NINA-nyheter

Viltkamerabilde – Lirypehøne på reir, med stegg i bakgrunn © Lirypeprosjektet i Lierne
26.10.2020

Nye modeller viser økning i rypebestanden siste tiår

Rypebestanden i Norge har økt i perioden 2009-2020, viser beregninger gjort med nye modeller. For første gang er dataene fra Hønsefuglportalen analys...
Les mer...
Investering i naturrestaurering er et eksempel på ett av tiltakene som er bra både for natur, økosystemtjenester som karbonlagring og rekreasjon, sysselsetting og langsiktig økonomi. Gjengrodde jordbruksområder kan for eksempel tilbakeføres til de artsrike edelløvskogene som vokste der før jordbrukets inntog. Foto: Björn Nordén / NINA.
23.10.2020

Kan reversere naturødeleggelser med tiltakspakker etter COVID-19

De færreste land griper muligheten som pandemien gir til å tenke nytt på økonomi og reversere tiår med tap av natur.
Les mer...