Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Snøugla var nesten livløs da forskerne fikk tak i henne, insektangrepet hadde skjedd over flere uker. Foto: Tomas Aarvak/NOF
27.02.2020

Reddet sjelden ugle fra knottangrep

Øynene til snøugla var gjenklistret av størknet blod da forskerne fant henne. Etter en dramatisk flukt der den medtatte ugla havnet i vannet, greide ...
Les mer...
Skipsforlis kan få katastrofale følger for sjøfugl. Godsskipet Petrozavodsk forliste ved Bjørnøya i starten av hekkesesongen 2009, men skadeomfanget var heldigvis begrenset. Foto: Harald Steen, NP
14.02.2020

Akutte hendelser en alvorlig trussel mot allerede pressede bestander av sjøfugl

Sjøfugl som i utgangspunktet er presset på grunn av klimaendringer blir mer sårbare dersom de utsettes for ytterligere menneskeskapte hendelser som f...
Les mer...