Elgen i Oppland

Elgokse 2730 er en av de merka elgene i Oppland. Foto Christer M. Rolandsen/NINA Elgokse 2730 er en av de merka elgene i Oppland. Foto Christer M. Rolandsen/NINA

Elgen i Oppland

Prosjektet undersøker elgens trekkmønster og områdebruk basert på elg merket med GPS-sendere. 

Basert på de GPS-merkede elgene skal det også gjennomføres undersøkelser av kalveproduksjon og dødelighet utenom jakt, og det også gjennomføres noen undersøkelser knyttet til parasittforekomst hos både merka og umerka elger. Det skal også gjennomføres beitetakseringer for å undersøke beitetrykk og beitetilbud i området.

Kontakt

Prosjektleder: Chister M. Rolandsen

Erling J. Solberg

Morten Heim

Sett merket elg?

Oversikt over GPS-merkede elger i Oppland med nummer 

Oversikten er sist oppdatert 26. mai 2021. 

Send gjerne inn informasjon om dine observasjoner og evt. bilder av de GPS-merkede elgene.

Prosjektinfo

Prosjektperiode: 2020-2024

Studieområde: 
Studieområdet omfatter kommunene Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Nordre-Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Øystre Slidre. 

Samarbeidspartnere og finansiering:
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommuner, grunneiere og fjellstyrer i deler av tidligere Oppland fylke (nå Innlandet).

Prosjektet har også mottatt tilskudd fra Innlandet fylkeskommune, Statskog og Miljødirektoratet.

Prosjektmål

Målet med prosjektet er å undersøke elgens trekkmønster områdebruk, reproduksjon og dødelighet i Oppland basert på elg merket med GPS-sendere. Det skal også gjennomføres beitetakseringer, og analyser av andre data om elgbestanden (sett elg-data og slaktevekter).

Dyreposisjoner

Dyreposisjoner er en kartløsning som viser posisjoner på dyr som er utstyrt med telemetriutstyr som GPS-sendere og/eller radiosendere (VHF/UHF). 

I dag benyttes som regel GPS-sendere i ulike merkeprosjekt i regi av NINA, miljøforvaltningen og andre samarbeidspartnere. 

GPS-senderne er som regel også utstyrt med VHF-sender som kan benyttes til å lokalisere og oppsøke dyrene, f.eks. i forbindelse med kalvingsobservasjoner, ved dødsfall eller når sendere/halsbånd faller av dyret (ved bruk av drop-off). 

Vi samler inn data fra mange typer posisjoneringsutstyr og produsenter i en felles løsning for å sikre data og kunne videreformidle data til offentligheten, forvaltningen og andre oppdragsgivere.

Følg dyrenes bevegelser i Dyreposisjoner

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: