Oslos grønneste gater

Oslos grønneste gater

Oslos grønneste gate, når vi ser bort fra gater som ligger ved park eller skog, er Vestbyveien på Grorud. Det konkluderer forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA), etter å ha kartlagt bytrær i Oslo.

I prosjektet URBAN-EEA har forskere i NINA kartlagt grønnstrukturer i Oslo ved hjelp av lasermålinger fra fly (LIDAR skanning). Forskerne registrerte trær over 5 meter som står på offentlig grunn og i hager. Trær i parker og skog er ikke inkludert. Det betyr at gater som ligger inntil parker og skog ikke er omfattet av undersøkelsen.

Oslos grønneste gate, når vi ser bort fra gater som ligger ved park eller skog, er Vestbyveien på Grorud. Gaten har 23 trær per dekar. Vestre Aker, Nordstrand og Ullern er de grønneste bydelene, målt i tetthet av bytrær.

Klikk på gatene i kartet, og les mer om Oslos grønneste gater. 

Skjønnhetskonkurranse - Oslos grønneste gaterBjørnstjerne Bjørnsons plass Prinsensgate Vestbyveien Stovnerbakken Ris skolevei Nordåsveien Noreveien Edvard Munchs vei Bygdøynesveien Sognsveien Gladvollveien Byggveien Refstadsvingen Konows gate Fjordgløttveien Hans Nielsen Hauges gate

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: