Kartlegging av skrantesjuke

Villrein. Foto: Olav Strand / NINA

Kartlegging av skrantesjuke 

Skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) er en prionsykdom som kan ramme hjortedyr. NINA og Veterinærinstituttet kartlegger forekomst og geografisk utbredelse av ulike typer skrantesjuke i Norge. 

Skrantesjuke ble påvist i Norge våren 2016, og siden da er det brukt mye ressurser på kartlegging. Forekomst og geografisk utbredelse av de ulike typene skrantesjuke bidrar til å gi myndighetene et faglig grunnlag for å vurdere forvaltningsmessige tiltak for å begrense eller bekjempe denne sykdommen. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet kartlegger skrantesjuke (CWD) hos hjortedyr i Norge på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det tas prøver fra alle hjortedyr (villrein, tamrein, elg, hjort, rådyr og dåhjort) i hele landet. Dette inkluderer trafikkdrepte hjortedyr, dyr som finnes død av andre årsaker, eller dyr som blir avlivet. Disse prøvene tas som oftest av personer som driver ettersøk og håndterer trafikkdrepte dyr og annet fallvilt i kommunene. I utvalgte områder tar også jegere prøver fra villrein, elg og hjort som felles under jakta.

Siste publikasjoner

2023

Mysterud, A., Viljugrein, H., Hopp, P., Andersen, R., Bakka, H., Benestad, S., Madslien, K., Moldal, T., Rauset, G., Strand, O., Tran, L., Vikøren, T., Våge, J.& Rolandsen, C. 2023. Challenges and opportunities using hunters to monitor chronic wasting disease among wild reindeer in the digital era. Ecological Solutions and Evidence. 4(1). http://hdl.handle.net/10852/99146. http://hdl.handle.net/10852/99146
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Andersen, R., Strand, O., Madslien, K., Tarpai, A., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F.& Mysterud, A. 2023. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2022. NINA rapport 2277. Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Veterinærinstituttet. https://hdl.handle.net/11250/3061093. https://hdl.handle.net/11250/3061093


2022

Köller, P., Mossing, A., Romtveit, L., Lægreid, E., Heitmann, K., Poulsson, H., Lund, S., Håvardsrud, V., Vikan, O., Hopp, P., Våge, J., Strand, O., Rolandsen, C., Mysterud, A., Tranulis, M.& Opdal, A. 2022. Skrantesjuke. Videre forvaltning av villrein på Hardangervidda. NVS Rapport 33/2022. Norsk villreinsenter. https://villrein.no/norsk-villreinsenter/publikasjoner/. https://villrein.no/norsk-villreinsenter/publikasjoner/


Hjorteviltportalen

Faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke er samlet på Hjortevilt.no

Om kartleggingsprogrammet

Om skrantesjuke

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: