Kartlegging av skrantesjuke

Skrantesjuke ble første gang påvist i Norge på en villrein i Nordfjella. Foto: Roy Andersen / NINA

Kartlegging av skrantesjuke 

Skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) er en smittsom, dødelig prionsykdom som kan ramme hjortedyr. NINA og Veterinærinstituttet kartlegger forekomst og geografisk utbredelse av skrantesjuke i Norge. 

Skrantesjuke ble påvist i Norge våren 2016, og siden da er det brukt mye ressurser på kartlegging. Målet er å kartlegge forekomst og geografisk utbredelse av klassisk og atypisk skrantesjuke. 

Å kartlegge forekomst og geografisk utbredelse av de ulike typene skrantesjuke er nødvendig for å skaffe oversikt over forekomsten, og som grunnlag for å kunne iverksette gode forvaltningsmessige tiltak for å begrense eller bekjempe denne sykdommen.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet kartlegger skrantesjuke (CWD) hos hjortedyr i Norge på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. I hele landet skal jegere, ettersøkspersonell og andre ta prøver fra et utvalg hjortevilt for å teste dyrene for skrantesjuke.


Hjorteviltportalen

Faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke er samlet på Hjortevilt.no

Om kartleggingsprogrammet

Om skrantesjuke

Kontakt

Siste publikasjoner

Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F. & Mysterud, A. 2020. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020. NINA Rapport 1983 / Veterinærinstituttet rapport 42, 2021. 38 s. https://hdl.handle.net/11250/2735743

Mysterud, A., H. Viljugrein, C. M. Rolandsen, and A. V. Belsare. 2021. Harvest strategies for the elimination of low prevalence wildlife diseases. Royal Society Open Science 8: 210124.  https://doi.org/10.1098/rsos.210124

Mysterud, A., S. L. Benestad, C. M. Rolandsen, and J. Våge. 2021. Policy implications of an expanded chronic wasting disease universe. Journal of Applied Ecology 58:281-285. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13783

Ytrehus, B., M. G. Asmyhr, H. Hansen, E. B. Nilsen, A. Mysterud, O. Strand, M. A. Tranulis, J. Våge, G. Kapperud, K. I. Madslien, E. K. Rueness, and Y. Wasteson. 2021. Handlingsrommet etter påvisning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD) på Hardangervidda - grunnlag for fremtidige forvaltningsstrategier. Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM). VKM Report 2021:1-122. Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko - Vitenskapskomiteen for mat og miljø (vkm.no)

Güere, M.E., Våge, J., Tharaldsen, H., Benestad, S.L., Vikøren, T., Madslien, K., Hopp, P., Rolandsen, C.M., Røed, K.H. & Tranulis, M.A. 2020. Chronic wasting disease associated with prion protein gene (PRNP) variation in Norwegian wild reindeer (Rangifer tarandus). Prion 14(1): 1-10. https://doi.org/10.1080/19336896.2019.1702446

Mysterud, A., P. Hopp, K. R. Alvseike, S. L. Benestad, E. B. Nilsen, C. M. Rolandsen, O. Strand, J. Våge, and H. Viljugrein. 2020. Hunting strategies to increase detection of chronic wasting disease in cervids. Nature Communications 11: 4392. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18229-7

Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljgrein, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F. & Mysterud, A. 2020. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019. NINA Rapport 1818 / Veterinærinstituttet rapport 8, 2020. 44s. https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652788

Mysterud, A., B. Ytrehus, M. A. Tranulis, G. R. Rauset, C. M. Rolandsen, and O. Strand. 2020. Antler cannibalism in reindeer. Scientific Reports 10: 22168. https://doi.org/10.1038/s41598-020-79050-2

Mysterud, A., G. R. Rauset, B. Van Moorter, R. Andersen, O. Strand, and I. M. Rivrud. 2020. The last moves: The effect of hunting and culling on the risk of disease spread from a population of reindeer. Journal of Applied Ecology 57: 2509-2518. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13761

Mysterud, A., Rivrud, I.M., Gundersen, V., Rolandsen, C.M. & Viljugrein, H. 2020. The unique spatial ecology of human hunters. Nature Human Behaviour 4: 694-701. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0836-7

Mysterud, A., O. Strand, and C. M. Rolandsen. 2020. Embracing fragmentation to save reindeer from disease. Conservation Science and Practice 2:e244. https://doi.org/10.1111/csp2.244

Solberg, E.J. & Rolandsen, C.M. 2020. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA Rapport 1813. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2650237

Mysterud, A., Madslien, K., Viljugrein, H., Vikøren, T., Andersen, R., Güere, M.E., Benestad, S.L., Hopp, P., Strand, O., Ytrehus, B., Røed, K.H., Rolandsen, C.M. & Våge, J. 2019. The demographic pattern of infection with chronic wasting disease in reindeer at an early epidemic stage. Ecosphere 10(11): e02931 https://doi.org/10.1002/ecs2.2931

Mysterud, A. & Rolandsen, C.M. 2019. Fencing for wildlife disease control. Journal of Applied Ecology 56(3): 519-525.  https://doi.org/10.1111/1365-2664.1330

Mysterud, A., Strand, O. & Rolandsen, C.M. 2019. Efficacy of Recreational Hunters and Marksmen for Host Culling to Combat Chronic Wasting Disease in Reindeer. Wildlife Society Bulletin 43: 683-692 https://doi.org/10.1002/wsb.1024

Mysterud, A., Viljugrein, H., Solberg, E.J. & Rolandsen, C.M. 2019. Legal regulation of supplementary cervid feeding facing chronic wasting disease. Journal of Wildlife Management 83(8): 1667-1675. https://doi.org/10.1002/jwmg.21746

Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljgrein, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M. & Mysterud, A. 2019. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018. Norsk institutt for naturforskning (NINA)/Veterinærinstituttet (VI). s http://hdl.handle.net/11250/2618282

Solberg, E.J., Rivrud, I.M., Nilsen, E.B., Veiberg, V., Rolandsen, C.M., Meisingset, E.L. & Mysterud, A. 2019. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier NINA Rapport 1667. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2597693

Vikøren, T., Våge, J., Madslien, K.I., Røed, K.H., Rolandsen, C.M., Tran, L., Hopp, P., Veiberg, V., Heum, M., Moldal, T., Neves, C.G.d., Handeland, K., Ytrehus, B., Kolbjørnsen, Ø., Wisløff, H., Terland, R., Saure, B., Dessen, K.M., Svendsen, S.G., Nordvik, B.S. & Benestad, S.L. 2019. First Detection of Chronic Wasting Disease in a Wild Red Deer (Cervus elaphus) in Europe. Journal of Wildlife Diseases: https://doi.org/10.7589/2018-10-262

Viljugrein, H., Hopp, P., Benestad, S.L., Nilsen, E.B., Vage, J., Tavornpanich, S., Rolandsen, C.M., Strand, O. & Mysterud, A. 2019. A method that accounts for differential detectability in mixed samples of long-term infections with applications to the case of chronic wasting disease in cervids. Methods in Ecology and Evolution 10(1): 134-145. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13088

Pirisinu, L., Tran, L., Chiappini, B., Vanni, I., Di Bari, M.A., Vaccari, G., Vikøren, T., Madslien, K.I., Våge, J., Spraker, T., Mitchell, G., Balachandran, A., Baron, T., Casalone, C., Rolandsen, C.M., Røed, K.H., Agrimi, U., Nonno, R. & Benestad, S.L. 2018. Novel Type of Chronic Wasting Disease Detected in Moose (Alces alces), Norway. Emerging Infectious Disease journal 24(12): https://dx.doi.org/10.3201/eid2412.180702

Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Mysterud, A., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Strand, O., Ytrehus, B., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Næss, C., Haavardstun, T., Veiberg, V., Heim, M. & Rudningen, K. 2018. Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) i 2016 og 2017. Norsk institutt for naturfoskning (NINA) og Veterinærinstituttet

Ytrehus, B., Grahek-Ogden, D., Strand, O., Tranulis, M.A., Mysterud, A., Aspholm, M., Jore, S., Kapperud, G., Møretrø, T., Nesbakken, T., Robertson, L., Melby, K.K. & Skjerdal, O.T. 2018. Factors that can contribute to spread of CWD - an update on the situation in Nordfjella, Norway. Opinion of the Panel on biological hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 978-82-8259-316-8. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM).

Hansen, H., Kapperud, G., Mysterud, A., Solberg, E.J., Strand, O., Tranulis, M.A., Ytrehus, B.r., Gulbrandsen, M., Grahek-Ogden, D., Eckner, K.F., Lassen, J.r.F., Narvhus, J., Nesbakken, T., Robertson, L., Rosnes, J.T., Skjerdal, T., Skjerve, E., Vold, L. & Wasteson, Y. 2017. CWD in Norway; a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards 978-82-8259-266-6. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM).

Benestad, S.L., Mitchell, G., Simmons, M., Ytrehus, B. & Vikøren, T. 2016. First case of chronic wasting disease in Europe in a Norwegian free-ranging reindeer. Veterinary research 47(1): 88.


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: