Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 255 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Jon Museth / NINA
07.12.2018

Pukkellaksåret 2017 – 6390 pukkellaks registrert i norske elver

Sommeren 2017 ble norske elver invadert av store mengder pukkellaks. En ny rapport oppsummerer resultatet av den store dugnadsinnsatsen for å skaffe ...
Les mer...
Foto: Erlend Lorentzen
04.12.2018

Konsentrasjonen av miljøgifter i storjo bestemmes hovedsakelig av næringsvalg

Næringsvalg hos arktiske sjøfugler er viktigere for eksponering av miljøgifter enn overvintringsområde og langtransport av miljøgifter, viser ny fors...
Les mer...
Horndykkeren er oppført som sårbar i Rødlista. I Troms står fuglen i fare for å forsvinne. Foto: Karl-Birger Strann
03.12.2018

Antall horndykkere stuper

Horndykkeren står i fare for å forsvinne fra Troms. Siden 2001 er antall hekkende par i fylket redusert med 90 prosent, viser ny rapport.
Les mer...