Ansattinformasjon

Tycho Anker-Nilssen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 771
  E-post: Tycho.Anker-Nilssen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, kystøkologi, trofiske prosesser, næringsøkologi, demografi, bestandsovervåking, sjøfugl, databaseutvikling, konsekvensanalyser, effekter av petroleumsvirksomhet, metodeutvikling.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Populasjonsbiolog med ekspertise i sjøfugløkologi
  • Tidsseriestudier av sjøfuglers demografi, næringsøkologi, trofiske interaksjoner og klimarelaterte responser.
  • Nasjonal kartlegging og overvåking av sjøfuglers utbredelse og bestandsutvikling
  • Studier av sjøfuglers forflyttninger (vha. satellittsendere og loggere), morfometri og herkomst.
  • Miljøutredninger, konsekvensanalyser og sårbarhetsmodellering bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet.
  • God kompetanse mht. elektronisk databehandling og statistisk analyse.
  • Vitenskapelig veileder for en rekke hovedfagsstudenter samt noe erfaring som foreleser og sensor ved universitet.
  • Lang erfaring fra administrasjon og forskningsledelse på prosjekt-, program- og instituttnivå, og administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Røst.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Tycho Anker-Nilssen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: