Kontakt

Ekspertlister

Søk på forsker eller tema.

Ansatte

Vis alle ansatte i NINA

Presseinfo

Kontakt NINA kommunikasjon 

Besøksadresse

Norsk institutt for naturforskning
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Post- og fakturaadresse

Gjelder faktura til alle avdelinger

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Elektronisk faktura (EHF) sendes til org.nr 950 037 687. Bestillers ressursnr (5 siffer) skal oppgis i referanse-feltet.

Mailadresse for faktura: faktura@nina.no

AVDELINGER

NINA Trondheim - Akvatisk naturmangfold

Ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer.

NINA Trondheim - Laksefisk

Laksefisk forsker både på vill laksefisk og havbruk

NINA Trondheim - Terrestrisk naturmangfold

Naturmangfold på land og forholdet mellom naturlige økosystemer og mennesker.

NINA Trondheim - Terrestrisk økologi

Avdelinga er en av to terrestriske avdelinger i Trondheim og består av ca. 40 medarbeidere, de fleste økologer

NINA Tromsø

Tromsø-avdelingen har tilholdssted ved Framsenteret - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

NINA Lillehammer

NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer

NINA Oslo

NINAs avdeling i Oslo er en bredt sammensatt gruppe av natur- og samfunnsforskere.

NINA Bergen

NINA Bergen har et spesielt fokus på kyst- og landskapsøkologi på Vestlandet, men forsker på plante- og dyreliv i hele landet.

NINA Forskningsstasjon Ims

Forskningsstasjonen i Sandnes i Rogaland stiller i en særklasse når det gjelder fasiliteter for studier av laksefisk spesielt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: