Myr

Smeltende palsmyr. Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide/ NINA

Myr

NINA jobber med kartlegging, overvåking og forskning i økosystemet myr. Forskningen fokuserer på effekter av klimaendringer og luftforurensing på myrtyper og vegetasjon , effekten av myrrestaurering, karbonregnskapet i torvmark og myr. Overvåkingsprosjektene omfatter overvåking av arter, naturtyper og miljøparametere på myr knyttet til klimaendringer, restaurering eller luftforurensing. Kartleggingsprosjekter omfatter kartlegging av naturtyper, artskartlegging og kartlegging av inngrep og andre påvirkningsfaktorer.

VI JOBBER MED MYR

Plantepressa

Myra – karbonlager og hjem

En blogg fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning

Antibac, svamp og klimamedisin

Hvis NINA-forsker Magni Olsen Kyrkjeeide hadde vært verdens myrminister ville alle myrer fått stått og samlet karbon i fred. Høre henne fortelle om mosenes egenskaper som antibac, svamp og klimamedisin i NINA-poden Naturligvis.

NYHETER
Det glemte klimatiltaket
8. desember 2022

Verdens beste metode for å fange karbon - finnes allerede! Naturen gjør denne jobben for oss. Gratis.

Den enkleste klimaløsningen er å la naturen stå
11. juli 2022

Kan en klimaløsning være så enkel som å gjøre ingenting? Ja, faktisk er det kanskje den aller beste - men vanskeligste - av dem alle.

Podkastserie om bærekraft
29. april 2022
Hva bør vi la stå i fred for at naturen skal gjøre klimajobben for oss? På hvilken arena står kampen om arealene og hvordan skal vi forholde oss til FN-rapportenes mål om gjennomgripende endringer? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på...
PROSJEKTER

Overvåking av palsmyr

Palsmyrene i Norge forandres som en følge av klimaendringer

Miljøovervåking av myr

Utslipp fra prosessanlegg for naturgass på land

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: