Renewable Reindeer

Renewable Reindeer

Revisjon og restrukturering av fornybare energisystemer i Norge slik at leveområdene for villrein ivaretas i et Langsiktig perspektiv.

Forskningsrådets EnergiX-KPN-prosjekt 2015-19

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: