Ansattinformasjon

Jan Arne Stokmo
Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

  Telefon: +47 905 99 670
  E-post: jan.arne.stokmo@nina.no
 Arbeidssted:  Rovdata

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: