Havørn til Europa

Irlands første havørntrillinger - født av norske foreldre. Det er skjeldent med tre havørnunger i ett kull, selv i Norge. Foto: Damien Clarke.

Restaurering av havørnbestander i Europa

Norge har Europas største hekkebestand av havørn. Gjennom restaureringsprosjekter bidrar norsk havørn til å reetablere og styrke bestander av havørn i en rekke europeiske land.

Også i Norge har havørnen vært truet, men bestanden tok seg kraftig opp som følge av fredningen i 1968.  I dag har vi Europas største hekkebestand av havørn, og NINA bidrar til arbeidet med å gjenetablere havørnbestander både Irland, Skottland og Spania.

Irland

Havørn har vært utryddet i Irland siden begynnelsen av 1900-tallet. 

Havørnprosjektet ble satt i gang etter irsk initiativ i 2007, med mål om å gjeninnføre en levedyktig havørnbestand i Irland. Siden har mer enn 100 havørner blitt fløyet fra Trøndelagskysten til en ny tilværelse på øya. Og til tross for noen humper på veien har prosjektet vært en ubetinget suksess.

I løpet av de neste tre årene skal femti nye ungfugler gi et etterlengtet tilskudd til den irske bestanden.

Skottland

Skottland startet arbeidet allerede på 1970-talllet, og i dag hekker 150 par herFuglene kom først fra Bodø-området, med Harald Misund som norsk koordinator, og senere fra Sunnmøre, der Alv Ottar Folkestad koordinerte innsamlingen. Denne bestanden er nå så stor at etterkommere av norske fugler brukes i Englands første gjeninnføring, på Isle of Wight på sørkysten. 

Spania

Norsk havørn danner utgangspunktet for en ny bestand i Spania, nærmere bestemt i Asturias, på Atlanterhavets kyst nord på landet. 

2021 er prosjektets første år, og du kan følge prosjektet på Facebook-siden Proyecto Pigargo

Det er planlagt å slippe ut 20 fugler til neste år, og flere deretter. På sikt gjenerobrer norske havørn hele Atlanterhavets kyst ned til Gibraltar!

Kontakt

Utvalgte nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: