Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

03.04.2020

Påskequiz om natur

Det gule bustehuet til hestehov er et kjært vårtegn, men visste du at blomstene på hestehoven slett ikke er tidlig ute? De er faktisk skikkelig sene ...
Les mer...
I Nordfjellaregionen ble det i 2019 felt henholdsvis 19 prosent og 15 prosent flere elg og hjort sammenlignet med året før, men det et godt stykke opp til anbefalingen om å felle 80 prosent flere dyr av begge arter. Foto: Erling J. Solberg, NINA
03.04.2020

For få elg og hjort skutt i Nordfjellaregionen

Det ble felt flere elg og hjort i Nordfjellaregionen i 2019 enn i 2018, men ikke nok sammenlignet med planen for å nå myndighetenes mål om å halvere ...
Les mer...