Insekter

Insekter

Insekter

Nyhetsarkiv - insekter

På denne tiden av året kan du se gul frostmåler som voksen sommerfugl på jakt etter en make. Forskerne vil ha din hjelp til å finne ut hvor langt nord de lever. Foto Jon Aars.
25.09.2017

Bli med på målerjakt!

Forskere vil ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerj...
Les mer...
Håven er Ødegaards viktigste redskap, uten den føler jeg meg naken sier han. Foto: Agne Ødegaard.
01.09.2017

Slik fant han 10 nye arter på én sommer

NINA-forsker Frode Ødegaard fant hele 10 nye insektarter denne sommeren. Det er ikke tilfeldig.
Les mer...
NINA-forsker Anders Endrestøl setter eremitten i fengsel; håpet er at billene i eikehagen ved Berg fengsel i Tønsberg vil sikre at arten overlever i Norge. Foto Kim Abel/Naturarkivet.no
25.08.2017

Eremitten flyttes til åpen soning

Eremitten er en av Norges sjeldneste biller, og lever kun i asketrær på Tønsberg gamle kirkegård. Billene er dårlige flygere, og greier ikke å spre s...
Les mer...
Malariamygg fra Pasvik. Foto: Sondre Dahle / NINA.
11.08.2017

Malariamyggen for første gang funnet i Finnmark

For første gang er det funnet malariamygg så langt nord i Norge som i Finnmark. Fra før er malariamygg bare kjent fra lokaliteter i Sør Norge, nord t...
Les mer...
Ny maur for Norge: Her en arbeider av sumpeitermaur Myrmica gallienii, framkropp. Foto Arnstein Staverløkk/NINA.
12.06.2017

Ny maur for Norge

Sumpeitermauren er ikke som andre maur. Kanskje er det derfor den heller aldri tidligere har blitt funnet i her i landet? Møt Norges 66. maurart.  ...
Les mer...
Elvesandjeger (Cicindela maritima) er en karakteristisk løpebille, som kjennetegnes på sine lange bein og vakre flekkmønster. Arten er oppført som sterkt truet på den norske rødlista (2015), og har status som prioritert art i henhold til naturmangfoldloven. En handlingsplan er igangsatt for å bevare arten i Norge. Foto Oddvar Hanssen/ NINA
01.03.2017

Gaulas elvebredder gror igjen

Viktige leveområder for rødlistearter har gått tapt langs Gaula de siste 70 årene. Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforsk...
Les mer...