Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Erlend Lorentzen
11.12.2019

Lomvi og polarlomvi bruker stadig lengre tid i kolonien før eggleggingen starter

Tiden sjøfuglene bruker i kolonien før eggene legges kan ha betydning for fuglenes hekkesuksess. Ved hjelp av lysloggere har forskere funnet ut at lo...
Les mer...
Fjellbjørkmåler og liten frostmåler. Foto: Jon Aars
10.12.2019

Jane Uhd Jepsen er første vinner av Fægriprisen for god forskningsformidling

Jane Uhd Jepsen, NINA, og Ole Petter Laksforsmo Vindstad, UiT, er vinnerne av den første Fægriprisen for artikkelen Populasjonssykluser hos bjørkemål...
Les mer...