Ansattinformasjon

Tycho Anker-Nilssen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 771
  E-post: Tycho.Anker-Nilssen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde
Kystøkosystemer, Populasjonsøkologi, Demografiske prosesser, Trofiske interaksjoner, Klimastyrte responser, Menneskeskapte påvirkninger, Sjøfuglovervåking, Tidsseriestudier

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Populasjonsbiolog med ekspertise i sjøfugløkologi og tidsseriestudier
  • Fokus på demografiske prosesser, trofiske interaksjoner og klimarelaterte responser
  • Studier av sjøfuglers habitatbruk, vandringer og morfometri
  • Sentral i oppbyggingen av den nasjonale kartleggingen og overvåkingen av sjøfugl
  • Nasjonal koordinator for sjøfuglprogrammet SEAPOP (www.seapop.no) 2005-2023 
  • Mangeårig norsk representant i internasjonale samarbeidsfora i regi av ICES, OSPAR og CAFF 
  • Lang erfaring fra forskningsledelse på program- og instituttnivå
  • Leder av sjøfuglforskningen på Røst i Nordland siden 1981

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Tycho Anker-Nilssen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: