Ansattinformasjon

Eva Bonsak Thorstad
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 916 61 130
  E-post: eva.thorstad@nina.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Kunnskapsområde
  • Fiskebiologi og vandringer av fisk i ferskvann og sjøen
  • Laks, sjøørret, ål, ørekyt, pukkellaks og andre fiskearter
  • Effekter av menneskelige påvirkninger: vannkraftproduksjon, beskatning, fang og slipp fiske, fiskeoppdrett, introduserte arter og forurensing
  • Merking av fisk og bruk av telemetrimetoder (for eksempel radiomerking og akustisk merking)

Professor II ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (20 % stilling)

Medlem av og sekretariatsleder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (www.vitenskapsradet.no)

Norsk representant i Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels

Medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Leder for prosjektet Atlantic salmon at sea - factors affecting their growth and survival (SeaSalar)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Eva Bonsak Thorstad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: