Ansattinformasjon

Torgeir Nygård
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 201
  E-post: torgeir.nygard@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Forurensningsøkologi, populasjonsøkologi, bestandsovervåking, miljøovervåking, skogsøkologi, rovfugler, sjøfugler. Truete og sårbare arter. Effekter av langtransporterte forurensninger, effekter av naturinngrep. Telemetri.

Nøkkelkvalifikasjoner

Environmental pollution, bioaccumulation and effects, especially in birds (seabirds and birds of prey), Seabirds and waterfowl distribution and ecology, Birds of prey studies; (Sea-Eagle population dynamics and dispersal, goshawk and forestry, environmental pollution, ecotoxicology, population dynamics, relation with habitats and prey, impact of windfarms) Environmental impact assessments, satellite telemetry, Database management.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Torgeir Nygård

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: