Nyheter

 

Oppdaget Norges sjeldneste mygg

Published on: 21. July 2020
Author: Jørn J. Fremstad

Sondre Dahle stikker trolig av med prisen for årets myggfunn. Trehullmyggen var ikke sett på over 90 år her i landet, da NINA-biologen oppdaget den i Kristiansand nå i sommer.

Oppdaget Norges sjeldneste mygg
Trehullmygg fotografert i Sverige. Foto: Anders Lindström/SVA

– Trehullmyggen stikker ivrig mennesker og kan overføre tropisk sykdom. Samtidig er den så sjelden at det er liten fare for at det skjer. Du må se det som en ære hvis du skulle bli stukket, smiler Dahle.

Faktisk er han den eneste som har identifisert et voksent eksemplar av trehullmygg Aedes geniculatus på norsk jord. Da Leif Reinhardt Natvig fant arten i Mandal i 1929, dreide det seg om én enkelt larve i et vannfylt trehull. Natvig fortsatte å studere stikkkmygg til han leverte doktorgraden sin 19 år seinere, men verken han eller andre myggforskere har sett noe mer til arten siden den tid. Alt vi vet om trehullmyggen fra Norge stammer fra den ene larven fra Mandal.

Det var under feltarbeid på prosjektet NorBite i botanisk hage i Kristiansand at Dahle kom over en liten bestand av trehullmygg. I treet befant det seg bare fire larver, og i tillegg ble noen få funnet i et verneområde i Grimstad.

Nyklekket trehullmygg, det første voksne eksemplaret som er sett i Norge(til høyre i bildet) . Jeg ble helt skjelven der jeg stod på en grein 4 meter over bakken, kikket inn i trehullet og ble møtt av dette synet forteller Dahle. Foto: Sondre Dahle.

Den vakreste stikkmyggen i Norge

– Jeg var redd trehullmyggen var utdødd i Norge og ble derfor svært overrasket over å finne den. Både larven og de voksne skiller seg markant i utseende fra alle andre norske myggarter. Den er beskrevet som den vakreste av de norske stikkmyggartene og har et sebrastripete svart-hvitt mønster, forteller Dahle.

Den svært sjeldne myggen kan imidlertid lett forveksles med en art Dahle ikke er like glad for å se – asiatisk tigermygg som er verdens mest invaderende mygg. Den er en fryktet spreder av sykdom og har blitt fraktet av mennesker til Europa. I Storbritannia har det kommet mange feilrapporteringer av tigermygg som følge av forveksling med trehullmygg. De to artene har de samme svart-hvit-tegningene, inkludert hvite felter på beina, men mønsteret er ulikt.

Tigermyggen er farlig nær oss

– Asiatisk tigermygg må vi være oppmerksom på framover. Den finnes allerede i Tyskland, bare en dagstur med bil unna Norge. I tillegg har tigermygg mange økologiske likhetstrekk med trehullmygg, sier veterinær og spesialist i vilthelse Bjørnar Ytrehus som også deltar i prosjektet.

En nylig publisert studie har vist at trehullmygg er i stand til å overføre sykdommen chikungunya og den kan spre hjerteorm og underhudsorm hos hund og katt. Det har vært flere tilfeller av myggspredt chikungunya i Europa siden 2007.

– Kartlegging av artens utbredelse er derfor et viktig bidrag til å vurdere risikoen for at trehullmyggen skal spre fremtidige myggbårne sykdommer. I tillegg ønsker vi å ha kontroll på forvekslingsfaren med asiatisk tigermygg, sier Ytrehus.

Med så få individer på få steder er det foreløpig lite som tilsier at trehullmyggen har noen betydning som smittebærer i Norge.

Lever i trehull i løvtrær

At trehullmyggen ble funnet i Botanisk hage i Kristiansand er ikke tilfeldig. Dette er en av få plasser i landet hvor du finner mange store, gamle bøketrær. Arten lever i trehull i løvtrær som er store nok til å lagre regnvann i minst 4 uker. Flesteparten av trærne våre av denne størrelsen er blitt hugget, og de få som står igjen er gjerne spredt på små parker, kirkegårder og reservater.

– Prosessen med å utvikle trehull går sakte og bare gamle trær, helst to hundre år gamle, har gode trehull. På grunn av trehullmyggens svært spesialiserte levesett var vi usikre på om arten fortsatt fantes i Norge, eller om den var utdødd, opplyser Dahle.

Trehullmyggen er utbredt i Europa i områder med edelløvskog og milde vintre, men er normalt sjelden. Blant annet finnes den i Sør-Sverige. En tysk studie har indikert at moderne skogbruk har store negative effekter på den type levesteder som trehullmyggen er avhengig av.


Sondre Dahle På jakt etter trehullmygg.

Funnet ble gjort under feltarbeid på prosjektet NorBite. Prosjektet er en del av Artsprosjektet til Artsdatabanken.

Kontakt Sondre Dahle

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: