Sjøørret

Sjøørret. Foto: Rachel Paterson /NINA.

Sjøørret

Siden er under utarbeideslse. 

Mer tekst kommer snart.

Ørretens livshistorie. Ørretens livshistorie.

Kontakt

Publikasjoner

Nyheter fra NINA

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: