Ansattinformasjon

Erlend Birkeland Nilsen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 414 25 684
  E-post: erlend.nilsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering
 • Datainfrastuktur

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Erlend Birkeland Nilsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: