Employee info

Richard Hedger

Position:    Researcher

 Telephone: +47 404 66 568
 E-mail: richard.hedger@nina.no
 Department:Aquatic biodiversity

Key qualifications

økologisk modellering, fjernmåling, ferskvannsøkologi, økologiske konsekvenser av klimaendringer og vannkraft

Publications:

Curriculum Vitae:
CV for Richard Hedger