Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Bjørn P. Kaltenborn / NINA.
17.01.2019

Stor verdiskapning fra jakt og fiske

Norsk institutt for naturforskning har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 ...
Les mer...
Foto: Tycho Anker-Nilssen / NINA
07.01.2019

Lundens vektendring mellom hekke- og overvintringsperioden beregnet for første gang

Ved å måle kroppsvekt og vingelengde hos voksne lunder på hekkeplassen og i overvintringsområder ved Færøyene har forskere beregnet vektforandringen ...
Les mer...