Ansattinformasjon

John Durrus Linnell

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate    ORCID  
 Telefon: +47 900 12 533
 E-post: john.linnell@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Effekter av naturinngrep, atferdsøkologi, hjortedyr, rådyr, store rovdyr, gaupe. Telemetri, fjellrev.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ecology, behaviour, population dynamics and conservation of carnivores and wild ungulates. Conservation of species that cause conflicts with humans. Ecology - social science interdisciplinarity.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for John Durrus Linnell