Kartlegging av skrantesjuke

Jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

Jegere skal levere hele hodet og avføringsprøve fra alle felte hjortevilt som er eldre enn årets kalv i følgende områder og perioder:

 • Elg, hjort og rådyr i kommunene Hol, Ål, Gol og Hemsedal i perioden 25.sept. –  16.okt.
 • Elg, hjort og rådyr i kommunene Malvik, Selbu, Tydal, i perioden 25.september – 31. oktober
 • Villrein (alle dyr - også kalv) i Nordfjella i hele jaktperioden. Les også: Informasjon til villreinjegere i Nordfjella.

 

Last ned veiledningen som utskriftsvennlig pdf

Jegerveiledning skrantesjukekartleggingen 2017: når jeger skal levere hele hoder

Slik går du fram ved levering av hele hoder

 1. Fyll ut hele merkelappen, inkludert klistrelappen for hjerneprøve (denne blir senere festet på et prøveglass av prøvetakingspersonell). Innsamlingssted og kontaktperson for din kommune finner du her. 
 2. Ta på deg to korte engangshansker.
 3. Skjær hodet av dyret: Dette gjør du enklest ved å legge dyret på ryggen slik at skillet mellom hode og hals ligger akkurat over en kant på en stein, stokk eller liknende før du skjærer over luftrøret under strupehodet og gjennom muskulaturen til kniven stopper mot nakkevirvlene. «Nikk» så hodet fram og tilbake slik at du ser/kjenner det øverste punktet hvor hodet beveger seg i forhold til ryggraden. Stikk kniven inn i midtlinja av leddet her, slik at du hører et «sukk», vri kniven ut til sidene på begge sider og skjær deretter over nakkemusklene og huden over nakkevirvlene.
 4. Hodet legges i utdelt plastsekk.
 5. Ta av deg hanskene og legg dem i plastsekken sammen med hodet.  

Slik tar du møkkprøve

 1. Lim klistrelappen «Til møkk eller annen prøve» på avføringsglasset og skru av lokket.
 2. Ta på lang engangshanske på den ene hånden.
 3. Før hånden så langt inn i endetarmen at du får neven full av avføring og dra den med deg ut. Alternativt kan du klemme ut møkk fra endetarmen i forbindelse med slakting av dyret.
 4. Fyll glasset med avføring og press lett sammen.
 5. Ta av hansken og legg den i plastsekken før du skrur på lokket.
 6. Møkkprøven legges i plastsekken sammen med hodet.

Register det felte dyret og prøven på Sett og skutt

Registrer det felte dyret med strekkodenummer fra merkelappen på www.settogskutt.no før du sender prøvene fra deg. Registrer alle relevante opplysninger fra merkelappen på www.settogskutt.no og kartreferanse for slakteavfallet.

Innlevering av hode og møkkprøver

Lever hodet, møkkprøven og den utfylte merkelappen så raskt som mulig på avtalt innsamlingssted. Se oversikt over innsamlingssteder på NINAs nettsider. www.nina.no/cwd

 

Merkelapp

""

 

 

Merking av annet prøvemateriale

 • Møkk sendes til Veterinærinstituttet sammen med hjerneprøven eller leveres sammen med hodet i plastsekken.
 • For villreinjakt kan en merkelapp med strekkode klistres på kontrollkortet.
 • Benyttes tannkonvolutter skal en klistrelapp klistres på tannkonvolutten.
 • En del beholdes alltid av jeger/innsender. Nummeret fra strekkoden brukes til å finne prøvesvarene for eget dyr i Hjorteviltregisteret.

""