Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Viltkamera.nina.no
23.01.2020

Villsvin i Norge – hva nå?

Det observeres stadig flere villsvin i Norge, og det reiser spørsmål hos mange. Hvor mange er de? Er de en trussel mot tamme griser, andre dyr i skog...
Les mer...
Foto: Yngve Vogt
23.01.2020

Svalkast – en podkastserie om klima sett fra Svalbard

Hva gjør klimaendringer med naturen og naturmangfoldet? Hvorfor gjør vi så lite, når vi vet så mye? Og hva har Nord-Koreanske frø og 15 meter lange r...
Les mer...