Norsk institutt for naturforskning

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

FINN FOLK FINN PUBLIKASJONER
NYHETER
Fjellrevsøstre stakk fra Sylan til Byneset
31. mars 2023

Tre eventyrlystne fjellrever ble i løpet av kort tid fanget på Byneset og Værnes i Trøndelag. To av revene fra Kjølifjellet vest for Sylan er søstre, mens den tredje er kusina deres.

Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger
30. mars 2023

Noen ganger kan det være nødvendig å flytte den truede elvemuslingen bort fra leveområdet. NINA har laget en veileder til hvordan det kan gjøres på best mulig måte.

Her kan du se vårt webinar om bjørn og ulv!
30. mars 2023

Onsdag 30. mars sendte vi et rovdyrwebinar med tema vandringer og områdebruk hos ulv og bjørn. Du finner lenke til et opptak av sendingen i saken!

AKTUELLE SNARVEIER

Rovvilt

NINAs forskning på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn

NINAGEN

Et nasjonalt kompetansesenter for DNA-basert overvåking

Naturrestaurering

Er det mulig å restaurere natur? 

Karbonlagring

Karbonopptak og karbonlagring i norske økosystemer

Miljø-DNA

DNA-spor avslører hvilke arter som lever i miljøet

Miljøovervåking

NINA overvåker flere viktige dyrebestander og økosystemer

Fremmede arter

NINA overvåker og forsker på fremmede arter

Fornybar energi

Miljøløsninger for vannkraft, vindkraft og kraftnettet

Viltkamera

Hvilke arter har NINAs viltkamera fanget opp?


Nyhetsbrev fra NINA

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev ned nytt og nyttig fra NINAs forskning. 

FORSKERNE FORTELLER

Ferskvannsbloggen

Biologer i NINA med innsjøer, elver og bekker som arbeidsplass - en spennende verden som kanskje fremstår litt ukjent for de fleste?

Plantepressa

NINA-botanikerne blogger om smått og stort fra forskningshverdagen i botanikkens verden

Salamanderbloggen

NINA-forsker Børre K. Dervo tar deg med inn i salamanderens verden og i sin forskerverden

Rovdyrbloggen

Forskere fra NINA og NMBU presenterer små og store nyheter om forskning på store og mellomstore rovdyr i Norge

Naturligvis

En podkast om natur, miljø og forskning 

Finnes det planter i Arktis? Er lundefuglen så presis som man skal ha det til? Hvorfor er fjellreven fortsatt utrydningstruet? Og hva skjer om parasitter sprer seg i norsk natur?

Det er noen av spørsmålene vi får svar på når forskerne får utfolde seg i podkasten fra Norsk institutt for naturforskning.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: