Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Klokkeblomster er favorittmaten til lundhumla. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA
19.05.2018

10 år med humler og sommerfugler

Har du sett en humle i dag? I så fall er det en dronning du har sett, på jakt etter en egnet plass for å etablere bol. I sommer skal det for tiende å...
Les mer...
Ulv fotografert med viltkamera i Østmarka i februar i fjor. Foto: Viltkamera.nina.no
11.05.2018

Ulvene i Østmarka splitter friluftsfolket

Folk fra Oslo som bedriver aktivt friluftsliv i Østmarka er mest positive til ulvene i området, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for naturfo...
Les mer...
Granlæger er viktige for truede arter av vedsopp. Foto: Chad Ehlers/Alamy Stock Photo
07.05.2018

Truet vedsopp trenger mye gammel skog

Truede arter av sopp som lever på død ved er ofte brukt til å identifisere områder av skog som er viktige å bevare. Men hva trenger disse artene egen...
Les mer...