Myr

Smeltende palsmyr. Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide/ NINA

Myr

NINA jobber med kartlegging, overvåking og forskning i økosystemet myr. Forskningen fokuserer på effekter av klimaendringer og luftforurensing på myrtyper og vegetasjon , effekten av myrrestaurering, karbonregnskapet i torvmark og myr. Overvåkingsprosjektene omfatter overvåking av arter, naturtyper og miljøparametere på myr knyttet til klimaendringer, restaurering eller luftforurensing. Kartleggingsprosjekter omfatter kartlegging av naturtyper, artskartlegging og kartlegging av inngrep og andre påvirkningsfaktorer.

VI JOBBER MED MYR

Plantepressa

Myra – karbonlager og hjem

En blogg fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning

Antibac, svamp og klimamedisin

Hvis NINA-forsker Magni Olsen Kyrkjeeide hadde vært verdens myrminister ville alle myrer fått stått og samlet karbon i fred. Høre henne fortelle om mosenes egenskaper som antibac, svamp og klimamedisin i NINA-poden Naturligvis.

NYHETER
NINAs fagseminar tilgjengelig som webinar
26. november 2021

Bærekraft, arealer under press, økosystemtjenester, naturregnskap, fornybar energi, naturrestaurering og høyteknologisk naturforskning er noen av stikkordene fra NINAs fagseminar 2021. 

Naturkur er nødvendig for å nå klimamålene
10. april 2020

Å ta vare på økosystemene er svært viktig for lagring og opptak av karbon, viser en ny kunnskapsoppsummering. For å nå klimamålene må vi derfor se klima og natur i sammenheng. 

Norges palsmyrer tiner bort
22. november 2019

De artsrike palsmyrene er en av naturtypene NINA overvåker for å følge med på hva som skjer når klimaet endres. Nå er mange av dem i ferd med å forsvinne for godt.

PROSJEKTER

Overvåking av palsmyr

Palsmyrene i Norge forandres som en følge av klimaendringer

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: