Elg i Trøndelag

Prosjektet Elg i Trøndelag skal gi oss mer kunnskap om betydningen av skrantesjuke for elgbestanden, og andre forhold som har betydning for elgforvaltningen. 

""
Elg merket med GPS-halsbånd. Foto Christer M. Rolandsen/NINA

Prosjektet Elg i Trøndelag ble startet i 2017 som en av flere tiltak for å følge opp funnet av sykdommen skrantesjuke på elg og villrein i Norge i 2016. Sykdommen ble påvist på to elger i Selbu våren 2016.

I løpet av vinteren 2017 ble 41 elger merket med GPS-sender i kommunene Selbu, Tydal, Malvik, Klæbu, Stjørdal og Meråker. Hovedformålet er å bidra med kunnskap som kan benyttes av forvaltningen når de skal beslutte hvordan sykdommen skal håndteres.

Med unntak av noen fåtalls elger som ble merket i Selbu på 1980-tallet har vi ingen konkret kunnskap om elgens vandrings- og spredningsmønster i dette området. Dette er viktig informasjon som kan hjelpe oss å forstå hvordan sykdommen kan spre seg til andre områder.

Prosjektet ønsker dessuten å bidra med demografiske studier av elgbestanden i området, som kan gi bedre og mer detaljert kunnskap om dødelighet utenom jakt, forekomst av parasitter, og data om rekruttering av kalv. Dette er kunnskap som er nyttig til både forsknings- og forvaltningsformål.

Prosjektet drives av NINA med støtte fra Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen bidrar også faglig i prosjektet.

Prosjektinfo

Prosjektet drives av NINA med støtte fra Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen bidrar også faglig i prosjektet.

Kontakt

Christer M. Rolandsen

Sett merkaelg

Last ned sett merkaelg-skjema

Følg prosjektet på Facebook

www.facebook.com/tronderelg/ 

Her finner du jevnlige oppdateringer fra prosjektet, og du kan dele egne observasjoner av merka elg.