys for nektaren

– Både sult, aldring og at humlene er bytte for fugler er med og forklarer hvorfor vi finner alle de døde humlene under blomstrende lindetrær, men det må være flere årsaker. Noen individer ble ikke skadet, ikke kategorisert som gamle, og hadde ikke en vekt som indikerte sult. Funnene våre støtter imidlertid ikke hypotesene om at nektaren er giftig, forteller Gjershaug.

Studien viser at sult er en sannsynlig dødsårsak for mange av humlene, men også at det ikke kan være den eneste forklaringen på fenomenet. Forskerne har registrert at flere av de døde humlene veide mer enn oppdrettet humle i samme størrelse som var sultet. Den fysiske tilstanden til noen av de døde humlene tyder på at de har dødd av alderdom, men om lag halvparten av dem hadde skader som indikerer at de er blitt spist av fugler.

Jakt i tette kroner

– Men vi vet ikke hvor mange av humlene som allerede var døde da de ble spist på, eller om de ble drept av fugler. Krona på lindetrærne er tett, og det er godt mulig for fugler å jakte insekter mens de gjemmer seg der. Deretter slipper fuglene humleskrotten ned på bakken når de har spist ferdig, sier Gjershaug.

Resultatene av eksperimentet med oppdrettede humler viser imidlertid at lindenektar ikke svekket humler som kun ble matet med denne typen nektar. Det er i tråd med funn i tidligere studier. Hvis lindenektaren hadde vært giftig, burde alle humler som ble matet bli slått ut samtidig.

Akkurat i år kommer du neppe til å finne særlig mange døde humler under de blomstrende lindetrærne. Det skyldes ganske enkelt at det er få humler, på grunn av den kalde våren.

Trenger flere svar

Selv om forskerne har flere teorier om de døde humlene under lindetrærne er det fortsatt en del tilfeller som ikke kan forklares. For å forstå fenomenet bedre er det derfor nødvendig å søke etter alternativ hypotese og utforske samvariasjonen mellom de eksisterende teoriene.

En av de mest spennende teoriene er at lindeblomster inneholder små mengder koffein, og at humler blir avhengige av koffeinen. Selv om blomstene er tomme for nektar lokker de fortsatt humler til seg, og da sulter humlene i hjel når de ikke finner mat.  

–  Vi ser at et samspill mellom flere kjente mekanismer mest sannsynlig bidrar som forklaringer, men det er fortsatt spørsmål som må besvares om hvorfor humler dør under lindetrær, konkluderer Jan Ove Gjershaug.

Malene Kyrkjebø Vinnes skrev masteroppgave om temaet og har bidratt med mye av materialet. I tillegg deltok Inger Marie Haugen i prosjektet.

Kontakt Jan Ove Gjershaug

Les mer om humler og andre insekter

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: