Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Under mytingen feller ærfuglene flygefjærene og mister evnen til å fly. Da oppsøker de ofte grunne områder for å finne næringsrik føde. Foto:Nina Dehnhard/NINA.
17.01.2020

Ærfugl blir skremt av båter

Forstyrrelser forårsaket av fritidskjøring med småbåt kan være betydelig for mytende ærfugl viser ny forskningsrapport fra Seapop.
Les mer...
Den afrikanske villhunden kan, i likhet med norsk fjellrev, dø ut om de ikke får hjelp til å overleve. Natur-restaurering er nødvendig både i Afrika og Europa, derfor samarbeider forskere fra de to kontinentene for å finne løsninger for å redde arter og hele økosystemer, slik at mennesker fortsatt kan leve i, med og av naturen.Foto: Craig Jackson/NINA
14.01.2020

Reparerer norske fjell og afrikanske savanner

Fjellreven i Norge og den afrikanske villhunden har mer til felles enn å tilhøre hundefamilien. Begge artene er utrydningstruet og får hjelp til å ov...
Les mer...