Fugleradar

Fugleradar

Moderne forskningsutstyr bidrar til gode løsninger. En av NINAs fugleradarer - ROBIN 3D MAX Radar System. Foto: Øyvind Hamre/NINA 

Hva er fugleradar? 

NINAs fugleradarer er spesialutviklet for kartlegging og overvåking av både lokale og trekkende fugl. Fugleradaren gjør det mulig å overvåke fugleaktivitet, -atferd og flygehøyde med stor nøyaktighet i tre dimensjoner over større områder - inntil 10km radius. 

Fugleradaren kan driftes 24 timer i døgnet, hele året, under alle typer vær- og lysforhold. 

Kontinuerlige opptak av radarbilder sikrer dokumentasjon av overvåkingsaktivitetene i området også i etterkant av selve registreringen. 

Hele systemet er mobilt, og kan dermed flyttes rundt til ønsket posisjon for innsamling av data.

Hvorfor fugleradar? 

Plan- og bygningsloven krever at alle former for utbygging skal skje på en måte som minimerer potensielle konflikter med fugl og dyreliv. Det krever nøyaktig informasjon om hvordan utbyggingen påvirker fuglelivet i det aktuelle området. 

Ved hjelp av grundige forundersøkelser kan det forventede skadeomfanget kartlegges i rom og tid. Infrastrukturens plassering kan tilpasses fuglenes bruk av planområdet, og effektive avbøtende tiltak kan foreslås basert på best mulig datagrunnlag. Med fugleradaren kan vi identifisere områder og perioder med høy fugleaktivitet og fugletrekk.

Eksempelvis kan man undersøke hvilke faktorer som bidrar til økt kollisjonsrisiko mellom fugler og vindturbiner, kraftlinjer eller flytrafikk. Ved å kartlegge når og hvor de ulike fugleartene trekker og hekker kan vi redusere risikoen for omfattende fugledød i forbindelse med utbyggingsprosjekter, og teste ut konfliktreduserende tiltak i området.

Bruksområder for fugleradar

 • Overvåking av fugler i tid og rom
  Fugleradaren kartlegger blant annet fugletrekk, større fugleansamlinger og trekkkorridorer 
 • Konsekvensutredninger
  Fugleradaren kan bidra til å finne områder med minst konfliktpotensial for fuglelivet 
 • For- og etterundersøkelser
  Fugleradaren kan påvise effekter av utbygging og andre aktiviteter på fuglelivet 
 • Lufttrafikksikkerhet («bird strikes»)
  Fugleradaren kan varsle om større fugleansamlinger eller fugletrekk i tid og rom   

Relevante tematiske sektorer: 

 • Fornybar energi: onshore og offshore vindkraft og kraftledninger 
 • Sivil og militær luftfart: varsling for å unngå «bird strikes» 
 • Helse og samfunnsberedskap: spredning av zoonoser via trekkfugl (f.eks. fugleinfluensa, coronavirus, flåttbårne sykdommer) 
 • Ornitologi og økologi: alt fra fuglenes biologi til landskapsøkologi 

Ønsker du å benytte fugleradar?

NINA tilbyr både kortvarige oppdrag («quick scan») og langtidsovervåking. Fugleradaren er mobil, og kan plasseres i terrenget etter ønsker og behov. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi best kan bistå dere, eller for et kostnadseffektivt tilbud. 

Fugleradar – teknisk informasjon

NINA har to mobile radarsystemer som er spesielt utviklet for overvåking av fugl. Begge radarsystemene våre er utviklet av ROBIN Radar Systems i Nederland.

ROBIN 3D  Max tilhenger

ROBIN 3D Max mini kontainer

Vi har tillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) for begge radarsystemene over hele landet. 

Følgende tekniske spesifikasjoner gjelder for begge systemene.

RADAR
Produsent: Robin Radar Systems
Modell: MAX
Beskrivelse/Modulasjon: FMCW
Frekvenser: 9650 MHz
Signalbredde: ≤66 MHz
Pulseffekt: 20W

ANTENNE
Forsterkning: 36dBi
Max puls effekt e.i.r.p: 49dBW
Åpningsvinkel (-3dB) V/H: 5.7°/1.80°
Polarisasjon: Horisontal
Rotasjonshastighet: 60 rpm


ROBIN 3D MAX Radar System

ROBIN 3D MAX Radar System. Foto: Anna Nilsson/NINA

ROBIN 3D Max Radar System, utviklet av ROBIN Radar Systems i Nederland, er et «state-of-the-art» radarsystem bestående av en 360 graders full 3D radar basert på FMCW-radar (Frequency Modulated Continuous Wave) beregnet brukt til automatisk deteksjon og sporing av fugler. Radaren sporer fugler med en rotasjonshastighet på ett sekund. NINA har to mobile Max systemer. Det ene systemet er fastmontert på en tilhenger og det andre er montert i en mini kontainer. Systemene kan derfor flyttes rundt til ønsket posisjon for innsamling av data.

Kontakt

Ønsker du å benytte fugleradar?

NINA tilbyr både kortvarige oppdrag («quick scan») og langtidsovervåking. Fugleradaren er mobil, og kan plasseres i terrenget etter ønsker og behov. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi best kan bistå , eller for et kostnadseffektivt tilbud.

Øyvind Hamre

Roel May

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: