Mygg

Stikkmygg og sviknott

De summer, de svirrer, de stikker og suger blod – og de kan være fantastisk irriterende. Noen av dem kan til og med overføre farlige sykdommer. Like fullt, myggene og sviknottene er en viktig del av mangfoldet i naturen og mat for mange andre skapninger. Men vi vet altfor lite om dem.

Når en tenker på hvor mange de er, at vi alle har et forhold til dem og at de kan overføre sykdommer, så skulle man tro at vi også har full oversikt over hvilke blodsugende insekter som finnes i Norge.

Slik er det ikke. Det er sytti år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i  Norge, og Norge er et hvitt område på kartene til det europeiske senteret for sykdomskontroll, ECDC. 

Vi har litt mer kunnskap om sviknott, siden deler av landet ble kartlagt i forbindelse med veterinærmyndighetenes kartlegging for dyresykdommene blåtunge og Schmallenberg sykdom. Men både forskere og myndigheter mangler mye kunnskap om hvilke arter som finnes og hvilke utbredelsesområder de har.

Å vite hvilke stikkmygg og sviknott som finnes er viktig både for å få mer kunnskap om det biologiske mangfoldet i Norge, og for å kunne si noe om faren for å få spredning av mygg- og sviknottbårne sykdommer i Norge.

NINA er nå i gang med å lete etter mygg og sviknott i Norge. Til dette trenger vi hjelp fra folk flest. 

BLI MED PÅ KARTLEGGING AV MYGGARTER I NORGE!

Slik sender du inn mygg

Forskerne ønsker hjelp til å samle inn mygg fra hele Norge!

Slik kan du bidra:

  • Fang myggen, men ikke slå den helt flat.
  • Myggen bør være fersk og kan avlives ved å legges i fryseren.
  • Vær forsiktig. Vinger og ben som knekker av gjør artsbestemmelsen vanskeligere.
  • Legg dem i en boks, gjerne en fyrstikkeske.
  • Pakk myggen inn i litt papir så den ikke blir ristet i stykker.
  • Ikke legg dem i plast. Da kan de råtne.
  • Det er ikke nødvending å sende store mengder.

Denne informasjonen må med:

  • Sted og dato for fangst (gjerne GPS-koordinater hvis du har).
  • Kontonummer for refusjon av porto.
  • Navn og kontaktopplysninger om du vil ha beskjed hvis forskerne finner en sjelden art i din prøve.

Send til:

Norsk institutt for naturforskning
Prosjekt NorBite
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Kontakt

Prosjekter

Nyheter

Håper på tidenes mygg-år 
Publisert 16.05.2019

Malariamygg funnet for første gang i Finnmark 
Publisert 11.08.2017

Skal få oversikt over myggen 
Publisert 13.06.2016

Podkast: Den omsorgsfulle myggen

Det er ikke mange som tar myggen i forsvar, men i podcasten Naturligvis forteller forsker Sondre Dahle at myggen faktisk er veldig omsorgsfull!

Last ned der du finner dine podcaster, eller hør den her:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: