Mygg

Stikkmygg og sviknott

De summer, de svirrer, de stikker og suger blod – og de kan være fantastisk irriterende. Noen av dem kan til og med overføre farlige sykdommer. Like fullt, myggene og sviknottene er en viktig del av mangfoldet i naturen og mat for mange andre skapninger. Men vi vet altfor lite om dem.

Når en tenker på hvor mange de er, at vi alle har et forhold til dem og at de kan overføre sykdommer, så skulle man tro at vi også har full oversikt over hvilke blodsugende insekter som finnes i Norge.

Slik er det ikke. Det er sytti år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i  Norge, og Norge er et hvitt område på kartene til det europeiske senteret for sykdomskontroll, ECDC. 

Vi har litt mer kunnskap om sviknott, siden deler av landet ble kartlagt i forbindelse med veterinærmyndighetenes kartlegging for dyresykdommene blåtunge og Schmallenberg sykdom. Men både forskere og myndigheter mangler mye kunnskap om hvilke arter som finnes og hvilke utbredelsesområder de har.

Å vite hvilke stikkmygg og sviknott som finnes er viktig både for å få mer kunnskap om det biologiske mangfoldet i Norge, og for å kunne si noe om faren for å få spredning av mygg- og sviknottbårne sykdommer i Norge.

NINA er nå i gang med å lete etter mygg og sviknott i Norge. Til dette trenger vi hjelp fra folk flest. Om du har lyst til å sende inn mygg og sviknott til oss, så kan du se den enkle fremgangsmåten her!

Har du en myggfelle i gang i hagen eller på hytta, er vi veldig interessert i å få prøver fra denne!  

Den omsorgsfulle myggen

Det er ikke mange som tar myggen i forsvar, men i podcasten Naturligvis forteller forsker Sondre Dahle at myggen faktisk er veldig omsorgsfull!

Last ned der du finner dine podcaster, eller hør den her:

 

Listen to "Midt blant blodsugerne" on Spreaker.