NINA-nyheter

Observasjon av grågjess i Oslofjorden en tidlig morgen i august. Foto: Ingunn M. Tombre/NINA.
23.11.2020

Lokal innsats viktig for overvåking av gjess

Omfattende registrering av grågås og hvitkinngås i Ytre Oslofjord gir oversikt over lokale forekomster.
Les mer...
Nyere studier har dokumentert at krykkjer danner kolonier på oljerigger langt til havs. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard / NINA
19.11.2020

Krykkjer etablerer seg på oljeinstallasjoner til havs

Oljeinstallasjoner til havs fungerer som tilfluktssted for hekkende krykkjer. Selv om det bare er snakk om noen tusen individer, produserer disse fug...
Les mer...