Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Forskerne har undersøkt hva som skal til for å lage en Miljødesignhåndbok for vannmagasiner. Foto: Antti P. Eltoranta/NINA.
09.12.2019

Stort potensial for miljødesign i vannmagasiner

Norge har hundrevis av innsjøer som blir brukt som vannmagasiner for kraftproduksjon, likevel vet vi lite om hvordan det påvirker fisken som lever de...
Les mer...
Den sky villreinen fortrenges i sitt eget rike. Foto: Autokamera NINA
06.12.2019

Villreinen i Rondane er hardt presset

Villreinen var en viktig grunn for å opprette Rondane nasjonalpark for 57 år siden. I dag er Rondane kanskje det villreinområdet hvor reinen er mest ...
Les mer...