Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Skårvollbekken i Gaula, etter at enklere habitattiltak og utlegging av gytesubstrat er utført i bekken. Det må gjennomføres store tiltak i mange av de undersøkte sjøørretbekkene i Midt Norge. Foto: Morten Andre Bergan/NINA
21.06.2018

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny are...
Les mer...
Foto: Kari Sivertsen
05.06.2018

Kunnskapsløft for friluftsliv må til

Det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv vil få økende samfunnsmessig betydning i årene som kommer. Da trengs det også en plan for hvordan offe...
Les mer...
Slipp av plotthund på spor av bjørn. Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet
28.05.2018

Jakthunder stresser bjørnen

Forskere i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har sett nærmere på bruk av jakthunder til bjørnejakt i Norge. Forsøkene viste at hundenes atfer...
Les mer...
Klokkeblomster er favorittmaten til lundhumla. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA
19.05.2018

10 år med humler og sommerfugler

Har du sett en humle i dag? I så fall er det en dronning du har sett, på jakt etter en egnet plass for å etablere bol. I sommer skal det for tiende å...
Les mer...
Ulv fotografert med viltkamera i Østmarka i februar i fjor. Foto: Viltkamera.nina.no
11.05.2018

Ulvene i Østmarka splitter friluftsfolket

Folk fra Oslo som bedriver aktivt friluftsliv i Østmarka er mest positive til ulvene i området, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for naturfo...
Les mer...
Granlæger er viktige for truede arter av vedsopp. Foto: Chad Ehlers/Alamy Stock Photo
07.05.2018

Truet vedsopp trenger mye gammel skog

Truede arter av sopp som lever på død ved er ofte brukt til å identifisere områder av skog som er viktige å bevare. Men hva trenger disse artene egen...
Les mer...
Bestillngsskjema_MaurINorge