Ansattinformasjon

Svein-Håkon Lorentsen
Stilling:    Forskningssjef

  Telefon: +47 934 66 770
  E-post: svein.lorentsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
  • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
  • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
  • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
  • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
  • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
  • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
  • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Svein-Håkon Lorentsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: