Nyheter

 

Nå er det ingen tvil - rakkelhaner i det fri kan få levedyktige avkom

Published on: 26. August 2020
Author: Jan Arne Stokmo

En rakkelhane er en krysning mellom storfugl og orrfugl. Lenge har den vært regnet som ufruktbar ute i naturen. Nå viser genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) at hybriden kan være fruktbar og få levedyktige avkom ute i det fri.

Nå er det ingen tvil - rakkelhaner i det fri kan få levedyktige avkom
Rakkelhane i solnedgang. Foto: Steffen Johnsen/NINA

Rakkelhaner er mindre enn en tiur, men større enn en orrhane. Med sin størrelse og framferd dominerer de på orrfuglleiker om våren, men uten at orrhønene synes å la seg forføre av den grunn.

Antatt å være ufruktbar

Det er tidligere vist at rakkelhaner i fangenskap er fruktbare og kan produsere avkom, men det har ikke vært kjent om dette også gjelder rakkelhaner i naturen. Nå viser DNA-undersøkelser hos NINA at rakkelhaner i naturen kan få avkom.

– I områder med mangel på tiur kan ei røy oppsøke orrfuglleiken og parre seg med den dominerende rakkelhanen. At resultatet blir levedyktige avkom er ikke vist, før nå, forteller Oddmund Kleven, genetiker i NINA.

Sporet opphavet til hybrid

Sammen med kollegaer i NINA undersøkte han arvematerialet til en antatt storfugl-orrfugl hybrid, som ble skutt under lovlig jakt i Nord-Norge. Den lignet i utseende på en liten tiur, men hadde de karakteristiske metallisk blålilla brystfjærene til en orrhane. Det de fant var overraskende.

– Fuglen hadde ulikt antall alleler fra storfugl og orrfugl, så den kunne ikke være en krysning mellom ren storfugl og ren orrfugl  (førstegenerasjonshybrider har som kjent like mange alleler fra mor og far). Så en av foreldrene måtte være en hybrid. Fra litteraturen er det kjent at rakkelhøner er sterile, så det må ha vært en rakkelhane som var far til den undersøkte fuglen, som hadde 3/4 arvemateriale fra storfugl og 1/4 fra orrfugl. I tillegg bekreftet en analyse av mitokondrielt DNA, som nedarves fra mor, at rakkelhanen hadde fått avkom med en røy og ikke en orrhøne, forklarer Kleven.


Forskerne undersøkte genene til denne antatte storfugl-orrfugl hybriden, som ble felt på jakt i Nord-Norge. Foto Oddmund Kleven/NINA

Første gang påvist i det fri

Hybridisering mellom ulike hønsefuglarter ute i naturen er ikke uvanlig. Krysninger mellom storfugl og orrfugl er tidligere godt kjent i Skandinavia, og beskrevet i litteraturen så langt tilbake som på 1700-tallet.

– Hybridisering skjer som oftest når en av de to artene som krysser seg er sjeldne. I området i Nord-Norge hvor den undersøkte hybriden ble skutt var det svært få storfugl, men rikelig med orrfugl, avslutter Kleven.

Du kan lese hele artikkelen om denne studien i European Journal of Wildlife Research her. (lenke)

Dette eldre klippet fra Ut i Naturen på NRK viser en rakkelhane som herjer med konkurrentene på en orrhaneleik (vi advarer mot sterke scener)  

Kontaktpersoner i NINA:

Oddmund Kleven

Henrik Brøseth

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: