Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Korona-situasjonen kan gi et samlet inntektstap på mellom 190 og 200 millioner kroner på grunn av redusert salg av fiskekort og annet kjøp av varer og tjenester fra fisketurister. Her fra fiske i Finnmark. Foto: Børre K. Dervo / NINA.
01.06.2020

Taper store millionbeløp på at utenlandske fiskere uteblir

Korona-pandemien vil føre til store inntektstap for de som selger fiskekort eller driver med fisketurisme.
Les mer...
Forskere ved NINA har undersøkt hvordan hjemmekarantene og sosial distansering påvirket bruken av Oslos grøntarealer. Foto: www.piqsels.com
28.05.2020

Urban natur i krisetider

Covid-19 kaster nytt lys over verdien av bynatur; under pandemien har grøntområder i Oslo tjent som grønne tilfluktsrom for befolkningen, og kan indi...
Les mer...