NorBite

Kartlegging av mygg i Norge

Det er 70 år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i Norge.Gjennom prosjektet NorBite tror forskerne de vil finne mange nye arter. Prosjektet inkluderer også sviknott.


Fuglemygg, Culex pipiens. Denne arten suger vanligvis blod fra fugler og kan overføre flere virussykdommer. Kunnskap om hvor de ulike artene av blodsugende insekter finnes er viktig for å danne seg et godt bilde av nåværende og framtidig risiko for insektbårne sykdommer hos mennesker og dyr. Foto: Sondre Dahle/NINA

NorBite er en del av Artsprosjektet til Artsdatabanken. Målet er å finne nye arter i Norge, og finne ut mer om de aller sjeldneste.

Det er lenge siden det har vært et større forskningsprosjekt på dette området her i landet. De fleste av de 38 stikkmyggartene som er registrert i Norge, ble funnet under doktorgradsarbeidet som Leif Reinhardt Natvig ga ut i 1948. Endringer kan ha skjedd siden den gang. Vi vet at tre myggarter ikke er sett på over 70 år, disse ble funnet på en lokalitet. Nå skal forskerne finne ut om de fortsatt finnes, eller om de har forsvunnet fra Norge.

Trenger din hjelp

For å finne stikkmygg trenger forskerne hjelp fra folk, og de håper publikum vil bidra med å sende inn mygg de kommer i kontakt med. 

Slik sender du inn mygg.

Forventer mange nye arter

Vi vet at Danmark og Sverige har fått nye myggarter de siste åra, blant annet en varmekjær art som trekker nordover. Kanskje har også nye arter kommet til Norge fra Sverige, eller fra land lengre sør?

I tillegg har vi fått DNA-teknikker som kan brukes til å skille ut arter som det var umulig å se forskjell på før.

Vestlandet er «Terra Incognita»

I doktorgraden til Natvig står det at Vestlandet og noen av fjellområdene i Sør-Norge er «Terra Incognita», det er svarte hull på kartet. Det er fortsatt ekstremt få funn fra disse områdene. Nå skal forskerne samle inn data om stikkmygg og sviknott fra fylker som ikke har blitt kartlagt før.

Les mer om prosjektet.