Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Denne uka ble 27 fjellrevvalper satt ut på Varangerhalvøya. Valpene utrustes med et kunstig hi og fôringsautomater som de kjenner godt fra avlsstasjonen. Foto Arild Landa/NINA
17.02.2018

Fjellrevvalper til Varangerhalvøya

Denne uka ble 27 fjellrevvalper fra Sæterfjellet avlsstasjon satt ut på Varangerhalvøya for å styrke bestanden.
Les mer...
Hunn av svartmunnet kutling (Neogobius melanostomus). Foto Leon Green Ekelin, Göteborgs Universitet  CC BY 4.0.
15.02.2018

Fremmed fisk på rask frammarsj

Den invaderende fiskearten svartmunnet kutling regnes som en dørstokkart på Norsk svarteliste. For å hindre at den etablerer seg hos oss er det vikti...
Les mer...
Foto: Svein-Håkon Lorentsen/NINA.
13.02.2018

Toppskarvspy gir bedre fiskeforvaltning

Ved hjelp av toppskarvspy kan fugleforskerne forutsi størrelsene på bestandene av ungsei to år tidligere enn hva havforskerne kan med tradisjonelle m...
Les mer...