Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

12.12.2019

Fra slagmark til nasjonalpark: Dette har vi lært av Hjerkinn-restaureringa

Ved inngangen til FN’s restaureringstiår er Hjerkinn et viktig eksempel på at summen av samarbeid, vitenskapelig kunnskap og praktiske erfaringer er...
Les mer...
Oter. Foto: Torgeir Nygård/NINA
12.12.2019

Fluorstoffer funnet i oter, isbjørn, ulv og snø

Norske miljøforskere har funnet per- og polyfluorerte forbindelser, såkalte PFAS-er, i både dyr, luft og snø. For første gang er slike fluorforbindel...
Les mer...